Covid-19: hoe bestrijdt de EU jeugdwerkloosheid

Jeugdwerkloosheid blijft een punt van grote bezorgdheid in de nasleep van de coronacrisis. Ontdek meer over een EU-initiatief om jongeren te helpen bij het zoeken naar een baan.

Een jonge vrouw aan het werk in een atelier
©JackF/AdobeStock

Covid-19 kan leiden tot het ontstaan van een “lockdown generatie”, omdat de crisis een impact heeft op de arbeidskansen voor jongeren. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft de pandemie een “rampzalige en disproportionele” impact op jeugdwerkgelegenheid. De meest recente cijfers tonen aan dat jonge mensen enorme obstakels tegenkomen om door te gaan met hun opleidingen en onderwijs, om van baan te wisselen en de arbeidsmarkt in te stappen.

Meer over EU-actie tegen jeugdwerkloosheid.

Jeugdwerkloosheid verlagen in tijden van het coronavirus

Vóór de pandemie was jeugdwerkloosheid (15-24) 14,9%, minder dan de piek in 2013, wanneer het 24,4% was. In augustus 2020, was het 17,6% en het wordt verwacht dat het zal blijven stijgen. De economische prognose van de Commissie voor de zomer 2020 voorspelt dat de EU-economie zal krimpen met 8,3% in 2020, de grootste recessie in haar geschiedenis. Om de impact op jonge mensen op te vangen, stelde de Commissie in juli 2020 het volgende voor: “Meer banen voor jongeren – Een brug naar banen voor de volgende generatie”.


Ontdek wat de EU doet om de Covid-19-crisis aan te pakken via onze tijdlijn.

Het steunpakket voor jeugdwerkgelegenheid heeft vier onderdelen:

  • versterking van de Jongerengarantie
  • beroepsonderwijs en -opleiding toekomstbestendig maken
  • een nieuwe impuls voor stagecontracten
  • aanvullende maatregelen ter ondersteuning van de jeugdwerkgelegenheid

Wat is de Jongerengarantie?

De Commissie stelt voor om de Jongerengarantie te versterken. Het werd gelanceerd tijdens de werkgelegenheidscrisis in 2013 en wil verzekeren dat jongeren – jonger dan 25 – een behoorlijke werkaanbieding, verder onderwijs of een stageplaats krijgen binnen de eerste vier maanden van werkloosheid of als schoolverlater.

Een verbeterde Jongerengarantie

  • die beschikbaar is voor jongeren tussen 15 - 29 (tot nu toe was de maximumleeftijd 25)
  • heeft een breder bereik om kwetsbare groepen te betrekken, zoals minderheden en jongeren met een handicap
  • weerspiegelt de behoeften van ondernemingen, en biedt de nodige vaardigheden en voorbereidende lessen aan
  • levert advies en begeleiding op maat

In een resolutie die door het Parlement op 8 oktober werd goedgekeurd, onthaalden de EP-leden het voorstel van de Commissie positief, maar willen meer financiering voor de volgende programmeringsperiode (2021-2027) van de Jongerengarantie. EP-leden zijn immers teleurgesteld over de beslissing op de EU-top in juli om te bezuinigen op het budget voor ondersteuning van jeugdwerkgelegenheid.


Bovendien pleit het Parlement voor de invoering van een wettelijk kader om onbetaalde stages in de EU te verbieden. EP-leden hebben ook kritiek op het feit dat niet alle EU-landen de vrijwillige aanbevelingen van de Jongerengarantie naleven, en roepen daarom op om het bindend te maken.

Neem een kijkje wat de EU doet voor het economische herstel van de coronapandemie.

Parlement wil meer ambitie zien

In een resolutie over de EU-richtlijnen inzake werkgelegenheid, die op 10 juli werden goedgekeurd, vroegen EP-leden om een herziening van de toekomstige richtlijnen in het kader van Covid-19, en benadrukten de noodzaak om de strijd tegen jeugdwerkloosheid een prioriteit te maken met een verbeterde Jongerengarantie.


Het Parlement stond in juli ook achter een groter budget (tot €145 miljoen voor 2020) voor het werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren (YEI), het voornaamste begrotingsinstrument voor Jongerengarantieprogramma’s in EU-landen.


Het Parlement keurde in 2018 een resolutie goed voor een omvangrijke verhoging van de financiering van de uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de volgende EU-meerjarenbegroting.


EP-leden waren positief over het feit dat dit initiatief sinds 2013 meer dan 1,6 miljoen jongeren gesteund heeft, maar willen nu verbeteringen, inclusief een verhoging van de leeftijdsgrens en het vastleggen van duidelijke criteria en werkomstandigheden.

Ontdek wat Europarlementsleden te zeggen hebben over jeugdwerkloosheid.

24 miljoen

In de zeven jaar sinds de lancering, heeft het Jongerengarantie programma meer dan 24 miljoen jongeren geholpen.