De zeven fracties van het Europees Parlement

Het Europees Parlement 705 leden. Lees verder om te weten te komen in welke van de zeven fracties jouw EP-leden zitten.

Zetelverdeling per fractie op 16 februari 2023.   De niet-ingeschreven leden aangeduid als NI, naar de Franse afkorting voor "non-inscrits".
Zetelverdeling per fractie op 16 feb 2023. NI staat voor de niet-ingeschreven leden, naar de Franse afkorting voor "non-inscrits".

Parlementsleden sluiten zich aan bij politieke fracties. De fracties brengen vertegenwoordigers van verschillende EU-landen samen op basis van hun politieke affiniteiten.


Volgens de regels van het Parlement moet een politieke fractie bestaan ​​uit minstens 23 leden van het Europees Parlement, en uit ten minste een kwart van de EU-landen, oftewel minstens zeven EU-landen.

Parlementsleden kunnen tot slechts één fractie behoren. Ook kunnen ze er voor kiezen om zich niet aan te sluiten bij een fractie. (In de bovenstaande tabel worden de niet-ingeschreven leden aangeduid als NI, naar de Franse afkorting voor "non-inscrits"). Op dit moment hebben 46 Parlementsleden zich niet aangesloten bij een politieke fractie.


Politieke fracties kunnen op elk moment gedurende de looptijd worden gevormd. Op dit moment voldoen zeven fracties aan de criteria.


Politieke fracties hebben bepaalde voordelen - ze spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de agenda van het Parlement, krijgen meer spreektijd tijdens debatten, hebben meer kantoorruimte, meer personeel en meer geld om vergaderingen te organiseren en informatie te verspreiden. Ze beslissen ook over de oprichting van parlementaire commissies en delegaties.


Hieronder zijn de politieke fracties in volgorde van grootte vanaf 16 februari 2023:

Political fractie

Voorzitter of co-voorzitter

Aantal leden

Fractie van de Europese Volkspartij (EVP)

Manfred Weber (Duitsland). Dit is zijn vierde termijn als Parlementslid. Hij is sinds 2014 voorzitter van de groep.

176

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D)

Iratxe Garcia (Spanje). Parlementslid sinds 2004.

144

Renew Europe-fractie

Stéphane Séjourné (Frankrijk). Hij begon zijn eerste termijn als Parlementslid in 2019.

102

Fractie van de Groenen/Vrije Europese Alliantie (Groenen/EVA)

Co-voorzitters Terry Reintke (Duitsland) en Philippe Lamberts (België). Reintke is sinds 2014 lid van het Europees Parlement en werd in 2022 co-voorzitter van de fractie. Lamberts werd Parlementslid in 2009 en medevoorzitter in 2014.

71

Identiteit en Democratie (ID)

Marco Zanni (Italië). Parlementslid sinds 2014.

64

Europese Conservatieven en Hervormers (ECH)

Ryszard Legutko (Polen) en Nicola Procaccini  (Italië). Legutko is lid van het Parlement sinds 2009 en werd co-voorzitter in 2017. Procaccini werd lid van het Parlement in 2019 en co-voorzitter in 2023.

64

Links

Co-voorzitters: Martin Schirdewan (Duitsland) is lid sinds 2017 en Manon Aubry (Frankrijk) is lid sinds 2019.

38Lees meer over de fracties en hun samenstelling van de huidige en vorige zittingsperioden op onze website met verkiezingsresultaten.