ES priemonės kovoje su plastiko šiukšlėmis

Sužinokite, kokių priemonių ėmėsi Europos Parlamentas, kad sumažintų plastiko atliekas ir skatintų perdirbimą.

Nuotraukoje vaizduojami seni plastikiniai  buteliai, suspausti ir sujungti į ryšulius, taip paruošiant juos perdirbimui.
Panaudoti seni plastikiniai buteliai suspaudžiami ir sujungiami į ryšulius, taip paruošiant juos perdirbimui.

Pigus ir patvarus, plastikas plačiai naudojamas daugelyje ekonomikos sektorių, tačiau jo populiarumo kaina – didėjantis plastiko šiukšlių kiekis tiek žemėje, tiek jūroje.

2021 m. kiekvienam ES gyventojui teko vidutiniškai 36,1 kg plastikinių pakuočių atliekų, iš kurių buvo perdirbta apie 14,7 kg. 2010–2021 m. plastikinių pakuočių kiekis vienam gyventojui išaugo apie 29 proc. (8,1 kg daugiau kiekvienam žmogui).

2023 m. ES pradėjo kelias iniciatyvas, skirtas spręsti pakuočių atliekų ir mikroplastiko taršos problemas. Šios pastangos papildė ankstesnius veiksmus, pavyzdžiui, vienkartinio plastiko uždraudimą 2019 m.

Siekiant sumažinti aplinkos taršą plastikais, 2018 m. sausį Europos Komisija priėmė ES masto plastikų strategiją, kuriai pritarė Europos Parlamentas.

Sužinokite daugiau apie plastiko atliekas ir jų perdirbimą ES.

Plastiko atliekų perdirbimas


Siekdamas kovoti su nuolat didėjančiomis pakuočių atliekomis, 2024 m. balandį Parlamentas patvirtino naujas pakuočių mažinimo, pakartotinio naudojimo ir perdirbimo taisykles. Tam, kad taisyklės įsigaliotų, jas turės patvirtinti Taryba.

Naujosios taisyklės apima:

  • naujus mažinimo tikslus: visos ES šalys turi siekti, kad iki 2030 m. pakuočių atliekų kiekis būtų sumažintas 5 proc., palyginti su 2018 m., vėliau – 10 proc. iki 2035 m., o iki 2040 m. – 15 proc;
  • draudimą naudoti tam tikrus vienkartinius plastikus: nuo 2030 m. sausio 1 d. bus uždraustos tam tikros vienkartinės plastikinės pakuotės, įskaitant plastikinius maišelius, naudojamus neapdorotiems šviežiems vaisiams ir daržovėms, arba kavinėse ir restoranuose vartojamų maisto produktų ir gėrimų pakuotes;
  • perdirbtas pakuotes: pagal naujas taisykles beveik visos pakuotės turės būti perdirbtos. Bet kurioje plastikinėje pakuotėje turi būti minimalus perdirbtų plastiko atliekų procentas. ES šalys turės imtis priemonių, kad būtų pasiekti konkretūs pakuočių atliekų perdirbimo tikslai;
  • surinkimo sistemas perdirbimui: iki 2029 metų 90 proc. vienkartinės plastikinės ir metalinės gėrimų taros turės būti surenkama atskirai, užtikrinant efektyvius perdirbimo procesus.


Skaitykite daugiau apie tai, kaip sumažinti pakavimo atliekas ES.


Mikroplastikai


Mikroplastikai yra labai mažos plastikinės dalelės (dažniausiai mažesnės nei 5 mm), vis didesniais kiekiais randamos vandenynuose, o taip pat aptinkamos maiste ir gėrimuose.

2024 m. balandį EP nariai priėmė savo poziciją dėl teisės akto pasiūlymo, pagal kurį plastikines granules tvarkančios įmonės turėtų būti įpareigotos išvengti nuostolių ir sustabdyti išsiliejimus, jei jie įvyktų. Po 2024 m. birželį vyksiančių Europos Parlamento rinkimų šį dokumentą nagrinės naujasis Parlamentas.

Skaityti daugiau apie plastikinių šiukšlių mažinimą ES.

Vienkartiniai plastikai


2019 m. Parlamentas priėmė naujas taisykles, kuriomis uždraudė tam tikrus vienkartinius plastikinius gaminius, tokius kaip stalo įrankiai, lėkštės, gėrimų šiaudeliai – jie turės būti gaminami iš tvaresnių medžiagų.

Savo ruožtu 2015 m. Europos Sąjunga įsipareigojo sumažinti lengvųjų plastikinių maišelių naudojimą.