Nieuwe EU-regels voor duurzamere en ethisch verantwoorde batterijen

Nu dat batterijen een strategische markt worden, werkt het Europees Parlement aan nieuwe regels om de ecologische, ethische en sociale zaken die eraan verbonden zijn aan te pakken.

Ten minste 30 miljoen emissievrije voertuigen zullen tegen 2030 op Europese wegen rijden. Terwijl het gebruik van elektrische voertuigen de uitstoot van broeikasgassen wellicht aanzienlijk zal verlagen, hebben ze een milieuonvriendelijk nadeel: de batterijen.


Het Europees Parlement heeft gewerkt aan een herziening van de richtlijn inzake batterijen om te verzekeren dat batterijen hergebruikt, gereviseerd of gerecycleerd kunnen worden aan het einde van hun levenscyclus.


In een verslag dat op 10 maart 2022 werd aangenomen zei het Parlement dat de nieuwe regels de volledige levenscyclus van het product omvatten, vanaf het ontwerp en consumptie tot ze gerecycleerd worden tot nieuwe producten. Het voorstel is gerelateerd aan het actieplan van de EU-strategie voor circulaire economie en de EU-industriële strategie.


Op 9 december hebben het Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt om de regels inzake batterijen te herzien om rekening te houden met technologische ontwikkelingen en toekomstige uitdagingen. Zodra de nieuwe regels formeel door beide instellingen zijn goedgekeurd, treden ze direct in werking.


Dit moet ervoor zorgen dat batterijen duurzamer en beter zijn, en langer meegaan.


Hoe worden batterijen geklasseerd?Europarlementariërs hebben een oproep gedaan voor de introductie van een nieuwe categorie van batterijen voor “lichte vormen van transport” zoals e-bikes en e-scooters, door het toenemend gebruik en de technische ontwikkelingen. De nieuwe categorie sluit zich aan bij de categorieën draagbare batterijen, autobatterijen (zoals de stroomvoorziening om te starten, verlichting of de ontsteking van voertuigen) en industriële batterijen.

Infografiek met drie verschillende categorieën van batterijen in de EU: auto, industrieel en draagbaar
Batterijen in de EU

Batterijen: een strategische markt voor de EUDe mondiale vraag naar batterijen zal tegen 2030 14 keer groter worden, waarvan 17% van die vraag uit de EU. Dit wordt voornamelijk gedreven door de groei van de digitale economie, hernieuwbare energie en koolstofarme mobiliteit. De toename van elektrische voertuigen die batterijen gebruiken, zal van deze markt wereldwijd een strategische markt maken.


De ecologische voetafdruk van batterijen verkleinenBatterijen zullen een etikettering krijgen met hun ecologische voetafdruk zodat hun impact op het milieu transparanter wordt. Dit zal verplicht zijn voor batterijen voor elektrische voertuigen, batterijen voor lichte transportvoertuigen en oplaadbare industriële batterijen met een capaciteit van meer dan 2kWh. Het zal de volledige levenscyclus van de batterij omvatten en garanderen dat nieuwe batterijen minimumlevels van bepaalde grondstoffen bevatten.


De problemen van grondstoffen voor batterijen aanpakkenDe productie van batterijen is grotendeels afhankelijk van de import van essentiële grondstoffen, voornamelijk kobalt, lithium, nikkel en mangaan, wat een aanzienlijke sociale en ecologische impact heeft.


Om de schending van mensenrechten aan te pakken en te verzekeren dat batterijen ethisch meer verantwoord zijn, vroegen Europarlementariërs naar de introductie van een verplicht grondig onderzoek van batterijproducenten. Ze zullen voorwaarden moeten naleven rond de sociale en ecologische risico’s van bevoorrading, verwerking en de handel van grondstoffen, chemicaliën en secundaire grondstoffen. Alle economische spelers die batterijen op de EU-markt brengen, met uitzondering van kmo's (of mkb's), zullen worden verplicht dit zorgvuldigheidsbeleid te ontwikkelen en uit te voeren.

Infografiek met de groeiende vraag naar batterijen en elektrische auto’s en de verwachte toename van grondstoffen die nodig zijn voor elektrische voertuigen en energieopslag.
Groeiende vraag naar batterijen

Meer recyclering van batterijenIn 2019 werd 51% van de verkochte draagbare batterijen ingezameld om te recycleren. Voor elk type batterij zijn er specifieke recycling-procedures omwille van de verschillende metalen en onderdelen die gebruikt werden tijdens het productieproces.


In de nieuwe regels zullen strengere inzamelingsdoelstellingen worden opgenomen voor draagbare batterijen (45% tegen 2023, 63% tegen 2027 en 73% tegen 2030) en voor batterijen voor lichte vervoermiddelen (51% tegen 2028, 61% tegen 2031).


Bovendien moet al het afval van lichte vervoermiddelen, autobatterijen, industriële batterijen en batterijen van elektrische voertuigen gratis worden ingezameld voor de eindgebruikers, ongeacht hun aard, chemische samenstelling, toestand, merk of oorsprong.


Volgens de nieuwe regels moeten minimumniveaus van gerecupereerd kobalt (16%), lood (85%), lithium (6%) en nikkel (6%) uit productie- en consumentenafval worden hergebruikt in nieuwe batterijen.

Infografiek dat de recyclering van draagbare batterijen en accu’s in de EU (51%) en per EU-land in 2019 weergeeft. Kroatië, Polen en Luxemburg recycleren het meeste. Portugal, Estland en Malta het minste.
Recyclering van batterijen

Vereenvoudiging van het verwijderen en vervangen van batterijenVolgens de nieuwe voorschriften moeten batterijen gemakkelijker te verwijderen en te vervangen zijn en moeten de consumenten beter worden geïnformeerd. Draagbare batterijen in apparaten moeten zo zijn ontworpen dat gebruikers ze gemakkelijk kunnen verwijderen en vervangen. Deze eis wordt 3,5 jaar na de inwerkingtreding van de regels verplicht. Er zal meer informatie worden gegeven over de capaciteit, prestaties, duurzaamheid, chemische samenstelling en het symbool voor 'gescheiden inzameling' van batterijen.

Meer lezen over de circulaire economieBatterijen in de EU

Meer artikelen over dit onderwerp