Veiligheid: een nieuw systeem om visumvrije reizigers naar de EU vooraf te screenen

Het Europese reissysteem ETIAS zal de veiligheid vergroten door reizigers die geen visum nodig hebben vooraf te screenen voordat ze in de EU aankomen.

Een nieuw reissysteem in de EU voor betere grenscontrole

Het Parlement heeft de wetgeving op donderdag 5 juli goedgekeurd.

Vanaf 2021 hebben reizigers zonder visum toestemming nodig voordat ze naar de EU reizen. De systematische screening zal personen identificeren die een risico zouden kunnen vormen voordat ze de Europese grenzen bereiken maar zou geen last voor gewone reizigers moeten zijn: "Het zal een eenvoudig proces zijn: enkel een online controle die voorafgaand aan het reizen naar de EU kan worden gedaan," legt rapporteur, Kinga Gál (EVP, HU) , uit.

Huidige situatie

Er is een gebrek aan informatie over visumplichtige onderdanen van derde landen die in de EU aankomen. Momenteel zijn ze onderworpen aan controles aan de grens van het Schengengebied waar ze aankomen. Het besluit om toegang toe te staan ​​of te weigeren wordt gedaan door grenswachten zonder enige voorkennis met betrekking tot de met de persoon verbonden risico's op het gebied van veiligheid, migratie of volksgezondheid. Vooral voor mensen die over land komen, is de enige info hun reisdocument.

Verwacht wordt dat 39 miljoen visumvrije reizigers uit meer dan 60 landen de EU in 2020 zullen bezoeken.  Aangezien Europa's openheid niet ten koste mag gaan van haar veiligheid, is het Europese Reisinformatie- en Autorisatiesysteem (ETIAS) ontwikkeld om mogelijke beveiligingsproblemen te identificeren.

Vergelijkbare modellen bestaan ​​al bijvoorbeeld in de VS (ESTA), Canada en Australië.

Wat zal er veranderen?

Onderdanen van landen die zijn vrijgesteld van EU-visumvereisten, moeten een elektronisch formulier invullen voordat ze reizen met persoonlijke gegevens (inclusief naam, geboortedatum en geboorteplaats, geslacht en nationaliteit) en reisdocumentinformatie. Er zullen achtergrondvragen zijn gerelateerd aan eerdere strafregisters, aanwezigheid in conflictzones etc.

Hierdoor kunnen autoriteiten beoordelen of een persoon een veiligheids-, migratie- of risico voor de volksgezondheid kan vormen lang voordat deze aan de grens van Schengen aankomt.

Reizigers die een veiligheids-, migratie- of epidemierisico vormen, wordt de toegang geweigerd.


ETIAS zou vanaf 2021 operationeel moeten zijn

Eenvoudig, snel, goedkoop en effectief

Autorisatie kost € 7 en is maximaal 3 jaar geldig. Het is gratis voor reizigers jonger dan 18 jaar en ouder dan 70 jaar. Verwacht wordt dat de overgrote meerderheid van de aanvragers bijna onmiddellijk toestemming zal krijgen. De uiteindelijke beslissing over toetreding tot de EU blijft bij de nationale douane.

Wat gebeurt er als er een risico is?

De aanvragen worden automatisch verwerkt. Als er een hit is met een van de EU-beveiligingsdatabases of een positief antwoord op de vragen, zullen de gegevens handmatig worden gecontroleerd en de risico's afzonderlijk worden beoordeeld. De beslissing moet binnen vier weken worden genomen. Weigering moet worden gerechtvaardigd en de aanvrager heeft het recht om in beroep te gaan.

Volgende stappen

De wetgeving moet formeel worden goedgekeurd door de Raad van Ministers. Het moet operationeel zijn tegen 2021. ETIAS vormt een aanvulling op het systeem voor slimme grenzen van controles op mensen die de EU binnenkomen, dat tegen 2020 operationeel moet zijn.

Meer artikelen over dit onderwerp