Ekonomika ir biudžetas

Sužinokite, ką daro Europos Parlamentas, kad skatintų ekonomikos augimą ir Europos konkurencingumą.