Mindervaliden: hoe de EU producten en diensten toegankelijker maakt

De Europese toegankelijkheidswet zorgt ervoor dat meer producten en diensten toegankelijk gemaakt worden voor ouderen en mindervaliden. Bekijk onze video voor meer informatie.

Europese toegankelijkheidswetgeving: betere toegang voor gehandicapten

De Europese toegankelijkheidswet heeft als doel het dagelijks leven van ouderen en mensen met een handicap binnen de hele EU te verbeteren. De nieuwe regelgeving is een stap dichter bij een rechtvaardiger en inclusiever Europa.


Op 13 maart heeft het Parlement de wet goedgekeurd. De nieuwe regels zullen het dagelijks leven van ouderen en mindervaliden in de EU verbeteren.


Het definitieve akkoord moet door de Raad worden goedgekeurd voordat deze in werking kan treden. Zodra de wetgeving in het officiële publicatieblad van de EU is gepubliceerd, hebben de lidstaten drie jaar om de nieuwe bepalingen om te zetten in de nationale wetgeving en zes jaar om ze toe te passen.

Toegankelijkere producten en diensten


De EU telt meer dan 80 miljoen mensen met een beperking, waarvan velen kampen met het gebruik van alledaagse producten, zoals smartphones, computers, en e-books. Ook worden problemen ondervonden bij de toegankelijkheid van basisdiensten zoals ticket- en geldautomaten.


Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD) vereist dat de EU en de lidstaten voor de nodige toegankelijkheid zorgen. EU-maatregelen zijn nodig om gemeenschappelijke toegankelijkheidsvereisten voor essentiële goederen en diensten vast te stellen op het niveau van de EU.

De toegankelijkheidswet bepaalt gemeenschappelijke toegankelijkheidsvereisten:

  • Ticketing- en incheckmachines
  • Geldautomaten en andere betalingsmogelijkheden
  • PCs en besturingssystemen
  • Smartphones, tablets en tv-apparatuur
  • Toegang tot audiovisuele mediadiensten, e-books
  • E-commerce
  • Bepaalde elementen van passagiersvervoerdiensten
  • Elektronische communicatie, waaronder het alarmnummer 112

Voordelen voor bedrijven en gebruikers


Gemeenschappelijke EU-maatregelen in plaats van afzonderlijke wetten voor elk land voorkomt de versplintering binnen de EU-markt. Dit maakt het makkelijker voor bedrijven om goederen en diensten aan te bieden in de hele EU.


Gebruikers van deze goederen en diensten profiteren dan weer van meer aanbod en lagere prijzen.


Vrijstellingen voor kleine bedrijven


Vanwege hun omvang en beperkte middelen zouden er uitzonderingen gelden voor zogenaamde micro-ondernemingen. Dit zijn kleine bedrijven met minder dan tien werknemers en een jaaromzet of balans van minder dan €2 miljoen.


Toch zullen zij gestimuleerd worden diensten te verlenen die voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten van de nieuwe regelgeving. De lidstaten zullen richtlijnen moeten verschaffen aan deze micro-ondernemingen om de implementatie van de wetgeving te vergemakkelijken.


Lees ons overzicht met uitleg over hoe de EU de volksgezondheid verbetert.