Skaitmeninė ES: siekiama modernizuoti teisminį bendradarbiavimą

Tarpvalstybinės vaizdo konferencijos ir saugesni bei lengvesni dokumentų mainai: sužinokite, kaip naujos ES skaitmeninio teisingumo taisyklės bus naudingos ES piliečiams ir įmonėms.

Skaitmeninis teisingumas
©AdobeStock/Freshidea

2020 m. spalio 23 d. europarlamentarai pritarė dviem pasiūlymams, kuriais siekiama modernizuoti tarpvalstybinius valdžios institucijų ES mainus pasitelkiant skaitmeninimą.


Modernizuotais reglamentais siekiama didinti tarpvalstybinių teismo procesų veiksmingumą ir spartą išnaudojant skaitmeninimo privalumus ir tokiu būdu sudaryti geresnes sąlygas piliečiams ir įmonėms naudotis teise kreiptis į teismą.


Pagal naujas taisykles nuotolinio ryšio technologijų dėka įrodymai bus surinkti greičiau ir mažesnėmis sąnaudomis. Pavyzdžiui, norint išklausyti asmenį tarpvalstybiniame procese, užuot reikalavus jam dalyvauti fiziškai, jį bus galima išklausyti pasitelkus vaizdo konferencijas.


Naujai sukurta decentralizuota IT sistema sujungs nacionalines sistemas, o tai leis dokumentais keistis elektroniniu būdu, tai padaryti greičiau ir saugiau. Į naujas taisykles taip pat įtrauktos papildomos duomenų ir privatumo apsaugos nuostatos.


Atnaujintos taisyklės padės supaprastinti procedūras ir suteiks teisinį tikrumą piliečiams ir įmonėms, o tai paskatins asmenis ir įmones vykdyti tarpvalstybinius sandorius. Savo ruožtu tai sustiprins ne tik demokratiją, bet ir ES vidaus rinką.

3,4 mln.

civilinių ir komercinių bylų ES turi tarpvalstybinių aspektų

Abiem pasiūlymais atnaujinamos esamos ES taisyklės

ES jau yra numačiusi keletą teisminės sistemos modernizavimo nuostatų. Nors kai kuriose šalyse skaitmeniniai sprendimai pasiteisino, tarpvalstybiniai procesai daugiausia vis dar yra popieriniai.


COVID‑19 pandemija dar labiau išryškino poreikį paspartinti skaitmeninę pertvarką. Prasidėjusi krizė sutrikdė teisingumo sistemos veikimą, uždelsė posėdžius bei tarpvalstybinį teismo dokumentų keitimąsi, asmenys taip pat vėlavo kreiptis į teismą dėl pasibaigusių terminų.


Naujosios taisyklės įsigalios dvidešimtą dieną po jų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Papildoma informacija