10 darbų, kuriais EP pakeitė Jūsų gyvenimą per paskutinius penkerius metus

Atraskite svarbiausius Europos Parlamento pasiekimus per 2019–2024 m. kadenciją.

Europos Parlamento nariai posėdžių salėje Strasbūre.
Europos Parlamento nariai posėdžių salėje Strasbūre

Milijonams žmonių ruošiantis balsuoti birželio 6–9 d. vyksiančiuose Europos Parlamento rinkimuose, yra pats tinkamiausias metas pažvelgti į tai, ką nuveikė Europos Parlamentas per šią jau besibaigiančią teisėkūros kadenciją.

Sužinokite, kaip balsuoti Europos Parlamento rinkimuose ir užsiregistruokite priminimams balsuoti

Nuo kovos su klimato kaita iki darbo sąlygų gerinimo – peržiūrėkite mūsų pagrindinių iniciatyvų, pakeitusių Jūsų gyvenimą, apžvalgą.

Ekonominis atsigavimas


Europos Parlamento nariai patvirtino taisykles, kuriomis buvo sukurta ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, 750 mlrd. eurų atkūrimo po COVID-19 planas. Ši priemonė siūlo plataus masto paramą ES šalių investicijoms ir reformoms, kurių reikia siekiant sušvelninti ekonominius ir socialinius pandemijos padarinius ir parengti ES ekonomiką tvariai skaitmeninei ateičiai.

Parama Ukrainai


Parlamentas tvirtai remia Ukrainą nuo tada, kai Rusija pradėjo invaziją į šią šalį. Tai apima Europos Parlamento narių derybas dėl ilgalaikio ES biudžeto peržiūros, kad Ukrainai būtų užtikrintas didesnis finansavimas. Ukrainos priemonę sudaro 50 mlrd. eurų paskolų (33 mlrd. eurų) ir dotacijų (17 mlrd. eurų) iki 2027 m. pabaigos.

Klimato kaita


Parlamentas priėmė ES klimato taisykles, kuriose nustatytas tikslas iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 55 proc. ir teisiškai įpareigoti ES iki 2050 m. sumažinti grynąjį išmetamųjų teršalų kiekį iki nulio.

EP nariai taip pat pritarė daugeliui pasiūlymų, kuriais siekiama užtikrinti, kad ES galėtų pasiekti savo klimato tikslus.

Tvaresnės transporto priemonės


EP nariai patvirtino taisykles, pagal kurias visi nauji automobiliai ir furgonai, parduodami ES rinkoje nuo 2035 m., turėtų neišskirti anglies dvideginio. Siekiama, kad kelių transporto sektorius būtų neutralus klimatui.

Migracija


2024 m. Parlamentas patvirtino naująjį ES migracijos ir prieglobsčio paktą.

Taisyklės nustato, kad visos ES šalys turėtų padėti viena kitai, susidūrus su staigiais ir dideliais migrantų antplūdžiais. Valstybės narės gali prisidėti perkeldamos prieglobsčio arba tarptautinės apsaugos prašytojus į savo teritoriją, taip pat mokėdamos finansinius įnašus arba teikdamos kitokią pagalbą.

Skaitmeninė ekonomika


EP nariai priėmė svarbias skaitmenines taisykles, siekdami sukurti saugesnę, sąžiningesnę ir skaidresnę skaitmeninę aplinką.

Skaitmeninių rinkų akto tikslas – užtikrinti vienodas sąlygas visoms skaitmeninėms įmonėms, nepaisant jų dydžio. Reglamente nustatytos aiškios taisyklės didelėms platformoms, kad jos negalėtų nustatyti nesąžiningų sąlygų įmonėms ir vartotojams.

Skaitmeninių paslaugų aktas suteikia žmonėms daugiau galimybių kontroliuoti, ką jie mato internete: vartotojai turi išsamesnę informaciją, kodėl jiems rekomenduojamas konkretus turinys. Socialiniai tinklai taip pat turės kovoti su dezinformacija internete ir pašalinti neteisėtą turinį.

Dirbtinis intelektas


Parlamentas patvirtino Dirbtinio intelekto aktą, kuris užtikrina DI priemonių saugumą ir atitiktį pagrindinėms teisėms, kartu remiant naujoves šiame sektoriuje. Reglamentas nustato dirbtinio intelekto įsipareigojimus, pagrįstus galima rizika ir poveikiu.

Bendras įkroviklio tipas


Parlamentas patvirtino daugybę priemonių atliekų mažinimui ir žiedinei ekonomikai skatinti, kai žaliavos ir pagamintos medžiagos yra pakartotinai naudojamos ir perdirbamos. Taip pat, iki 2024 m. pabaigos USB Type-C taps bendru mažų elektroninių įrenginių įkrovimo standartu. Tai palengvins vartotojų kasdienybę ir sumažins išlaidas.

Teisė į remontą


Parlamentas priėmė naujas ES teisės į remontą taisykles, kuriomis siekiama skatinti tvaresnį vartojimą, palengvinant nekokybiškų prekių taisymą, mažinant atliekų kiekį ir remiant remonto sektorių.

Vienodas darbo užmokestis


Pagal Parlamento patvirtintus teisės aktus ES įmonės dabar yra įpareigotos atskleisti informaciją, kuri padeda darbuotojams lengviau palyginti darbo užmokesčius ir įvertinti esamus vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus.