Dirbtinio intelekto taisyklės: ko siekia Europos Parlamentas

Sužinokite, kaip Europos Parlamento (EP) nariai formuoja ES dirbtinio intelekto (DI) teisės aktus, kad būtų skatinamos inovacijos, kartu užtikrinant saugumą ir piliečių laisvių apsaugą.

Mūsų visuomenės skaitmeninę transformaciją daugiausia formuoja dirbtinio intelekto naudojimas. Jau dabar sunku įsivaizduoti gyvenimą be jo, o tokiose srityse kaip darbas, verslas, finansai, sveikata, saugumas ir žemės ūkis dirbtinio intelekto naudojimas ateityje atneš dar daugiau pokyčių. DI taip pat yra labai svarbus įgyvendinant Europos Žaliąjį susitarimą ir siekiant atgaivinti ekonomiką po COVID-19.

Europos Sąjunga rengia pirmąjį taisyklių rinkinį, skirtą pasinaudoti dirbtinio intelekto teikiamomis galimybėmis kartu apribojant jo keliamas grėsmes. Tikslas – kad ES taptų pasauliniu patikimo dirbtinio intelekto centru.

Sužinokite, kaip ES padeda formuoti skaitmeninę transformaciją Europoje.

Dirbtinio intelekto aktas: pirmosios ES taisyklės DI


2023 m. birželio 14 d. Europos Parlamentas priėmė derybinę poziciją dėl AI akto. Parlamento prioritetas – užtikrinti, kad ES naudojamos dirbtinio intelekto sistemos būtų saugios, skaidrios, atsekamos, nediskriminuojančios ir nekenksmingos aplinkai.


Parlamentas taip pat nori nustatyti technologiškai neutralią, vienodą dirbtinio intelekto apibrėžtį, kurią būtų galima taikyti būsimoms dirbtinio intelekto sistemoms. Dirbtinio intelekto akte nustatytos skirtingos taisyklės, taikomos skirtingiems dirbtinio intelekto rizikos lygiams.

Sužinokite daugiau apie DI aktą

Europos Parlamento pasiūlymai DI teisėkūrai


ES kelio gairės DI


Prieš Europos Komisijai pateikiant pasiūlymą dėl dirbtinio intelekto, EP įsteigė specialų komitetą dirbtinio intelekto poveikiui ES ekonomikai analizuoti. Į galutinį EP Specialiojo komiteto dirbtinio intelekto skaitmeniniame amžiuje klausimais pranešimą, kuris buvo priimtas 2022 m. gegužės mėn. plenarinės sesijos metu, įtrauktas pasiūlymas dėl ES dirbtinio intelekto veiksmų plano – holistinio požiūrio į bendrą ilgalaikę poziciją, kurioje pabrėžiamos pagrindinės ES vertybės ir tikslai, susiję su DI.

„Šiuo pranešimu aiškiai parodome, kad dirbtinis intelektas paskatins skaitmeninimą ir pakeis pasaulinę skaitmeninę konkurenciją“, – sakė EP narys iš Vokietijos Axelis Vossas (Europos liaudies partija).

Nediskriminavimas, atsakomybė ir intelektinė nuosavybė


2020 m. spalio 20 d. EP nariai pritarė trims pranešimams, kuriuose pateikiami siūlymai dėl dirbtinio intelekto srities taisyklių, užtikrinančių inovacijas, etiką ir pasitikėjimą technologijomis.

Vienas iš pranešimų skirtas saugumo, skaidrumo ir atskaitomybės užtikrinimui, taip pat užkirsti kelią šališkumui ir diskriminacijai bei skatinti socialinę atsakomybę bei aplinkosaugą ir apsaugoti pagrindines žmogaus teises.

„Šio pasiūlymo ašis yra pilietis“, – teigė pranešimo autorius, EP narys iš Ispanijos Ibánas García del Blanco (Socialistų ir demokratų frakcija).

A. Vossas parengė EP pranešimą apie dirbtiniam intelektui taikomos civilinės atsakomybės tvarką. Pasak jo, tikslas yra apginti europiečius, bet kartu verslui suteikti teisinį tikrumą dėl DI, kad būtų vystomos inovacijos. 

 „Mes neskatiname revoliucijos: įmonėms turėtų būti taikomos vienodos taisyklės, taip pat turėtų būti atsižvelgta į galiojančius įstatymus“, – teigė jis.

Dar viename priimtame EP pranešime dėl intelektinės nuosavybės teisių plėtojant dirbtinio intelekto technologijas raginama sukurti veiksmingą intelektinės nuosavybės teisių sistemą ir užtikrinti ES patentais pagrįstą inovacijų kūrėjų apsaugą, kuri nepakenktų kūrėjų interesams ir nepažeistų etikos. Šio pranešimo autoriaus Stéphane'o Séjourné (frakcija „Atnaujinkime Europą“, Prancūzija) teigimu, vienas pagrindinių klausimų turėtų būti tai, kam priklauso DI sukurta intelektinė nuosavybė.

Dirbtinio intelekto panaudojimas įvairiuose sektoriuose


2021 m. sausio 20 d. EP nariai pritarė pranešimui, kuriuo raginama sukurti ES dirbtinio intelekto reguliavimo sistemą karyboje, ypač karo, teisingumo ir sveikatos srityje.

"Dirbtinis intelektas niekada neturi pakeisti žmogaus ar atleisti jį nuo atsakomybės", - sakė už pasiūlymus atsakingas EP narys iš Prancūzijos Gilles Lebretonas (Identiteto ir demokratijos frakcija, Prancūzija). Europarlamentarai pabrėžė, kad būtina žmogaus vykdoma gynyboje naudojamų dirbtinio intelekto sistemų priežiūra, ir pakartojo Parlamento raginimą uždrausti autonominius mirtinus ginklus su dirbtiniu intelektu.

2021 m. gegužės 19 dieną EP patvirtino pranešimą dėl DI naudojimo švietimo, kultūros ir audiovizualiniame sektoriuose, kuriame ragina kurti nešališkas ir įtrauktį skatinančias DI technologijas.

„Dirbtinis intelektas turėtų būti ruošiamas taip, kad neskatintų diskriminacijos“, – teigė Sabine Verheyen (Europos liaudies partija, Vokietija).

Kitą dieną EP nariai taip pat ragino Komisiją toliau spręsti skaitmeninės transformacijos iššūkius bei skirti daugiau dėmesio DI technologijai, kuri gali suteikti paramą Europos privačiam ir viešajam sektoriams skaitmeninės transformacijos metu.

"Kad galėtume pasinaudoti visomis dirbtinio intelekto galimybėmis, turime suteikti savo įmonėms ir pradedančiosioms įmonėms galimybių diegti inovacijas ir remti investicijas", - sakė vadovaujanti EP narė iš Airijos Deirdre Clune (Europos liaudies partija).

2021 m. spalio 6 d.EP nariai atkreipė dėmesį į griežtų kontrolės mechanizmų poreikį, policijai naudojant DI bei kvietė uždrausti naudoti automatinį žmonių atpažinimą viešose erdvėse, kovoti su diskriminacija ir siekti algoritmų skaidrumo. „Nereikia klausti, ar DI sistemos gali būti šališkos rasiniu aspektu ir diskriminuojančios – mes žinome, kad gali“, – teigė pranešėjas Petaras Vitanovas (Socialistai ir demokratai, Bulgarija).

Skaitykite daugiau apie didžiųjų duomenų naudą ir iššūkius.

Sužinokite daugiau apie tai, kaip ES formuoja skaitmeninį pasaulį:

Papildoma informacija