Hoe zal de EU helpen om de gevolgen van brexit te verzachten?

Een fonds van € 5 miljard zal mensen, bedrijven en landen helpen die getroffen werden door de terugtrekking van het VK.

Vrachtwagens die aankomen in Calais
De handel tussen de EU en het VK werd getroffen als gevolg van de brexit ©AFP/FRANCOIS LO PRESTI

Het einde van de brexit-overgangsperiode op 31 december 2020 betekende ook het einde van het vrije verkeer van mensen, goederen, diensten en kapitaal tussen de EU en het VK, met nadelige sociale en economische gevolgen voor mensen, bedrijven en het openbaar bestuur aan beide kanten.


Om Europeanen te helpen zich aan te passen aan de veranderingen, hebben de leiders van de EU in juli 2020 afgesproken om de Reserve voor aanpassing aan de brexit op te richten, een fonds van € 5 miljard (in 2018) dat tot 2025 beschikbaar blijft. EU-landen zullen het geld vanaf december ontvangen, na goedkeuring van het Parlement op 15 september.

Hoeveel zal er naar mijn land gaan?

Het fonds zal alle EU-landen helpen, maar het is de bedoeling dat landen en sectoren die het zwaarste getroffen werden door de brexit de meeste steun zullen ontvangen. Ierland staat bovenaan de lijst, gevolgd door Nederland (€ 810 095 209), Frankrijk, Duitsland en België (€ 353 330 18).


Om te bepalen hoeveel elk land ontvangt, zal er met drie factoren rekening gehouden worden: het belang van handel met het VK, de waarde van de visvangst in de exclusieve economische zone van het VK en de grootte van de bevolking in EU-kustgebieden die het dichtste bij het VK gelegen zijn.

Infografiek: reserve voor aanpassing aan de brexit
Infografiek: reserve voor aanpassing aan de brexit

Wat kan via het fonds gefinancierd worden?

Alleen maatregelen die specifiek de negatieve gevolgen van het vertrek van het VK uit de EU opvangen, komen in aanmerking voor financiering. Dit zijn onder andere:


  • Investering in het creëren van banen, inclusief werkprogramma’s op korte termijn, herschooling en training
  • Reintegratie van EU-burgers die het VK verlaten hebben als gevolg van de brexit
  • Steun voor bedrijven (vooral KMOs/ MKBs), zelfstandigen en lokale gemeenschappen
  • Oprichting van douanevoorzieningen en de werking van grens-, fytosanitaire en veiligheidscontroles verzekeren
  • Certificatie- en vergunningsregelingen

Het fonds zal uitgaven tussen 1 januari 2020 en 31 december 2023 dekken.

De visserij- en banksectoren

Nationale regeringen zijn vrij om te beslissen hoeveel geld er per gebied verdeeld wordt. Landen die echter sterk afhankelijk zijn van de visserijsector in de exclusieve economische zone van het VK moeten een minimumbedrag van het nationale toegekende budget voorzien voor kleinschalige visserij aan de kust, en de lokale en regionale gemeenschappen die hier afhankelijk van zijn.


De financiële sector en bankensector, die winst kunnen maken van de brexit, worden uitgesloten.

Meer informatie

Meer artikelen over dit onderwerp