Duurzame voorraden van essentiële grondstoffen cruciaal voor EU-industrie

Europarlementariërs willen dat Europa minder afhankelijk wordt van de invoer van essentiële grondstoffen die cruciaal zijn voor strategische industrieën.

Een man werkt aan fotovoltaïsche panelen  in een fabriek in Tourouvre, Noordwest-Frankrijk
©CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Om digitaler, energie-efficiënter en klimaatneutraler te worden, heeft de EU meer essentiële grondstoffen nodig zoals lithium en cobalt om batterijen en elektrische motoren te produceren. Deze technologieën maken de ontwikkeling van strategische sectoren mogelijk: hernieuwbare energie, elektrische auto’s en digitale technologieën.


De groene en digitale transities zullen ook de vraag naar essentiële grondstoffen doen toenemen (Engels) (tegen 2050 kan de vraag naar lithium in de EU tot 21 keer hoger liggen dan in 2020).


De uitgeputte wereldwijde toeleveringsketens werden verder getroffen door Covid-19, wat tot tekorten geleid heeft van essentiële grondstoffen in Europa. Als resultaat staat de industrie voor uitdagingen om toegang tot grondstoffen te verzekeren.


De Russische oorlog tegen Oekraïne en een steeds agressiever Chinees handels- en industriebeleid betekenen dat kobalt, lithium en andere grondstoffen een geopolitieke kwestie zijn geworden.


De EU-afhankelijkheid van import omkerenDe EU wordt geconfronteerd met bottlenecks in deze kwetsbare toeleveringsketen door de grote afhankelijkheid van de import uit slechts enkele toeleveringsbronnen en het afnemende aantal leveranciers.


China produceert momenteel 86% van alle zeldzame aardmetalen ter wereld. De EU importeert 100% van haar aanvoer van zware zeldzame aardelementen uit China, 98% van haar boraat uit Turkije en 71% van haar platina uit Zuid-Afrika.


Hoewel China een belangrijke leverancier van de EU blijft, worden sommige grondstoffen binnen de EU betrokken. Zo komen cokeskolen en koper uit Polen, arseen uit België, hafnium uit Frankrijk, strontium uit Spanje of nikkel uit Finland.


In december 2023 heeft het Parlement zijn standpunt aangenomen over regels met betrekking tot kritieke grondstoffen, na een informele overeenkomst met de Raad. De tekst heeft tot doel ervoor te zorgen dat er meer grondstoffen worden gewonnen, verwerkt en gerecycled binnen de EU.


De regels stellen enkele streefcijfers vast voor het jaarlijkse verbruik van de EU tegen 2030:

  • de EU zou ten minste 10% van de grondstoffen die zij verbruikt, moeten winnen;
  • de EU zou, door verwerking, ten minste 40% van haar jaarlijkse verbruik van strategische grondstoffen moeten produceren;
  • door het recyclen van afval zou de EU ten minste 25% van haar jaarlijkse verbruik moeten kunnen produceren.De EU zal ook:

  • de toeleveringsbronnen van kritieke grondstoffen diversifiëren en haar afhankelijkheid van een paar niet-EU-landen verminderen;
  • de bureaucratie verminderen, meer innovatie mogelijk maken en de rol van vervangende producten in de waardeketen vergroten;
  • meer kleinere bedrijven ondersteunen, bedrijven economische stimulansen bieden om in Europa te investeren en te produceren, meer onderzoek naar en ontwikkeling van alternatieve materialen en milieuvriendelijkere mijnbouw- en productiemethoden;
  • zorgen voor strategische langetermijnpartnerschappen met niet-EU-landen om de overdracht van kennis en technologie, opleiding en bijscholing voor nieuwe banen te verbeteren.Tegen 2030 mag geen enkel derde land meer dan 65% van het jaarlijkse verbruik van strategische grondstoffen in de EU voor zijn rekening nemen, noch in onverwerkte vorm, noch in enig stadium van verwerking.
Grondstoffen in de EU recyclerenGrondstoffen die kunnen worden gerecycled uit oudere producten worden secundaire grondstoffen genoemd. De nieuwe wetgeving zal de recycling en terugwinning van kritieke grondstoffen uit mijnbouw-, verwerkings- en commerciële afvalstromen bevorderen om een betrouwbare, veilige en duurzame toegang ertoe te garanderen en de inzet van vervangende grondstoffen te vergroten.


Meer leren over het belang en de voordelen van een circulaire economie.De grondstoffensector zorgde voor ongeveer 3,5 miljoen banen in de EU in 2017 (Engels). Een meer circulaire economie zou tegen 2030 voor 700.000 extra banen in de EU kunnen zorgen.


Achtergrond De stemming in het parlement volgde nadat de Commissie in maart 2023 de Critical Raw Matrtials Act had gepresenteerd, waarin richtlijnen zijn vastgesteld voor binnenlandse capaciteiten, zoals voor winning of recycling van essentiële grondstoffen, tegen 2030.


Meer lezen over de circulaire economie: