Uitstoot van broeikasgassen per land en per sector (infografiek)

Bekijk deze infografiek om de uitstoot van broeikasgassen per land en per sector in de EU te bekijken, evenals wie de grootste vervuilers zijn van de wereld.

Infografiek met broeikasgasemissies geproduceerd in 2019 en het aandeel van verschillende gassen  . Meer info onder de titel Broeikasgasuitstoot per jaar in de EU
Broeikasgasemissies geproduceerd in 2019 en het aandeel van verschillende gassen

De uitstoot van broeikasgassen draagt bij aan het veroorzaken van klimaatverandering. Wie zijn de grootste vervuilers? Welke sector zorgt voor de meeste uitstoot?

Broeikasgasuitstoot per jaar in de EU

Zoals bovenstaande infografiek laat zien, is CO2 het meest vrijgekomen broeikasgas. Het wordt vaak geproduceerd door menselijke activiteiten. Andere broeikasgassen worden in kleinere hoeveelheden uitgestoten, maar ze vangen de warmte veel effectiever op dan CO2. Methaan is bijvoorbeeld 80 keer sterker van CO2 over een periode van 20 jaar.

Kom meer te weten over de verschillende broeikasgassen, hun oorsprong en opwarmingsvermogen.

 

Infografiek met broeikasgasuitstoot per sector in de EU in 2019. Meer uitleg onder de titel Broeikasgasemissies per sector in de EU
Broeikasgasuitstoot per sector in de EU in 2019

Broeikasgasemissies per sector in de EU


Volgens het 6e beoordelingsverslag van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) is de uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten verantwoordelijk voor een opwarming van de aarde van ongeveer 1,1°C sinds het begin van de 20e eeuw. Deze activiteiten omvatten bijvoorbeeld het verbranden van kolen/olie/gas, ontbossing en landbouw.


Bovenstaande diagram toont de broeikasgasuitstoot van de EU in 2019 uitgesplitst naar belangrijkste bronsectoren. Energie is verantwoordelijk voor 77,01% van deze uitstoot in 2019. Hiervan maakt de uitstoot door vervoer ongeveer een derde uit. Uitstoot door landbouw draagt met 10,55% bij, industriële processen en productgebruik met 9,10% en het beheer van afval met 3,32%.

Lees meer over de EU-doelstellingen en acties om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Infografiek met totale uitstoot van broeikasgassen per EU-land in 2019. Meer information onder de titel Broeikasgasuitstoot per land in de EU en in de wereld.
Totale uitstoot van broeikasgassen per EU-land in 2019

Broeikasgasuitstoot per land in de EU en in de wereld


Bovenstaande grafiek geeft de totale uitstoot van broeikasgassen (BKG) in EU-landen in 2019 weer en de diagram onderaan toont de grootste broeikasgassen uitstoters in de wereld in 2015. Hierbij komt de EU op de derde plek, na China en de Verenigde Staten en gevolgd door Indië en Rusland.


Broeikasgassen blijven gedurende een periode van enkele tot duizenden jaren in de atmosfeer. Hierdoor hebben ze een wereldwijde impact, ongeacht de plek waar ze het eerst werden uitgestoten.


Infografiek met uitstoot broeikasgassen
Top uitstoot broeikasgassen

Wat zijn broeikasgassen?

  • Broeikasgas is een gas in een atmosfeer dat op het glas in een kas lijkt: het absorbeert de energie en warmte van de zon die wordt uitgestraald vanaf het aardoppervlak, houdt het gevangen in de atmosfeer en voorkomt dat deze in de ruimte ontsnapt.
  • Dit proces is de belangrijkste reden voor het broeikaseffect dat de temperatuur van de aarde warmer houdt dan het normaal zou zijn, waardoor leven op aarde mogelijk is.
  • Veel van de broeikasgassen komen van nature voor in de atmosfeer, maar menselijke activiteit voegt enorme hoeveelheden toe. Hierdoor draagt het broeikaseffect bij aan de opwarming van de aarde.