Gamtos atkūrimas: geresnė buveinių priežiūra ES

ES nori ne tik išsaugoti gamtą visose valstybėse narėse, bet ir ją atkurti. Šiam tikslui paremti Parlamentas priėmė naujas taisykles.

Nuotraukoje vaizduojamas miško ežeras pavasarį.
Gamtos atkūrimas

2024 m. vasario mėn. EP nariai pritarė naujoms taisyklėms, kurios yra ES pastangų išsaugoti Europos biologinę įvairovę dalis. Šios taisyklės įpareigoja visas ES šalis stengtis atkurti natūralias buveines.


Skaitykite daugiau apie biologinės įvairovės nykimą.

Kodėl privalome atkurti gamtą?

 

Daugiau nei 80 proc. Europos buveinių šiuo metu yra prastos būklės, todėl Europos Parlamentas siekia šią situaciją pakeisti.


Gamta yra esminis maisto, deguonies ir natūralių išteklių šaltinis. Europos aplinkos agentūros 2020 m. pranešime nurodoma, kad tarša ir klimato kaita gali sunaikinti gamtą ir sukelti rūšių nykimą. Naujomis taisyklėmis siekiama puoselėti ekologiškesnę ateitį, įvedant konkrečius pakeitimus.


Skaitykite daugiau apie nykstančias rūšis Europoje.


Kas bus pakeista?


Naujosios taisyklės užtikrins, kad kiekviena ES šalis imtųsi veiksmų. Visos šalys turės pateikti ir įgyvendinti nacionalinį atkūrimo planą, kuriame būtų sprendžiami šalims aktualiausi klausimai.


Nacionaliniu mastu kiekviena ES šalis sieks:

  • pašalinti nevietinius augalus pievose, šlapžemėse ir miškuose;
  • pakartotinai drėkinti nusausintus durpynus;
  • gerinti buveinių tarpusavio ryšį;
  • mažinti ir (arba) nutraukti cheminių pesticidų ir trąšų naudojimą;
  • skatinti laukinės gamtos išsaugojimą.


ES siekia iki 2050 m. pagerinti visų ekosistemų, kurias reikia atkurti, būklę. Taisyklėse numatytas ES masto tikslas, skirtas atkurti 20 proc. ES sausumos ir jūros plotų iki 2030 m.

ES šalims taip pat taikomi individualūs tikslai, skirti atkurti:

  • mažiausiai 30 proc. sausumos, pakrančių, jūrų ir gėlo vandens buveinių iki 2030 m.;
  • 60 proc. prastos būklės buveinių iki 2040 m. ir 90 proc. iki 2050 m.


ES šalys turės užtikrinti, kad nepablogėtų nei vienos srities, kurią reikia atkurti, būklė.

Taisyklėmis siekiama pagerinti biologinę įvairovę žemės ūkio paskirties žemėje, padidinti pievų drugių ir žemės ūkio paukščių populiacijas bei įrengti daugiau žaliųjų erdvių miesto teritorijose. Kitas prioritetas yra apdulkintojų populiacijų mažėjimo sustabdymas.

3 MLRD.

MEDŽIŲ TURI BŪTI PASODINTI ES IKI 2030 M.

Derybų metu Parlamentas primygtinai reikalavo, kad ES šalys būtų įpareigotos siekti tikslo iki 2030 m. pasodinti 3 milijardus papildomų medžių.

EP nariai taip pat ėmėsi atsargumo priemonių, kad išvengtų galimos maisto krizės. Jie derėjosi su Taryba dėl sustabdymo nuostatos – tai reikštų, kad atkūrimo tikslai gali būti sustabdyti, jei reikės apsaugoti maisto gamybą.

2024 m. birželį Taryba oficialiai priėmė reglamentą dėl gamtos atkūrimo.