Šengeno erdvė: kelionės Europoje be vizų ir pasienio kontrolės

Šiuo metu Šengeno erdvei, kurioje nėra sienų kontrolės, priklauso 29 valstybės. Sužinokite daugiau apie jos reikšmę ir plėtros perspektyvas.

Šengeno erdvės žemėlapis, kuriame pavaizduotos dabartinės jos narės, erdvei nepriklausanti ES valstybė narė ir šalis kandidatė.
Šengeno erdvė

Laisvas asmenų judėjimas – teisė gyventi, studijuoti, dirbti ir išeiti į pensiją bet kurioje ES vietoje yra vienas labiausiai apčiuopiamų Europos integracijos laimėjimų. 1995 m. pradėjusioje veikti Šengeno erdvėje buvo panaikinta vidaus sienų kontrolė.


Šiandien Šengeno erdvė apima daugumą ES valstybių bei keturias ne ES valstybes – Islandiją, Norvegiją, Šveicariją ir Lichtenšteiną.


Airijai yra taikomos išlygos, o Kipras rengiasi prisijungti.


2022 m. lapkričio 10 d. Parlamentas pritarė Kroatijos prisijungimui prie laisvo judėjimo erdvės iki 2022 m. pabaigos. 2023 m. sausio 1 d. Kroatija prisijungė prie Šengeno erdvės.

2023 m. liepos mėn. Parlamentas paragino Tarybą patvirtinti Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimą prie Šengeno zonos iki 2023 m. pabaigos. Rezoliucijoje pabrėžiama, kad abi šalys jau įvykdė būtinus reikalavimus. 2023 m. gruodžio 30 d. ES šalys vienbalsiai nusprendė pritarti sienų su Bulgarija ir Rumunija kontrolės panaikinimui prie ES vidaus oro ir jūrų sienų nuo 2024 m. kovo 31 d. Tikimasi, kad derybos dėl sausumos sienų kontrolės panaikinimo tęsis 2024 metais.

Kokios yra prisijungimo prie Šengeno erdvės sąlygos?


Kiekvienai valstybei, norinčiai tapti Šengeno erdvės nare, keliami tam tikri reikalavimai: patikima išorės sienų apsauga, į ES atvykstančių asmenų kontrolė, efektyvus policijos bendradarbiavimas, Šengeno informacinės sistemos diegimas, vieninga vizų politika. Jau Šengeno erdvei priklausiančios valstybės reguliariai vertinamos, ar jos tinkamai taiko Šengeno taisykles.


Lietuva prie Šengeno erdvės prisijungė 2007 m. gruodžio 21 d. kartu su dar 8 ES valstybėmis (Latvija, Čekija, Estija, Lenkija, Malta, Slovakija, Vengrija, Slovėnija). Tą dieną buvo panaikinta šių 9 valstybių Šengeno erdvės vidaus sausumos sienų, o 2008 metų kovo 30 d. – oro sienų kontrolė.

Nuotraukoje vaizduojama moteris, skaitanti informaciją apie lėktuvų išvykimą
Šengenas: erdvė, kurioje galima keliauti be pasų kontrolės

Laikina sienų kontrolė


Kasmet Šengeno erdvėje įvykdoma daugiau nei 1,25 mlrd. kelionių. Vidaus sienų kontrolė Šengeno erdvėje buvo panaikinta, tačiau valstybės išlaikė teisę atkurti laikiną kontrolę iškilus rimtai grėsmei viešajai tvarkai ar vidaus saugumui.

Nuo 2015 m., kilus migracijos krizei ir didėjant tarpvalstybinio terorizmo grėsmei, daugelis Šengeno valstybių atnaujino vidaus sienų kontrolę. Tokia kontrolė buvo pratęsta keletą kartų. COVID-19 pandemija taip pat privertė daugelį ES šalių atnaujinti sienų kontrolę, siekiant pažaboti viruso plitimą.

2021 m. gruodžio mėn. Europos Komisija pasiūlė atnaujinti Šengeno erdvę reglamentuojančias taisykles, siekdama užtikrinti, kad vidaus sienų kontrolės atnaujinimas liktų kraštutine priemone, ir skatinti naudoti alternatyvias priemones, pavyzdžiui, tikslinius policijos patikrinimus ir glaudesnį policijos bendradarbiavimą.

Europos Parlamentas, parengęs pasiūlymą, 2023 m. rugsėjo 20 d. priėmė savo poziciją ir nusprendė pradėti derybas su Taryba. Europos Parlamento nariai keletą kartų pasisakė prieš dažną kontrolės įvedimą, kuris trukdo laisvam žmonių judėjimui visoje ES.

Skaitykite daugiau: Šengenas: erdvė, kurioje galima keliauti be pasų kontrolės


Šis straipsnis iš pradžių buvo paskelbtas 2018 m. vasario mėn., tačiau nuo to laiko buvo keletą kartų atnaujintas. Paskutinis atnaujinimas – 2024 m. sausio mėn.