Europos Parlamente – 7 politinės grupės

Europos Parlamente dirba septynios politinės grupės.

Vietų pasiskirstymas pagal frakcijas 2023 metų vasario 16 d.
Vietų pasiskirstymas pagal frakcijas 2023 m. vasario 16 d.

Išrinkti Europos Parlamento nariai yra susibūrę į 7 frakcijas. EP nariai į frakcijas jungiasi pagal politines pažiūras, o ne pagal pilietybę.

Frakcijai suformuoti reikia ne mažiau kaip 25 EP narių iš bent 7 valstybių narių. EP narys gali priklausyti tik vienai frakcijai. Jokiai frakcijai nepriklausantys nariai laikomi „neprisijungusiais“ (angl. „non-attached“, o pranc. „non-inscrits“). Šiuo metu 46 nariai nepriklauso jokiai politinei grupei.

Frakcijos gali būti sudaromos ir vėliau, įsibėgėjus Parlamento kadencijai.

Politinės frakcijos turi tam tikrų privalumų – jos atlieka svarbų vaidmenį nustatant Parlamento darbotvarkę, joms skiriama daugiau kalbėjimo laiko debatuose. Jos gali samdytis darbuotojus ir yra aprūpinamos administraciniais ištekliais, kurie finansuojami Parlamento biudžeto lėšomis. Šių lėšų ir išteklių valdymo bei audito taisykles nustato Parlamento Biuras. Lėšos, kuriomis disponuoja frakcijos, yra skirtos padengti ne tik frakcijos darbuotojų administracinėms ir veiklos išlaidoms, bet ir politinės ir informacinės veiklos, susijusios su Europos Sąjungos politine veikla, išlaidoms.

Politinės grupės taip pat priima sprendimus dėl parlamentinių komitetų ir delegacijų steigimo.

Politinės grupės Europos Parlamente (2023 m. vasario 16 d.):


Politinė grupė

Pirmininkas arba bendrapirmininkiai

Narių skaičius

Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija (ELP)

Manfred Weber (Vokietija).

Tai yra ketvirtoji jo kadencija Europos Parlamente. Grupės pirmininko pareigas eina nuo 2014 m.

176

Europos Parlamento Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija (S&D)

Iratxe García (Ispanija).

Europos Parlamento narė nuo 2004 m.

144

Frakcija „Atnaujinkime Europą“ („Renew Europe“)

Stéphane Séjourné (Prancūzija).

EP nariu pirmą kartą išrinktas 2019 m.

102

Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas (Žalieji/ELA)

Bendrapirmininkiai Terry Reintke (Vokietija) ir Philippe Lamberts (Belgija).

Nuo 2014 m. EP nare dirbanti T. Reintke partijos bendrapirmininkės pareigas eina nuo 2022 m. P. Lamberts yra EP narys nuo 2009, o Žaliųjų partijai vadovauja nuo 2014 m.

71

Frakcija „Tapatybė ir demokratija“ (ID)

Marco Zanni (Italija).

EP narys nuo 2014 m.

64

Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija (EKR)

Ryszard Legutko (Lenkija) ir Nicola Procaccini (Italija).

R. Legutko dirba EP nariu nuo 2009, o partijai vadovauja nuo 2017 m. (kaip bendrapirmininkis). N. Procaccini tapo europarlamentaru 2019 m., o bendrapirmininkiu – 2023 m.

64

Europos Parlamento kairiųjų frakcija

Bendrapirmininkiai Manon Aubry (Prancūzija) ir Martin Schirdewan (Vokietija).

M. Schirdewan dirba EP nariu nuo 2017 m. M. Aubry į EP buvo išrinkta 2019 m.

38