EU-strategie voor minder plastic afval: meer recyclage, verbod op microplastics

De EU wil dat alle plastic verpakkingen in 2030 kunnen worden gerecycleerd. Ontdek de strategie om recycling te bevorderen en alles over het verbod van bepaalde vormen van wegwerpplastic.

Goedkoop en duurzaam: plastic wordt op grote schaal gebruikt in onze economie maar de stijgende populariteit gaat gepaard met groeiende hoeveelheden plastic afval en zwerfvuil met impact op de natuur en de gezondheid.


Jaarlijks wordt ongeveer 26 miljoen ton kunststofafval in de EU geproduceerd waarvan minder dan 30% wordt ingezameld voor recycling. De rest gaat naar de vuilstort, wordt verbrand of belandt op straat of in de natuur.


In een poging de plasticvervuiling aan te pakken, heeft de Commissie in januari een strategie aangenomen om ervoor te zorgen dat alle plastic verpakkingen tegen 2030 kunnen worden hergebruikt of gerecycled. Verder moet het verbruik van plastic voor eenmalig gebruik en het gebruik van microplastics worden verminderd.

Microplastics

  • Minuscule deeltjes kunststof ( kleiner dan 5 milimeter)
  • Kunnen onopzettelijk gevormd worden door de slijtage van grotere stukken plastic zoals synthetisch textiel
  • Kunnen worden geproduceerd om toegevoegd te worden aan producten zoals gezichts- of lichaamsscrubs: sommige lidstaten hebben dit al verboden

In een een verslag opgesteld door Mark Demesmaeker (ECR, BE) dat op 13 september werd aangenomen, wordt opgeroepen tot een verbod op opzettelijk toegevoegde microplastics in cosmetica, producten voor persoonlijke verzorging en schoonmaakproducten tegen 2020.


Ook wordt in het verslag een minimumgehalte aan gerecycled materiaal voorgesteld voor bepaalde kunststofproducten die op de EU-markt worden gebracht en kwaliteitsnormen voor gerecycleerde kunststoffen. Daarnast wordt voorgesteld om minimumeisen vast te stellen in productwetgeving om het vrijkomen van microplastics bij de bron aanzienlijk te verminderen,vooral voor textiel, banden, verf en sigarettenpeuken.


"Tot nu toe hebben we onze plasticafvalproblemen uitbesteed aan landen als China en China heeft onlangs besloten om alle invoer van EU-afvalplastics te verbieden, dus we moeten nu handelen, we moeten innoveren en we moeten investeren," zei Demesmaeker.


Lees verder over de oplossingen van de EU voor het tegengaan van microplastics.


Wetgeving

In december 2018 kwamen EU-wetgevers overeen om bepaalde vormen van wegwerpplastic, zoals bestek, borden en ballonstaven, te verbieden en meer verantwoordelijkheid te leggen bij bedrijven die producten verpakken ter compensatie van de kosten van opruiming of recycling. Wetgeving ter beperking van lichtgewicht plastic zakken werd in 2015 goedgekeurd door het Parlement.


Lees meer over het verbod in ons artikel over de feiten, gevolgen en aanpak van de plasticsoep.