Skaitmeninė transformacija: ES strategija

Sužinokite, kaip ES padeda formuoti skaitmeninę transformaciją Europoje, kad tai būtų naudinga piliečiams, įmonėms ir aplinkai.

Skaitmeninė Europos ateitis

Skaitmeninė transformacija yra vienas iš ES prioritetų. Europos Parlamentas (EP) padeda peržiūrėti politiką, kuri sustiprintų Europos pajėgumus naujųjų skaitmeninių technologijų srityje, atvertų naujas galimybes verslui ir vartotojams, paremtų ES žaliąjį perėjimą ir padėtų pasiekti, kad ES taptų klimatui neutrali iki 2050 m., prisidėtų prie žmonių skaitmeninių įgūdžių gerinimo bei darbuotojų apmokymo ir padėtų skaitmeninti viešąsias paslaugas, tuo pat metu užtikrinant pagarbą pagrindinėms teisėms ir vertybėms.

Kas yra skaitmeninė transformacija?


Skaitmeninė transformacija – tai skaitmeninių technologijų integravimas į įmonių ir viešųjų paslaugų veiklą bei technologijų įtaka visuomenei. Skaitmeninės platformos, daiktų internetas, debesija, blokų grandinė ir dirbtinis intelektas yra tarp technologijų, turinčių įtakos sektoriams nuo transporto iki energetikos, žemės ūkio, maisto, telekomunikacijų, finansinių paslaugų, gamybos ir sveikatos priežiūros. Technologijos galėtų padėti optimizuoti gamybą, sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir atliekas, sustiprinti įmonių konkurencinius pranašumus ir pasiūlyti vartotojams naujų paslaugų bei produktų.

Ką ES daro siekdama formuoti skaitmeninę transformaciją?

Skaitmeninimo skatinimas visuomenei atneša daug naudos. ES nori sustiprinti savo skaitmeninę nepriklausomybę ir nustatyti standartus, o ne vadovautis kitų nustatytais standartais, siekiant pritaikyti Europą skaitmeniniam amžiui.

Siekdama vadovauti ES skaitmeninei transformacijai, Europos Komisija pristatė Europos skaitmeninio dešimtmečio politikos programą, kurioje numatyti konkretūs tikslai ir uždaviniai 2030 m. tokiose srityse kaip įgūdžiai, saugi ir tvari skaitmeninė infrastruktūra, skaitmeninė verslo transformacija ir viešųjų paslaugų skaitmeninimas.

2021 m. gegužės mėnesį EP nariai patvirtino pranešimą apie Europos skaitmeninės ateities formavimą, kuriame ragina Komisiją toliau spręsti skaitmeninės transformacijos keliamas problemas, geriau išnaudoti bendrosios skaitmeninės rinkos teikiamas galimybes, pagerinti dirbtinio intelekto naudojimą ir skatinti skaitmenines inovacijas ir įgūdžius.

Dirbtinis intelektas ir duomenų strategija


Dirbtinis intelektas galėtų būti naudingas žmonėms, užtikrintų geresnę sveikatos priežiūrą, saugesnius automobilius ir pritaikytas paslaugas. Jis gali pagerinti gamybos procesus ir suteikti konkurencinį pranašumą Europos verslui, taip pat sektoriuose, kuriuose ES įmonės jau turi tvirtas pozicijas, tokiuose kaip žiedinė ekonomika, žemės ūkis, turizmas ir pan.


Siekdami įsitikinti, kad Europa išnaudoja visas dirbtinio intelekto galimybes, europarlamentarai ragina parengti į žmogų orientuotus dirbtinio intelekto įstatymus. Būsimi teisės aktai turėtų užtikrinti dirbtinio intelekto saugą, skaidrumą ir atskaitomybę, etikos standartus, padėti kurti darbo vietas, Europos dirbtinio intelekto konkurencingumą ir paveikti pasaulinius standartus.

2021 m. balandžio 21 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymus dėl dirbtinio intelekto reguliavimo. Pagal šiuos pasiūlymus, dirbtinio intelekto sistemos bus kvalifikuojamos pagal riziką, kurią jos kelia naudotojams. Jas patvirtinus, tai bus pirmosios pasaulyje dirbtinio intelekto taisyklės. Šiuo metu vyksta EP ir ES šalių derybos dėl galutinės teisės akto versijos.

Skaitykite daugiau apie ES dirbtinio intelekto aktą


Dirbtinio intelekto vystymosi sėkmė Europoje priklauso nuo sėkmingos Europos duomenų strategijos. 2021 m. kovo 25 d. EP nariai priėmė rezoliuciją, kuriose ragina priimti europinėmis vertybėmis pagrįstus į žmones orientuotus teisės aktus, kurie išsaugotų teisę į privatumą, užtikrintų skaidrumą bei būti naudingi tiek piliečiams, tiek verslui.

