Hoe steunt de EU Oekraïne?

Zelfs voordat Oekraïne in februari 2022 door Rusland werd aangevallen, wilde de EU Kiev steunen en betere banden scheppen. Lees er hier meer over.

Achtergrond

Sinds de terugtrekking uit de Sovjet-Unie in 1991 wil Oekraïne graag haar eigen weg volgen, en wil het land nauwere banden smeden met de rest van Europa.

Ruslands agressie tegen Oekraïne


Oekraïense betrekkingen met Rusland zijn gespannen door de vastberadenheid van Rusland om een invloed te blijven uitoefenen op het land. In 2014, annexeerde Rusland de Krim in schending van het internationaal recht - een zet die sterk veroordeeld werd door de EU. Het voert ook een hybride oorlog tegen Oekraïne, met economische druk en desinformatie-aanvallen.

In de maanden voorafgaand aan de grootschalige invasie door Rusland in februari 2022 uitten Europarlementariërs toenemende zorgen over de militaire dreiging van het land en riepen op tot een gecoördineerde EU-reactie.

Op 24 februari 2022 lanceerde Rusland een grootschalige aanval op Oekraïne. De EU reageerde met een reeks sancties tegen Rusland en initiatieven om Oekraïne te steunen.

Waarom de EU en het Europees Parlement  Oekraïne steunt


De illegale en ongeprovoc eerde invasie van Oekraïne door Rusland is niet alleen een aanval op de territoriale integriteit van het land, maar vormt ook een ernstige bedreiging voor de veiligheid en stabiliteit van heel Europa. Het is tevens een aanslag op de fundamentele waarden waar de EU voor staat, zoals vrijheid en democratie.

Bekijk onze tijdlijn van hoe de EU en het Europees Parlement Oekraïne steunt in 2024, hoe de EU en het Europees Parlement Oekraïne steunde in 2023 en hoe ze het land in 2022 hebben gesteund.

Vooruitzichten EU-lidmaatschap Oekraïne


In 2014, was het associatieakkoord met Oekraïne aangenomen. Het akkoord leidde tot nauwe politieke samenwerking en economische integratie tussen Oekraïne en de EU en maakte vrije markttoegang mogelijk.

Oekraïne diende in februari 2022 een aanvraag in voor het EU-lidmaatschap. Het Parlement steunde deze aanvraag en riep de EU-landen op om het land de status van kandidaat-lidstaat te verlenen, wat in juni 2022 gebeurde. Later riepen zij ook op om de toetredingsonderhandelingen te openen, die in december 2023 formeel van start gingen.

Om lid te worden van de EU moet Oekraïne, zoals alle andere potentiële leden, stabiele instituties hebben die democratie en rechtsstaat waarborgen. Ook moet er een werkende markteconomie zijn en moet het land in staat zijn om de verplichtingen van het EU-lidmaatschap na te komen.

Voor meer informatie over het toetredingsproces, zie hoe landen lid worden van de EU.

De EU is de voornaamste handelspartner van Oekraïne, en was verantwoordelijk voor meer dan 55% van de internationale handel van het land in 2022.

Visa

In april 2017, steunde het Europees Parlement een akkoord dat ervoor zorgde dat Oekraïense burgers voor korte verblijven in de EU worden vrijgesteld van de visumverplichting. Oekraïners die een biometrisch paspoort hebben kunnen visumvrij de EU binnenkomen gedurende 90 dagen over een periode van 180 dagen, voor toerisme, familiebezoek en zakenreizen maar niet om te werken. De vrijstelling geldt voor alle EU-landen (met uitzondering van Ierland).

Andere steun

Er zijn verschillende EU-initiatieven die de Oekraïense economie steunen, de groene transitie bevorderen en helpen bij de hervorming van het land. Sinds Rusland in februari 2022 zijn grootschalige invasie begon, heeft de EU Oekraïne gesteund door Russische agressie te veroordelen, de verantwoordelijken te sanctioneren en financiële en materiële hulp te bieden.

In 2022 keurde het Parlement verschillende leningen goed voor Oekraïne en steunde maatregelen om landen te helpen die Oekraïense vluchtelingen opvangen.

In oktober 2022 riepen Europarlementariërs op tot een enorme toename van militaire hulp aan Oekraïne.

In 2023 riep het Parlement de NAVO op om Oekraïne uit te nodigen om toe te treden tot de alliantie, stelde voorstellen voor om de productie van munitie te versnellen (Engels),drong aan op een speciaal tribunaal om Russische misdaden te bestraffen (Engels), en nam vele andere maatregelen om het land te ondersteunen.

In februari 2024 bereikten Europarlementariërs een overeenkomst met de EU-landen over de herziening van de meerjarenbegroting van de EU, om een stabiele financieringsoplossing voor Oekraïne te garanderen.

De EU zal Oekraïne tot eind 2027 voorzien van €50 miljard aan leningen en subsidies.

Vluchtelingen


Om de miljoenen Oekraïners die het land ontvluchten te helpen, activeerde de EU voor het eerst de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Hierdoor krijgen zij onmiddellijke tijdelijke bescherming in de EU.

Het Parlement keurde voorstellen goed om landen te helpen die zorg dragen voor Oekraïense vluchtelingen.

Sacharovprijs


Het Parlement kende de Sacharovprijs 2022 toe aan de dappere bevolking van Oekraïne. Parlementsvoorzitter Roberta Metsola sprak tijdens de ceremonie over de moed en offers van het Oekraïense volk: "Het Oekraïense volk vecht niet alleen een onafhankelijkheidsoorlog, maar ook een waardenoorlog. De waarden die ons leven in de Europese Unie ondersteunen en waarvan we lange tijd de luxe hadden deze elke dag als vanzelfsprekend te beschouwen."

Metsola verklaarde ook de onwrikbare steun van de EU aan Oekraïnes strijd tegen de Russische agressie: "De boodschap van Europa is duidelijk: Wij staan achter Oekraïne. We zullen niet wegkijken."

EU delegation in Ukraine
Leden van de Parlementaire delegatie tijdens hun bezoek