Versterking van het Europees Sociaal Fonds

Het verbeterde programma van het Europees Sociaal Fonds richt zich op de bestrijding van kinderarmoede en jeugdwerkloosheid in Europa.

Europees Sociaal Fonds Plus: hulp aan de meest kwetsbaren

Op 8 juni 2021 heeft het Europees Parlement nieuwe regels aangenomen die werkloosheid en armoede in de EU aanpakken. Het vernieuwde en vereenvoudigde Europees Sociaal Fonds, bekend als het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+), zal zich richten op kinderen en jongeren.

 

Met een budget van 88 miljard euro voor 2021-2027 zal het fonds EU-landen helpen toegang te bieden tot gratis onderwijs, fatsoenlijk voedsel en huisvesting voor kinderen. Het zal ook investeringen in beroepsopleiding voor werkloze jongeren ondersteunen.

 

Veel mensen maken zich zorgen over sociale en werkgelegenheidskwesties. ESF+ zal sociale inclusie bevorderen voor mensen die te maken hebben met banenverlies en inkomensvermindering en zal voedsel en basishulp verstrekken aan de meest behoeftigen.

Wat is het Europees Sociaal Fonds?

  • het oudste financiële instrument van de EU om in mensen te investeren, de kansen op werk te verbeteren en de levensstandaard te verhogen
  • ESF-middelen worden verdeeld onder de lidstaten en regio's om programma’s en werkgerelateerde projecten te financieren, op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, armoedebestrijding en de aanpak van sociale uitsluiting
  • de begunstigden zijn werknemers, jongeren, werkzoekenden, economisch achtergestelde personen maar ook bedrijven en organisaties

Meer flexibiliteit, eenvoud en efficiëntie

Het bijgewerkte Europees Sociaal Fonds Plus voegt een aantal bestaande fondsen en programma's samen en bundelt hun middelen:


Dit zorgt voor een meer geïntegreerde en gerichte ondersteuning van de uitdagingen op sociaal- en werkgelegenheidsgebied. Zo zullen mensen die door armoede zijn getroffen worden geholpen door het Sociaal Fonds Plus, om een ​​betere mix van materiële hulp en uitgebreide sociale steun te ontvangen.


Naast dat het ESF + flexibeler wordt, zullen eenvoudigere regels de toegang tot financiering vergemakkelijken.


Prioriteiten

Het ESF+ zal investeren in: onderwijs, opleiding en een leven lang leren; efficiëntie van de arbeidsmarkten en gelijke toegang tot hoogwaardige banen en sociale inclusie en armoedebestrijding.


De leden willen ervoor zorgen dat het ESF + jongeren blijft ondersteunen met een bijzondere nadruk op inactieve jongeren en degenen die het verst van de arbeidsmarkt af staan, evenals kinderarmoede aan te pakken, gelijke kansen voor kinderen te stimuleren en toegang tot gratis onderwijs te bevorderen.


Ondersteuning voor sociale innovatie

De ESF + -fondsen zullen sociale vooruitgang en geografische arbeidsmobiliteit ondersteunen, inclusief nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen die de groene en digitale transitie vereisen.