Tarptautinė moters diena: COVID-19 poveikis moterims (infografikas)

Pasitelkę infografiką sužinokite daugiau apie tai, kaip COVID-19 pandemija išryškino lyčių nelygybę ES.

Socialiniai ir ekonominiai koronaviruso pandemijos padariniai gali turėti ilgalaikį poveikį lyčių lygybei bei kelia grėsmę padarytai pažangai, o 47 mln. moterų ir mergaičių visame pasaulyje rizikuoja būti nustumtos žemiau skurdo ribos.


Nors praėjusiais metais buvo minimos 25-osios JT Pekino deklaracijos, skirtos moterų teisių visame pasaulyje stiprinimui, metinės, lyčių lygybei užtikrinti vis dar reikalingos didelės pastangos. Remiantis Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) duomenimis, ES lyčių lygybė siekia tik 67,9 proc., o jei ir toliau judėsime dabartiniu tempu, lyčių lygybę pasieksime tik po 60 metų.

Moterys pirmame kovos su COVID-19 fronte

Pradiniai oficialūs mirtingumo rodikliai rodo, kad vyresnių vyrų mirtingumo nuo koronaviruso rodiklis yra didesnis už moterų rodiklį, tačiau moterims kyla didesnė rizika užsikrėsti virusu dėl neproporcingai didelio darbuotojų skaičiaus svarbiausių sektorių priešakinėje linijoje.

76 proc. iš 49 mln. sveikatos priežiūros darbuotojų ES (gydytojų, slaugytojų, akušerių, stacionarinės globos namų darbuotojų) yra moterys. Daugiausiai jų sveikatos priežiūros sektoriuje dirba Latvijoje (88 proc.), mažiausiai Maltoje (53 proc.).


Jos taip pat sudaro 82 proc. kasininkų, 93 proc. vaikų priežiūros darbuotojų ir mokytojų, 95 proc. namų tvarkytojų ir pagalbininkų ir 86 proc. asmeninės priežiūros darbuotojų.

Infografikas: priešakinių linijų darbuotojai
Priešakinių linijų darbuotojai

Nestabilios darbo vietos


Moterys dažniau nei vyrai dirba laikiną darbą, darbą ne visą darbo dieną ir darbą neoficialios ekonomikos sąlygomis, neturi darbo teisių ir socialinės apsaugos, nedarbingumo atostogų ir bedarbio pašalpų.


Jos taip pat praleidžia daugiau laiko rūpindamosi vaikais ir artimaisiais, o karantino metu daugumai teko derinti nuotolinį darbą su vaikų priežiūra.

Infografikas apie mažų garantijų darbą ES
2020 m. moterys patyrė didesnę nedarbo riziką

Padidėjęs smurtas prieš moteris


Kiekvieną savaitę ES dėl smurto artimoje aplinkoje miršta apie 50 moterų, o karantino metu šis skaičius dar padidėjo. Be to, dėl COVID-19 įvestų apribojimų aukoms tapo sunkiau gauti pagalbą.


Savo ruožtu per pandemiją išaugęs interneto naudojimas padidino internete patiriamo smurto dėl lyties atvejus ir internetinio seksualinio priekabiavimo prie vaikų ir ypač mergaičių skaičius.