Wet inzake digitale markten en wet inzake digitale diensten van de EU: een toelichting

Het Parlement keurde twee belangrijke wetgevingsteksten goed die het digitale landschap zullen veranderen. Lees meer over de wet inzake digitale markten en de wet inzake digitale diensten.

De digitale omgeving: 'Wij winnen de controle terug'

De baanbrekende digitale regels, die op 5 juli werden goedgekeurd, zullen een veiligere, eerlijkere en transparantere online-omgeving creëren.

De kracht van digitale platformsDe afgelopen twintig jaar zijn digitale platforms een integraal onderdeel geworden van ons leven – je kan je moeilijk voorstellen iets online te doen zonder Amazon, Google of Facebook.


Hoewel de voordelen van deze transformatie duidelijk zijn, biedt de dominante positie die sommige van deze platforms verworven hebben, hun weliswaar een enorm voordeel ten opzichte van concurrenten, maar ook de mogelijkheid om ongepaste invloed uit te oefenen op de democratie, de grondrechten, de samenleving en de economie. De platforms bepalen vaak toekomstige innovaties of de keuze van consumenten en fungeren als zogenaamde poortwachters tussen bedrijven en internetgebruikers.


Om dit gebrek aan evenwicht aan te pakken, zal de EU de huidige regels voor digitale diensten verbeteren met de invoering van de wet inzake digitale markten (Digital Markets, Act, DMA) en de wet inzake digitale diensten (Digital Services Act, DSA), die één reeks regels zullen creëren die van toepassing zijn in de hele EU.

> 10.000

Aantal onlineplatforms dat in de EU actief is. Meer dan 90 % hiervan zijn kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s).

Lees meer over wat de EU doet om de digitale transformatie vorm te geven.


Regulering van de praktijken: van “big tech”: wet inzake digitale markten (DMA)Het doel van deze verordening is te zorgen voor een gelijk speelveld voor alle digitale bedrijven, ongeacht hun omvang. De DMA zal duidelijke regels vaststellen voor grote platforms – een lijst van wat wel en wat niet mag – om te voorkomen dat zij oneerlijke voorwaarden opleggen aan bedrijven en consumenten. Bedoeld is onder andere de praktijk om diensten en producten die worden aangeboden door de poortwachter zelf, hoger te rangschikken dan soortgelijke diensten of producten die worden aangeboden door op diens platform aanwezige derden, of de praktijk om gebruikers niet de mogelijkheid te bieden vooraf geïnstalleerde software of apps te de-installeren.


De interoperabiliteit tussen platformen voor berichtgeving zal verbeteren - gebruikers van kleine of grote platformen zullen berichten en documenten kunnen delen, of videogesprekken kunnen voeren tussen verschillende apps voor berichten.


De regels moeten innovatie, groei en het concurrentievermogen stimuleren en zullen kleinere en startende ondernemingen helpen om te concurreren met zeer grote spelers.


Het doel van de digitale interne markt is dat Europa de beste bedrijven aantrekt en niet alleen de grootste. Daarom moeten we ons concentreren op de toepassing van de wetgeving. We hebben goed toezicht nodig om ervoor te zorgen dat de regelgevingsdialoog werkt.
Andreas Schwab (EVP, Duitsland)
Vooraanstaand Europarlementslid wat de wet inzake digitale diensten betreft
Bron "Het doel van de digitale interne markt is dat Europa de beste bedrijven aantrekt en niet alleen de grootste. Daarom moeten we ons concentreren op de toepassing van de wetgeving. We hebben goed toezicht nodig om ervoor te zorgen dat de regelgevingsdialoog werkt. " wordt in een nieuw venster geopend

De DMA zal ook de criteria bepalen voor het aanmerken van grote onlineplatforms als poortwachters en zal de Europese Commissie de bevoegdheid geven om marktonderzoeken uit te voeren, zodat de verplichtingen van poortwachters indien nodig kunnen worden geactualiseerd en slecht gedrag kan worden bestraft.

Een veiligere digitale ruimte: wet inzake digitale dienstenDe wet inzake digitale diensten is gericht op het creëren van een veiligere digitale ruimte voor digitale gebruikers en bedrijven, door het beschermen van de grondrechten online. Tot de belangrijkste punten van zorg die door deze wet worden aangepakt, behoren de handel in en uitwisseling van illegale goederen, diensten en inhoud online en algoritmische systemen die de verspreiding van desinformatie versterken.


Lees ook hoe de EU online seksueel misbruik van kinderen wil bestrijden.

Al veel te lang hebben techreuzen geprofiteerd van een gebrek aan regels. De digitale wereld heeft zich ontwikkeld tot een Wilde Westen, waar de grootste en sterkste de regels bepalen. Maar nu is er een nieuwe sheriff - de DSA. Nu zullen regels en rechten worden versterkt.
Christel Schaldemose (S&D, Denemarken)
Vooraanstaand Europarlementslid wat de wet inzake digitale diensten betreft
Bron "Al veel te lang hebben techreuzen geprofiteerd van een gebrek aan regels. De digitale wereld heeft zich ontwikkeld tot een Wilde Westen, waar de grootste en sterkste de regels bepalen. Maar nu is er een nieuwe sheriff - de DSA. Nu zullen regels en rechten worden versterkt. " wordt in een nieuw venster geopend

De DSA zal mensen meer controle geven over wat zij online te zien krijgen: gebruikers betere informatie krijgen over de redenen waarom zij specifieke inhoud aanbevolen krijgen en ze zullen een optie kunnen kiezen waarbij geen profilering wordt toegepast. Gerichte reclame voor minderjarigen wordt verboden en het gebruik van gevoelige gegevens, zoals seksuele geaardheid, godsdienst of etnische afkomst, wordt niet toegestaan.


De nieuwe regels zullen ook helpen om gebruikers te beschermen tegen schadelijke en illegale inhoud. De DSA zal een aanzienlijke verbetering opleveren met betrekking tot de verwijdering van illegale inhoud, door ervoor zorgen dat dit zo snel mogelijk gebeurt. De wet zal ook helpen schadelijke inhoud aan te pakken (die, net als politieke of gezondheidsgerelateerde desinformatie, niet illegaal hoeft te zijn) en betere regels invoeren voor de bescherming van de vrijheid van meningsuiting.


De DSA zal ook regels bevatten om ervoor te zorgen dat online verkochte producten veilig zijn en voldoen aan de strengste normen die in de EU zijn vastgesteld. Gebruikers zullen beter op de hoogte zijn van de echte verkopers van producten die zij online kopen.

Volgende stappenDe wet digitale diensten (DSA) is op 16 november 2022 in werking getreden en zal tegen 17 februari 2024 onmiddellijk van toepassing zijn in de hele EU. Zeer grote platforms en zeer grote onlinezoekmachines zullen echter eerder aan hun verplichtingen op grond van de DSA moeten voldoen - maximaal vier maanden nadat de Europese Commissie hen heeft aangewezen. De Commissie heeft de eerste reeks zeer grote platforms aangewezen op 25 april 2023.


De wet digitale markten (DMA) is op 1 november 2022 in werking getreden en de regels ervan zijn op 2 mei 2023 van toepassing geworden. De Europese Commissie zal uiterlijk op 6 september 2023 poortwachters aanwijzen, die vervolgens maximaal zes maanden de tijd krijgen om aan de nieuwe verplichtingen van de DMA te voldoen, dus uiterlijk in maart 2024.