Terug aan het werk na langdurige ziekte of letsel (video)

Door de vergrijzing van de beroepsbevolking en de nieuwe risico's voor de gezondheid op de werkplek, stijgt langdurig ziekteverzuim. Het EP wil hier iets aan doen.

Re-integratie op de arbeidsmarkt vergemakkelijken

Langdurige afwezigheid leidt vaak tot werkloosheid en tot werknemers die de arbeidsmarkt definitief verlaten. Er moet meer worden gedaan om de terugkeer naar het werk te vergemakkelijken en om chronisch zieken en gehandicapten beter bij de beroepsbevolking te betrekken, volgens een verslag dat op 11 september in de plenaire vergadering werd goedgekeurd.


Vormgeven aan de EU-arbeidsmarkt

Gezien de vergrijzing van de Europese beroepsbevolking en de stijgende pensioenleeftijd is het risico op de ontwikkeling van gezondheidsstoornissen onder de beroepsbevolking hoger. Van de gehele EU-bevolking meldde 32,5% langdurig ziek te zijn geweest of een gezondheidsprobleem te hebben (Eurostat). Tegelijkertijd zegt 25% van de werknemers dat ze aan werk gerelateerde stress ervaren, terwijl bijna 80% van de managers zegt dat stress een groot gezondheidsprobleem is.


"We moeten onze arbeidsmarkten inclusiever maken en inspelen op de behoeften van de ouder wordende en minder gezonde samenleving en minder vatbaar zijn voor het verlies van vakkennis als gevolg van inactiviteit," zegt de rapporteur Slowaakse ECR-lid Jana Žitňanská.


Het verslag richt zich op een betere overgang van ziekteverlof naar werk. Er wordt ook gekeken naar de voordelen van re-integratie van ervaren werknemers, die al een tijdje afwezig zijn en over de introductie van nieuw personeel dat training nodig heeft.


Geleidelijke terugkeer naar het werk

Voor iemand die langdurig met ziekteverlof is geweest en klaar is om weer aan het werk te gaan, stelt het verslag een aantal stappen voor om dit proces te vergemakkelijken. Genoemd worden: coaching, toegang tot een psycholoog of therapeut; flexibele arbeidsvoorwaarden, zoals deeltijd- of telewerken evenals de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te leren.


Lees ons overzicht met uitleg over hoe de EU de rechten en arbeidsvoorwaarden van werknemers verbetert en wat de EU doet voor de volksgezondheid.