Siekdamas išnaudoti didžiųjų duomenų ir dirbtinio intelekto galimybes, Parlamentas priėmė du aktus, kuriais 2022 ir 2023 m. bus skatinamas dalijimasis duomenimis.


Daugiau apie ES duomenų strategiją: EP siekiai

Kibernetinis saugumas


Nuo kibernetinių atakų ligoninėse iki bandymo paveikti energijos šaltinius ir vandens tiekimą – kibernetinė grėsmė kyla pagrindinėms ir būtinosioms paslaugoms. Siekdamas geriau apsaugoti europiečius ir įmones nuo kibernetinių grėsmių, 2022 m. lapkritį Parlamentas priėmė naujas taisykles, stiprinančias ES kibernetinį saugumą pagrindiniuose sektoriuose.

2021 m. Parlamentas pritarė naujo Europos kibernetinio saugumo centro steigimui. Taisyklės, užkertančios kelią teroristinio turinio sklaidai internete, buvo priimtos 2021 m. ir galioja nuo 2022 m. birželio mėn.

Skaitykite daugiau apie tai, kodėl kibernetinis saugumas yra svarbus ir kokios yra pagrindinės kibernetinio saugumo grėsmės.

Skaitmeniniai įgūdžiai ir švietimas


COVID-19 pandemija parodė, kad skaitmeniniai įgūdžiai yra svarbūs tiek darbe tiek žmonių santykiuose, tačiau taip pat atskleidė skaitmeninės atskirties apimtis ir poreikį stiprinti skaitmeninį švietimą. Parlamentas ragina, kad Europos įgūdžių darbotvarkė suteiktų piliečiams ir įmonėms galimybę maksimaliai išnaudoti technologinę pažangą.

Platformų ekonomika ir saugus internetas

 

Internetinės platformos yra svarbi ekonomikos ir žmonių gyvenimo dalis. Tačiau neretai jos kelia ir didelių iššūkių.

ES priėmė Skaitmeninių paslaugų ir Skaitmeninių rinkų aktus, kuriais siekiama skatinti konkurencingumą, naujoves ir augimą, tačiau kartu stiprinti saugumą internete, kovoti su neteisėtu turiniu ir užtikrinti žodžio laisvės, spaudos laisvės ir demokratijos apsaugą.

Sužinokite daugiau apie ES skaitmeninių rinkų ir skaitmeninių paslaugų aktus.

Europos Parlamentas  taip pat priėmė savo derybinę poziciją dėl teisės akto, skirto kovai su seksualine prievarta prieš vaikus internete.

Sužinokite, kaip ES siekia kovoti su seksualine prievarta prieš vaikus internete.

Lustų aktas – ES planas įveikti puslaidininkių trūkumą


Nuo 2020 metų pabaigos visame pasaulyje vyrauja precedento neturintis puslaidininkių trūkumas, kurį, be kitų priežasčių, lėmė COVID-19 pandemija ir karas Ukrainoje. Europos lustų aktu ES siekia padidinti puslaidininkių gamybą Europoje.


Mikroschemų gamyba priklauso nuo itin sudėtingų ir tarpusavyje susijusių tiekimo grandinių, besidriekiančių visame pasaulyje. Siekiant padidinti ES nepriklausomybę, užtikrinti būsimą konkurencingumą ir išlaikyti lyderystę technologijų srityje, reikia stiprinti ES pajėgumus puslaidininkių gamyboje. Pagal siūlomą teisės aktą ES dalis pasaulio gamybos pajėgumuose turėtų padidėti nuo mažiau nei 10 proc. iki 20 proc.

Protingos kelių transporto sistemos

EP patvirtino naujas taisykles dėl protingų transporto sistemų kelių transporte vystymo. Šiomis taisyklėmis siekiama padidinti skaitmeninių eismo duomenų prieinamumą, skatinti transporto sektoriaus skaitmeninimą ir palengvinti duomenų mainus tarp mobilumo programų.  

Taisyklės nesuteikia jokių privilegijų specifinėms technologijoms, kurios naudojamos protingų transporto paslaugų sistemų, tačiau norima užsitikrinti, kad programėlės sugeba veikti viena su kita. Jos turi būti sukurtos lengvai ir paprastai suteikti informaciją naudotojams apie įvairias jiems prieinamo transporto galimybes bei nediskriminuoti pažeidžiamus eismo dalyvius. ES šalys narės turės didinti bendradarbiavimą, ypač įgyvendinant tarpvalstybinius projektus, kad būtų užtikrintas sklandus transporto judėjimas per sienas.

Internetiniai vaizdo žaidimai – žaidėjų apsauga ir sektoriaus galimybių didinimas


Internetinių vaizdo žaidimų sektorius klesti ir prisideda prie skaitmeninės ES transformacijos. Kadangi žaidimų pramonė sparčiai plečiasi, reikia atsižvelgti į ekonominius, socialinius, švietimo, kultūrinius ir inovacinius internetinių vaizdo žaidimų aspektus.

