EP svarsto galimybes naudotis kolektyvinėmis teisių gynimo priemonėmis ES

EP svarsto taisykles, kurios vartotojams visoje ES suteiktų daugiau galimybių naudotis kolektyvinėmis jų teisių gynimo priemonėmis.

Geresnė Europos vartotojų apsauga

Europos vartotojai, kurių teisės buvo pažeistos tokiu pačiu būdu, netrukus galės bendrai paduoti bendrovę į teismą nepriklausomai nuo šalies, kurioje jie gyvena. Nors dabar tai praktiškai neįmanoma, lapkričio 24 d. EP nariai pritarė naujiems teisės aktams, pagal kuriuos būtų lengviau apsaugoti vartotojus ir išvengti piktnaudžiavimo ieškiniais.

Pagal naujas taisykles kompetentingiems subjektams, kuriuos paskyrė valstybės narės, bus suteikta teisė siekti, kad būtų taikomos uždraudimo ir arba teisių gynimo priemonės, įskaitant kompensaciją ar pakeitimą. Tai suteiks europiečiams iš kiekvienos valstybės narės galimybę pateikti kolektyvinius ieškinius prieš bendroves.

Ieškiniai bus skirstomi į du tipus: vidaus atstovaujamuosius ieškinius, kuriuos būtų galima pareikšti valstybėje narėje, ir tarpvalstybinius atstovaujamuosius ieškinius, kuomet subjektai galėtų pareikšti ieškinius kitoje valstybėje narėje.

Siekiant apsisaugoti nuo piktnaudžiavimo bylinėjimusi, teisminių išlaidų paskirstymas bus grindžiamas principu „pralaimėjusi šalis moka“ principu.

Ši direktyva bus taikoma įvairioms sritims, pavyzdžiui, duomenų apsaugai, finansinėms paslaugoms, kelionėms ir turizmui, energetikai, telekomunikacijoms, aplinkai ir sveikatai.

Siekdama ištirti galimybę taikyti tarpvalstybinių atstovaujamųjų ieškinių procedūrą Sąjungos lygmeniu, Komisija turėtų įvertinti galimybę įsteigti Europos ombudsmeno tarnybą kolektyvinio teisių gynimo srityje.

Papildoma informacija