EP siekia geresnės informatorių apsaugos

2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamentas pritarė geresnei informatorių visoje Europos Sąjungoje apsaugai.

Pastaraisiais metais informatoriai atliko labai svarbų vaidmenį atskleidžiant „LuxLeaks“, Panamos dokumentų, „Cambridge Analytica“ skandalus. Visgi, kiti neteisėti veiksmai galėjo likti nepastebėti, baiminantis apie juos pranešti.

2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamentas balsavo už tai, kad visoje ES būtų užtikrinta informatorių ekonominė ir teisinė apsauga. Šiuo metu tik 10 ES šalių yra priimti išsamūs teisės aktai dėl pranešėjų apsaugos, o ES lygmeniu esama tik atskirų sektorių teisės, kurie apima ir pranešėjų apsaugos priemones.

„Turime apsaugoti tuos, kurie gina Europos interesus – informatorius. Jie gina mus, gina Europos demokratiją ir Europos bendrą gerovę“, – teigė EP pranešimo šia tema autorė Virginie Rozière (Socialistai ir demokratai, Prancūzija).

Pakeitimai

Priemonėmis, dėl kurių jau sutarta su ES Taryba, siekiama, kad potencialiems pranešėjams būtų lengviau ir saugiau pranešti apie pažeidimus.

Į taisykles siekiama įtraukti daugiau sričių, tokių kaip mokestinis sukčiavimas, pinigų plovimas, viešieji pirkimai, produktų ir transporto sauga, aplinkos apsauga, visuomenės sveikata, vartotojų ir duomenų apsauga.

Daugiau kaip 50 darbuotojų turinčiose bendrovės arba daugiau kaip 10 tūkst. gyventojų turinčios savivaldybių įstaigos privalės sukurti veiksmingus ir efektyvius pranešimų teikimo kanalus, kurie leis žmonėms pranešti apie pažeidimus pačioje organizacijoje. Tačiau bet kuriuo atveju pranešėjai nepraras savo apsaugos, jeigu nuspręs tiesiogiai kreiptis per išorės kanalus.

Bus draudžiamos visos atsakomųjų veiksmų už pranešimus formos, pavyzdžiui, pažeminimas pareigose, pareigų sustabdymas, atleidimas iš darbo.

Naujosiose taisyklėse bus taip pat plačiau apibrėžti teisės aktais saugomi asmenys: jos bus naudingos NVO ir žurnalistams, kurie padeda informatoriams.

Valstybės narės turės suteikti informatoriams galimybę gauti informaciją apie pranešimų teikimo kanalus ir procedūras, taip pat teisinę, finansinę ir psichologinę paramą.

Parlamento vaidmuo

Parlamentas daugelį metų ragino priimti bendras ES taisykles dėl informatorių apsaugos ir šis klausimas buvo pabrėžtas vykdant tyrimus dėl mokesčių vengimo skandalų.

2017 m. vasarį EP nariai paragino Komisiją pasiūlyti teisės aktą dėl „veiksmingos ir visapusės Europos informatorių apsaugos programos“, kuri apimtų bendroves, valstybės įstaigas ir ne pelno organizacijas, ir kuri padėtų užtikrinti tinkamą ES lėšų naudojimą, o tų pačių metų spalį šį raginimą pakartojo.