Waarom is het reguleren van artificiële intelligentie belangrijk in Europa?

Ontdek de mogelijkheden en uitdagingen die het reguleren van kunstmatige intelligentie in de EU nodig maken.

AI illustratie ©Sittinan/AdobeStock
©Sittinan/AdobeStock

EP-leden zijn op dit moment aan het werk om ervoor te zorgen dat de EU voorbereid is op de wettelijke en ethische aspecten van de ontwikkeling van artificiële intelligentie (AI). Lees er meer over in ons interview.

We vroegen aan Axel Voss (EVP, Duitsland), rapporteur van burgerlijke aansprakelijkheid voor artificiële intelligentie, hoe de EU de wettelijke onzekerheden kan oplossen die door AI aan bod komen.


Welke problemen wil het Europees Parlement oplossen?


Hoewel het kader voor burgerlijke aansprakelijkheid de meeste toekomstige scenario’s omvat, zullen nieuwe AI-technologieën een aantal onopgeloste kwesties blootleggen. In het geval van een AI-defect, zal het bijvoorbeeld moeilijk zijn om het verschil te bepalen tussen nalatig gedrag of niet. Wie is aansprakelijk als een robot die door AI gestuurd wordt, een voetganger in een openbare ruimte verwondt, of een fout maakt tijdens een operatie? Het Europees Parlement wil een werkend mechanisme voorstellen dat tegelijk het volledige spectrum aan risico’s en de mogelijke schade door de verscheidene toepassingen van AI dekt.


Lees meer over hoe het Parlement de risico’s van AI voor consumenten wil aanpakken


Wat is het voordeel van de regulering van technologie op EU-niveau?


Ik ben overtuigd dat enkel de Europese Unie digitale technologie moet reguleren aangezien data niet stoppen aan nationale grenzen. Als de EU de digitale transformatie wil vormgeven, moeten we als Unie samenwerken en kordaat optreden. We moeten ophouden met het gebruik van richtlijnen maar enkel en alleen met regelgeving werken (die direct toepasbaar is in EU-landen) om de digitale interne markt daadwerkelijk te harmoniseren. Veel documenten van de vorige ambtstermijn (bijv. de richtlijn voor auteursrecht, richtlijn voor digitale inhoud, richtlijn voor audiovisuele mediadiensten) zullen zowel leiden tot 27 verschillende nationale wetten als verschillende wettelijke interpretaties, terwijl ze op dezelfde regels gebaseerd zijn. Dergelijke situatie kunnen we niet langer dulden.Ibán García del Blanco, (S&D, Spanje) is verantwoordelijk voor het rapport over het Kader van ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en gelijkaardige technologieën. Hij sprak over de risico’s en de voordelen van AI.

Roept kunstmatige technologie ethische vragen op? Wat zijn de voornaamste risico’s en mogelijkheden van deze technologie?

Zoals bij elke nieuwe technologie, zijn er ook risico’s verbonden aan artificiële intelligentie. We kunnen uiteraard geen schendingen van onze privacy of discriminerende algoritmes toestaan. Maar het biedt ook de mogelijkheid om onze maatschappijen eerlijker, socialer en milieuvriendelijker te maken aan de hand van regulerende systemen voor verificatie en openbare controle.

Kunstmatige intelligentie zal ook aanzienlijke veranderingen met zich meebrengen voor de arbeidsmarkt en de maatschappij in het algemeen, wat een ernstige uitdaging is voor overheidsinstanties wat betreft het herorganiseren van de arbeidskrachten en de verzekering dat voordelen niet alleen in handen van een minderheid terechtkomen. Niemand kan worden uitgesloten.

Waarom hebben we op EU-niveau een wettelijk kader nodig voor de ethische aspecten van AI en robotica?

Om ervoor te zorgen dat de hele maatschappij van de voordelen van deze vooruitgang kan genieten, is een regulerend kader essentieel om te bepalen met welke ethische principes moet rekening gehouden worden tijdens het ontwerp, de ontwikkeling, toepassing en de werking van deze nieuwe technologie - van toegang tot data, tot de strenge controle van de resultaten.

Wij willen het algemeen belang beschermen en het vertrouwen wekken van de burgers in de EU. Tegelijkertijd willen we een kader maken dat zekerheid en meerwaarde biedt aan onze bedrijven maar dat ook Europese AI - en de gebruikers ervan - veilig en betrouwbaar maakt in Europa en de rest van de wereld. We mikken op kunstmatige intelligentie met het perspectief waarin de mens centraal staat.

Het derde rapport van het AI-pakket betreft Intellectuele eigendomsrechten voor de ontwikkeling van AI-technologieën, met Stéphane Séjourné (Renew Europe, Frankrijk) als rapporteur.

 

Meer artikelen over dit onderwerp