Voedselverspilling in de EU: per jaar 88 miljoen ton voedsel in de vuilnisbak

Jaarlijks 88 miljoen ton voedselafval in de EU, oftewel 173 kg per persoon. Welke sectoren produceren het meeste afval? EU-initiatieven om dit te verminderen? Tips voor consumenten?

infografiek
Infografiek over voedselverspilling

Op boerderijen, in de voedselindustrie, in winkels, restaurants en thuis gaat voedsel verloren en wordt het verspild. Huishoudens genereren het meeste voedselafval met 53%.

Volgens een Eurobarometer-enquête is de datummarkering voor voedingsproducten slecht bekend hoewel bijna 6 op 10 Europeanen zeggen dat ze altijd de aanduidingen ten minste houdbaar tot en te gebruikten tot bekijken.

De kosten, ethische gevolgen en een milieuprobleem

Het weggooien van voedsel zorgt voor van verspilling van waardevolle en vaak schaarse middelen (water, bodem, werktijden, energie, enz.) en draagt ​​bij aan klimaatverandering. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) is voedselafval goed voor een wereldwijde koolstofvoetafdruk van ongeveer 8% van de totale door mensen veroorzaakte wereldwijde broeikasgasuitstoot. Voor elke kg geproduceerd voedsel wordt 4,5 kg CO2 vrijgegeven in de atmosfeer.

De vermindering van voedselafval is niet alleen een economische- en milieuverplichting maar ook een morele verplichting. Volgens de FAO zijn ongeveer 793 miljoen mensen in de wereld ondervoed. Volgens Eurostat waren in 2014 in de EU 55 miljoen mensen (9,6% van de EU-bevolking) niet in staat om elke tweede dag een kwaliteitsmaaltijd te betalen.

Wat het Parlement doet om voedselafval te verminderen

Op dinsdag 16 mei namen de leden een verslag aan, opgesteld door Biljana Borzan (Kroatië, S&D), wat een reeks maatregelen voorstelt om het voedselafval van 88 miljoen ton per jaar tegen 2025 te verminderen met 30% en tegen 2030 te verminderen met 50%. Met dit doel herhalen de leden het doel in het wetgevingspakket over afval dat in maart werd aangenomen.

Het verslag van Borzan bevat verder diverse voorstellen om voedselafval te verminderen zoals het bevorderen van voedseldonaties. Donaties verminderen het voedselafval en helpen mensen in nood.
Verder wordt voorgesteld om de etikettering te verduidelijken om de verwarring over de aanduidingenten minste houdbaar tot en te gebruiken tot te beëindigen.

"De Europese Unie, als één van de rijkste en meest welvarende gemeenschappen in de wereld, heeft een morele en politieke plicht om de jaarlijks enorme hoeveelheden verspild voedsel te verminderen", benadrukte Borzan.

Wat kun je doen als consument?

  • Maak boodschappenlijstjes
  • Bekijk de datum op de verpakking en ken de betekenis van de etikettering
  • Bewaar voedsel volgens de instructies op de verpakking
  • Zet nieuw eten aan de achterkant van je koelkast/kast
  • Gebruik restjes
  • Vries voedsel in
  • Bron: Europese Commissie