ES nori paremti žaidimų sektorių, kuris sukuria daugiau nei 90 tūkst. tiesioginių darbo vietų ir kurio rinkos dydis 2021 m. siekė 23,3 mlrd. eurų. Tuo pačiu metu turi būti užtikrinta saugesnė aplinka žaidėjams. Europarlamentarai ragina nustatyti taisykles, reglamentuojančias probleminę pirkimo praktiką, geresnę atšaukimo ir duomenų apsaugos politiką, taip pat didesnę nepilnamečių žaidėjų ir pažeidžiamų grupių apsaugą.

Europos skaitmeninė tapatybė – supaprastinta internetinė prieiga prie pagrindinių paslaugų


Nuo COVID-19 pandemijos pradžios daugiau viešųjų ir privačių paslaugų tapo skaitmeninėmis. Tam reikalingos saugios ir patikimos skaitmeninės identifikavimo sistemos.

ES dirba kurdama Europos skaitmeninę tapatybę (eID), kuri suteikia galimybę abipusiai pripažinti nacionalines elektroninio identifikavimo schemas tarpvalstybiniu mastu. Naudodamiesi eID, Europos piliečiai galės identifikuoti save ir patvirtinti savo tapatybę internete nesikreipdami į komercinius paslaugų teikėjus. Jie taip pat galės naudotis internetinėmis paslaugomis kitose ES šalyse naudodami savo nacionalinę elektroninę asmens tapatybės kortelę.

Sąžiningas skaitmeninės ekonomikos apmokestinimas


Dauguma apmokestinimo taisyklių buvo išleistos anksčiau nei atsirado skaitmeninė ekonomika. Siekdama sumažinti mokesčių vengimą ir padaryti mokesčius teisingesniais, ES rengia taisykles, kad pelnas būtų apmokestinamas ten, kur įmonės turi didelę skaitmeninę veiklą.

ES taip pat priėmė taisykles dėl minimalaus mokesčių tarifo tarptautinėms bendrovėms Europos Sąjungoje, vadovaudamasi pasauliniu susitarimu.

Siekdama paskatinti kriptovaliutų plėtrą ir kartu apsaugoti vartotojus, ES stengiasi reguliuoti kriptovaliutų turtą ir jų technologijas.

Užtikrinti aukštos kokybės skaitmeninę infrastruktūrą

EP taip pat dirba su teisės aktu, kuris padėtų sumažinti kainą ir biurokratiją statant labai didelio greičio tinklus. 2023 m. spalį Europarlamentas patvirtino savo poziciją derybose su ES šalimis dėl Gigabitinės infrastruktūros akto, kurio tikslas užtikrinti priėjimą prie labai greito interneto visiems ES namų ūkiams ir 5G ryšį visuose gausiai gyvenamose vietovėse iki 2030 m.

ES skaitmeninių prioritetų finansavimas


Skaitmeninimas yra svarbi ES politikos dalis. COVID-19 krizė parodė būtinybę atsako, kuris ilgainiui atneštų naudą visuomenei ir konkurencingumą. Skaitmeniniai sprendimai teikia svarbias galimybes ir yra būtini užtikrinant Europos atsigavimą ir konkurencingumą pasaulio ekonomikoje.

ES ekonomikos atkūrimo plane reikalaujama, kad valstybės narės bent 20 proc. 672,5 mlrd. eurų vertės atkūrimo ir atsparumo priemonės skirtų skaitmeniniam perėjimui. Investicinėse programose, tokiose kaip į mokslinius tyrimus ir inovacijas orientuotoje „Horizontas Europa“ ir į infrastruktūrą orientuotoje Europos infrastruktūros tinklų priemonėje, taip pat nemažai lėšų yra skiriama skaitmeninei pažangai.

2021 m. balandį EP priėmė Skaitmeninės Europos programą – tai pirmasis finansinis instrumentas, skirtas būtent technologijų įdiegimui versle ir žmonių gyvenime. Ja siekiama investuoti į skaitmeninę infrastruktūrą taip, kad strateginės technologijos padėtų išauginti Europos konkurencingumą ir padėtų žaliajam perėjimui, kaip ir užtikrintų technologinę autonomiją. Bus investuota 7,6 mlrd. eurų penkiose srityse: superkompiuteriai (2,2 mlrd. eurų), dirbtinis intelektas (2,1 mlrd. eurų), kibernetinis saugumas (1,6 mlrd. eurų), pažangūs skaitmeniniai įgūdžiai (0,6 mlrd. eurų) ir plataus skaitmeninių technologijų naudojimo ekonomikoje bei visuomenėje užtikrinimas (1,1 mlrd. eurų).