AI-regels: wat het Europees Parlement wil

Ontdek hoe EP-leden de wetgeving rond EU-artificiële intelligentie willen vormgeven - om innovatie te stimuleren maar tegelijk veiligheid en mensenrechten te verzekeren.

Infografiek met feiten en cijfers over artificiële intelligentie - inclusief investeringen in AI en de economische impact
Feiten en cijfers over artificiële intelligentie - investeringen in AI en de economische impact

Artificiële of kunstmatige intelligentie (AI) is een belangrijk onderdeel van de digitale transformatie van de maatschappij. Het is moeilijk om ons een leven in te beelden zonder het gebruik van AI voor vele goederen en diensten, en er zijn nog meer veranderingen op komst op het vlak van onder andere werkgelegenheid, bedrijfsleven, financiën, gezondheid, veiligheid en landbouw. AI is ook een essentieel onderdeel van de Green Deal en het Covid-19-herstel.

De EU bereid een eerste reeks regels voor om toezicht te houden over de kansen en bedreigingen van AI, met de nadruk op vertrouwen scheppen in AI - inclusief de aanpak van de potentiële impact van AI op individuen, de maatschappij en de economie. Maar ze willen tegelijkertijd ook een klimaat creëren waarin Europese onderzoekers, ontwikkelaars en bedrijven kunnen gedijen.

De Commissie wil particuliere en openbare investeringen in AI-technologie zien stijgen tot €20 miljard per jaar.

Lees meer over wat de EU doet om de digitale transformatie vorm te geven.

Infografiek met feiten en cijfers over artificiële intelligentie - inclusief patentaanvragen en nieuwe banen
Feiten en cijfers over artificiële intelligentie - patentaanvragen en nieuwe banen

Het werk van het Parlement inzake AI-wetgeving

Het Parlement werkt aan het voorstel van de Commissie, gepresenteerd op 21 april 2021, om van Europa de wereldwijde hub voor betrouwbare AI te maken.


Vooruitlopend op het voorstel van de Commissie over AI heeft het Parlement een bijzondere commissie ingesteld om de impact van kunstmatige intelligentie op de economie van de EU te analyseren. Het eindrapport van de AIDA-commissie dat de plenaire vergadering in mei 2022 heeft goedgekeurd, bevat een voorstel voor een EU-stappenplan naar AI - een holistische benadering voor een gemeenschappelijk standpunt op lange termijn waarin de belangrijkste waarden, doelstellingen en normen van de EU met betrekking tot AI worden benadrukt. "Met dit verslag laten we duidelijk zien dat AI digitalisering zal stimuleren en een game-changer zal zijn in de wereldwijde digitale concurrentie", aldus rapporteur Axel Voss (EVP, Duitsland).

Op 20 oktober 2020 keurde het Parlement drie rapporten goed waarin wordt uiteengezet hoe de EU AI het beste kan reguleren en tegelijkertijd innovatie, ethische normen en vertrouwen in technologie stimuleert.

Op 19 mei 2021 keurde het Parlement een verslag goed over het gebruik van AI in het onderwijs, de cultuur en de audiovisuele sector, waarin wordt opgeroepen tot het ontwerpen van AI-technologieën op een manier die gender-, sociale of culturele vooroordelen voorkomt en diversiteit beschermt. "Kunstmatige intelligentie moet worden getraind om discriminatie niet te repliceren", zei hoofd-Europarlementariër Sabine Verheyen (EVP, Duitsland).

Een dag later riep het Parlement de Commissie op om de uitdagingen van de digitale transformatie verder aan te pakken, met de nadruk op AI als technologie die de Europese publieke en private sector in de digitale transitie kan ondersteunen en ondersteunen. "Om de mogelijkheden van AI ten volle te benutten, moeten we onze bedrijven en start-ups de ruimte geven voor innovatie en investeringen ondersteunen", aldus hoofd-Europarlementariër Deirdre Clune (EPP, Ierland).

Op 6 oktober 2021 eisten de EP-leden strengere veiligheidsmaatregelen wanneer AI gebruikt wordt door de politie. Ze vragen een permanent verbod op geautomatiseerde gezichtsherkenning in openbare ruimtes, en algoritmes moeten open zijn om discriminatie tegen te gaan. “De vraag is niet of AI-systemen de mogelijkheid hebben om raciaal bevooroordeeld te zijn of te discrimineren. We weten zeker dat dit het geval is,” zei rapporteur Petar Vitanov (S&D, Bulgariije).


Lees meer over hoe de EU de digitale wereld vormgeeft:

Meer informatie