Kova su terorizmu: EP narių rekomendacijos

Gruodžio 12 dieną Europos Parlamento nariai pasiūlė naujas priemones, skirtas pažaboti terorizmą Europoje.

Nuotraukoje matyti žmonės gedintys Paryžiaus teroristinių atakų aukų
Išpuoliai Paryžiuje 2015 m. nusinešė 130 žmonių gyvybes.

Trečiadienį europarlamentarai patvirtino 2017 m. įkurto EP kovos su terorizmu komiteto parengtas rekomendacijas, kaip pažaboti terorizmą Europoje. tarp siūlomų priemonių – geresnis žvalgybos tarnybų bendradarbiavimas, radikalizmo prevencija, teroristų finansavimo sekimas ir pagalba aukoms.

Bendradarbiavimas ir dalijimasis informacija

Komiteto rekomendacijose pabrėžiama, kad atsižvelgiant į tai, kaip greitai buvo organizuoti paskutiniai teroro išpuoliai, reikia sparčiau keistis žvalgybos informacija, kad ji būtų veiksminga ir padėtų išvengti išpuolių.

„Vis dar turime techninių spragų tarp valstybių narių keičiantis informacija <...>. Jei norime paspartinti informacijos mainus, privalome stiprinti Europolą ir Eurojustą. Jie turi būti naudojami kaip informacijos centrai“, – teigė viena iš EP komiteto rekomendacijų autorių Monika Hohlmeier (Europos liaudies partija, Vokietija).

„Reikalavimą iššifruoti [pranešimus] būtų labai sunku įgyvendinti mažoms valstybėms narėms, nes tam reikia daug techninių ir žmogiškųjų išteklių. Siūlau suteikti Europolui įgaliojimus specializuotis iššifravime, kad būtų galima padėti valstybėms narėms. Tai suteiktų prokurorams ir policijai prieigą prie „WhatsApp“ ir „Messenger“ pranešimų. Šiuo metu tai padaryti yra gana sunku, socialinės žiniasklaidos bendrovės atsisako teismams suteikti prieigą“, – kalbėjo EP komiteto rekomendacijų bendraautorė Helga Stevens (Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija, Belgija).

Geresnė išorės sienų apsauga

Kai kurie pastarieji teroristiniai išpuoliai atskleidė dideles Europos sienų kontrolės politikos problemas. EP komiteto pranešime valstybės narės raginamos investuoti į informacinių ir ryšių technologijų įrangos atnaujinimą, pabrėžiama būtinybė naudoti biometrinius duomenis bei suderinti duomenų bazes.

Radikalizmo prevencija

Siūloma sukurti naują ES Radikalėjimo prevencijos kompetencijos centrą, kuris turėtų koordinuoti ir palengvinti valstybių narių, politikos formuotojų, vykdytojų, specialistų ir mokslininkų tarpusavio bendradarbiavimą.

Siekiant kovoti su radikalaus pobūdžio turinio plitimu internete, įmonės būtų įpareigotos per vieną valandą visiškai pašalinti teroristinio pobūdžio turinį ir privalėtų pranešti teroristinio pobūdžio turinio paplitimo ir pašalinimo rodiklius. Taip pat turėtų būti nustatytos sankcijos už reikalavimų nesilaikymą.

„Turime užtikrinti keitimąsi gerąja patirtimi“, – teigė Monika Hohlmeier.

„Mes norėtume, kad ES mastu būtų patvirtintas neapykantos kurstytojų sąrašas“, – kalbėjo Helga Stevens.

Terorizmo finansavimas

Rekomendacijose raginama geriau atsekti į ES rinką patenkančius meno kūrinius ir antikvarinius daiktus, ypač iš šalių, kuriose vyksta konfliktai ir kyla didelė rizika, taip pat iš į ES teroro sąrašą įtrauktų organizacijų.

EP nariai taip pat ragina geriau stebėti finansinius srautus ir identifikuoti elektroninių piniginių ir išankstinio mokėjimo kortelių, sutelktinio finansavimo platformų ir internetinių mokėjimų ir mokėjimų mobiliuoju telefonu sistemų naudotojus.

Be to, jie siūlo didinti mečečių ir kitų religinių institucijų finansavimo skaidrumą, ypač jei kyla įtarimas, kad lėšos gaunamos iš autoritarinių šalių.

„Visos religinės institucijos turėtų būti skaidrios ir atskleidi savo finansavimo šaltinius tam, kad prireikus valdžios institucijos galėtų atlikti patikrą“, – pažymėjo Helga Stevens.

Kitos priemonės

Tarp kitų rekomendacijų – geresnė ypatingos svarbos infrastruktūros apsauga, neteisėtos prekybos šaunamaisiais ginklais griežtinimas.

2015 ir 2016 m. sprogmenys panaudoti rengiant 40 proc. ES įvykdytų teroristinių išpuolių. Todėl europarlamentarai ragina griežtinti taisykles dėl cheminių medžiagų, kurios gali būti panaudotos sprogmenų gamyboje, pardavimo.

Europos Komisija taip pat raginama parengti pasiūlymą dėl aiškaus terorizmo aukų apibrėžimo, jų statuso ir teisių, įskaitant kompensacijos dydį.


Susiję straipsniai:

Kova su terorizmu: ES priemonių apžvalga (infografikas)

Terorizmas Europos Sąjungoje: išpuoliai, mirtys ir areštai


Papildoma informacija