Vermindering van de uitstoot van auto's en bestelwagens: nieuwe CO2-doelstellingen toegelicht

Om tegen 2035 een nuluitstoot op de weg te bereiken, stellen Europarlementariërs strengere CO2-limieten voor nieuwe auto's en bestelwagens voor.

De uitstoot van CO2 door vervoer is nog niet gedaald in de EU ©APimages/European Union-EP
De uitstoot van CO2 door vervoer is nog niet gedaald in de EU ©APimages/European Union-EP

Om haar ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen, herziet de EU de wetgeving in sectoren die een directe impact ondervinden van het "Fit for 55-pakket". Transport behoort hiertoe, de enige sector waarvan de uitstoot van broeikasgassen hoger blijft dan in 1990, met een stijging van meer dan 25%. Vervoer is goed voor één vijfde van de totale EU-uitstoot.

Wegvervoer is verantwoordelijk voor het grootste percentage van de transportemissies en was in 2021 verantwoordelijk voor 72% van alle broeikasgasemissies van het binnenlands en internationaal vervoer in de EU.

Waarom auto’s en bestelwagens?

Passagiersvoertuigen en bestelwagens (lichte bedrijfsvoertuigen) produceren ongeveer 15% van de CO2-uitstoot in de EU.

Strengere normen voor de uitstoot van auto's kunnen helpen om de klimaatdoelstellingen van de EU te bereiken.

De huidige situatie

De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto's was 122,3 gram CO2/km in 2019, beter dan de EU-doelstelling van 130 gram CO2/km voor de periode 2015-2019 maar hoger dan de doelstelling van 2021: niet meer dan 95 gram/ km.

Het aantal elektrische auto’s neemt snel toe en in 2020 zal 11% van de nieuw ingeschreven personenwagens elektrisch zijn.

Ontdek meer feiten en cijfers in onze infografieken


Nieuwe doelstellingen

De nieuwe wetgeving bepaalt de weg naar nul CO2-emissies voor nieuwe personenauto's en lichte bestelwagens in 2035. De tussentijdse emissiereductiedoelstellingen voor 2030 zijn 55% voor auto's en 50% voor bestelwagens.

De doelstellingen worden uitgedrukt in percentages omdat de norm van 95 g/km zal opnieuw moeten worden berekend op basis van de nieuwe strengere emissietest die de realistische rijomstandigheden beter weerspiegelt.

De herziene wetgeving moet de Europeanen helpen door voertuigen met een CO2-vrije uitstoot op grotere schaal in te zetten (betere luchtkwaliteit, energiebesparing en lagere kosten voor het bezit van een voertuig) en innovatie in nulemissietechnologieën stimuleren.

Het Parlement en de lidstaten hebben in oktober 2022 een akkoord bereikt over de definitieve vorm van de regels. Het akkoord werd in februari 2023 door het Parlement goedgekeurd en moet nog steeds formeel door de Raad worden goedgekeurd.

In oktober 2022 nam het Parlement zijn standpunt in om meer elektrische laad- en waterstoftankstations te voorzien om de EU-infrastructuur voor alternatieve brandstoffen te verbeteren.