2024-2029 Europees Parlement: hoeveel EP-leden per land?

Het aantal in 2024 gekozen leden van het Europees Parlement is toegenomen. Ontdek het aantal leden van het Europees Parlement per land na de Europese verkiezingen.

In september 2023 keurden de leden van het Europees Parlement het besluit van de Europese Raad goed om het aantal zetels van het Europees Parlement met 15 te verhogen tot 720 voor de zittingsperiode 2024-2029.


Het voorstel van de Raad was gebaseerd op een eerder verslag van het Parlement.

Zetelverdeling per land in de zittingsperiode 2024-2029

Infografiek met het aantal zetels per land in de zittingsperiode 2024-2029 van het Europees Parlement.
Zetelverdeling per land 2024-2029

Hoe wordt het aantal leden van het Europees Parlement per land bepaald?De EU-wetgeving staat maximaal 750 leden van het Europees Parlement toe, plus de voorzitter. Het aantal zetels per land wordt voor elke Europese verkiezing vastgesteld.


Bij de zetelverdeling wordt rekening gehouden met de bevolkingsgrootte van de lidstaten en met de behoefte aan een minimale vertegenwoordiging van Europese burgers uit kleinere landen. Dit principe van degressieve proportionaliteit, dat is vastgelegd in het Verdrag betreffende de Europese Unie, betekent dat, terwijl kleinere landen minder Europarlementariërs hebben dan grotere landen, Europarlementariërs uit grotere landen meer mensen vertegenwoordigen dan hun tegenhangers uit kleinere landen.


Het minimum aantal zetels per land is zes en het maximum is 96.


Bekijk de resultaten van de Europese verkiezingen van 2024.