10 Europos Sąjungos veiksmų kovoje su koronavirusu

Sužinokite, kokių veiksmų imasi ES institucijos, siekdamos sušvelninti socialinius ir ekonominius COVID-19 protrūkio padarinius.

ES kova su koronavirusu — dešimt svarbiausių dalykų

Europos Sąjungos institucijos yra pasiryžusios padėti ES šalims kovoti su koronavirusu ir spręsti jo keliamus iššūkius. Sužinokite, ką konkrečiai daro ES ir kokių veiksmų jau yra imtasi.

ES veiksmų laiko juosta

 

1. Siekia sustabdyti viruso plitimą

Siekdama sustabdyti viruso plitimą Europoje ir už jos ribų, ES laikinai uždarė savo išorės sienas neesminėms kelionėms, tačiau ir toliau yra užtikrinamas laisvas ir veiksmingas krovinių judėjimas visoje ES per vadinamuosius žaliuosius koridorius. Taip pat numatyti papildomi ištekliai Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui, kuris teikia greitą rizikos vertinimą ir epidemiologinius duomenis apie COVID-19 protrūkį.

2. Tiekia medicininę įrangą

„RescEU“ mechanizmo dėka su COVID-19 pandemija kovojančios ES šalys gali lengviau gauti kvėpavimo aparatų, kaukių ir kitos ligoninėms skirtos medicinos įrangos. Valstybės taip pat naudojasi Bendro pirkimo susitarimu, kad galėtų įsigyti reikalingų apsaugos priemonių, kvėpavimo ventiliatorių ir koronaviruso testavimo įrangos. ES taip pat papildomai skyrė3,08 mlrd. eurų paramos paketą ES sveikatos priežiūros sektoriui paremti. Gegužės 4 d. Komisija užregistravo 7,4 mlrd. eurų lėšų, kurias skyrė viso pasaulio paramos teikėjai per Pasaulinio atsako į koronaviruso grėsmę lėšų telkimo renginį, kurio tikslas – surinkti daug lėšų, kad būtų užtikrintas bendras koronaviruso diagnostikos, gydymo bei vakcinų kūrimas ir visuotinis jų naudojimas.

3. Skatina tyrimus

Iš ES tyrimų ir naujovių programos „Horizontas 2020“ ES finansuoja 18 kovai su koronavirusu skirtų projektų, pagal kuriuos 151 mokslinių tyrimų grupė iš ES ir kitų valstybių siekia gerinti stebėsenos sistemas, vysto gydymo vietoje naudojamus greitus diagnostikos tyrimus, plėtoja naujus gydymo būdus ir kuria naujas vakcinas.

4. Plečia solidarumo fondo taikymo sritis

Europarlamentarai patvirtino Komisijos siūlymą išplėsti ES solidarumo fondo taikymo sritis, kad jos apimtų kritines visuomenės sveikatos situacijas. Tai leis dar šiemet Europos šalims skirti iki 800 mln. eurų kovai su koronaviruso pandemija.

5. Siekia užtikrinti ES atsigavimą

Siekiant padėti ES atsigauti nuo ekonominių ir socialinių koronaviruso pandemijos padarinių, Komisija pateiks naują pasiūlymą dėl 2021–2027 m. ilgalaikio ES biudžeto, į kurį bus įtrauktas skatinamųjų priemonių paketas. EP nuomone, Europai reikia masinio ekonomikos atkūrimo paketo, kuris būtų finansuojamas padidintomis ilgalaikio biudžeto lėšomis, esamomis finansinėmis priemonėmis, taip pat ES lėšomis garantuotomis atkūrimo obligacijomis. Komisija taip pat pristatė Europos veiksmų planą, kuriuo siekiama palaipsniui atšaukti viruso plitimo valdymo priemones.

6. Remia ekonomiką

Siekdama įveikti krizę ir paremti darbuotojus, įmones ir valstybes nares, ES numato 540 mlrd. eurų paramos priemonių rinkinį. Be to, Europos Centrinis Bankas mobilizavo beprecedentę 750 mlrd. eurų paramą Europos ekonomikai. Europos Parlamentas taip pat pritarė Komisijos pasiūlytai Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvai, kuri leis skirti ES valstybėms 37 mlrd. eurų iš sanglaudos fondų kovai su koronaviruso protrūkio padariniais. Finansinė parama bus skirta ne tik sveikatos priežiūros sektoriui, bet ir įmonėms bei gyventojams, kad būtų apsaugotos jų pajamos ir darbo vietos.

7. Siekia apsaugoti darbo vietas

Europos Komisija parengė sutrumpinto darbo laiko koncepciją (SURE), kuri padės žmonėms išlaikyti savo darbo vietas ir grįžti prie pilnos darbo dienos, kai tik baigsis karantinas. Komisija ir Europos investicijų fondas (Europos investicijų banko grupė) skyrė 8 mlrd. eurų 100 tūkst. mažųjų ir vidutinių įmonių finansavimui.

8. Vykdo ES piliečių repatriaciją

Nuo protrūkio pradžios namo buvo sugrąžinta dešimtys tūkstančių ES piliečių. Keleivių pargabenimas organizuojamas ir bendrai finansuojamas pagal ES civilinės saugos mechanizmą.

9. Teikia paramą besivystančioms šalims

Europos Komisija parengė planus šalių partnerių pastangoms kovoje su virusu remti, pagal kuriuos skiriama 20 mlrd. eurų finansinė parama neatidėliotiniems veiksmams dėl sveikatos krizės ir su ja susijusiems humanitariniams poreikiams.

10. Užtikrina patikimą informaciją

Kad paremtų faktais paremtos ir patikimos informacijos sklaidą, ES sukūrė bendrą interneto svetainę apie Europos atsaką į viruso protrūkį bei kartu su vartotojų apsaugos institucijomis didina spaudimą interneto platformoms kovoti su dezinformacija.

Nuotrauka su COVID-19 mėginiu ©Chinnapong/AdobeStock
©Chinnapong/AdobeStock

Papildoma infomacija

Susiję straipsniai