Sanna Marin: de EU heeft strategische autonomie nodig voor energie, voedsel en defensie

De Finse premier Sanna Marin richtte zich op 13 september tot het Parlement met een oproep aan Europa tot militaire steun voor Oekraïne en een minder afhankelijke, groene energievoorziening.

Sanna Marin geeft haar toespraak in de plenaire zaal
De Finse premier Sanna Marin roept op tot meer Europese strategische autonomie tegenover de Russische agressie. © Europese Unie 2022

De premier wees in haar toespraak in het kader van de “Dit is Europa”-debatten in Straatsburg op de moed en volharding van de Oekraïners. Volgens haar is er gewoon geen andere keuze en moeten zij de oorlog winnen. Ze zei dat Europa Oekraïne daarom moet blijven steunen en bereid moet zijn om Rusland nog strengere sancties en visumbeperkingen op te leggen.

Met zijn kortzichtige handelswijze heeft Rusland er alvast voor gezorgd dat het westen nog hechter is geworden, zeker nu ook Finland en Zweden het NAVO-lidmaatschap hebben aangevraagd, aldus Marin.

Ze sprak ook over de instabiele situatie op de energiemarkt en stelde voor op korte termijn maatregelen te nemen om de elektriciteitsprijs te verlagen, de markt tot rust te brengen en de handel in afgeleide producten aan te pakken. Op de middellange en lange termijn zullen we echter pas uit deze crisis geraken met investeringen in groene en koolstofvrije energie, extra transmissienetten en opslagmogelijkheden. Met investeringen in de groene energietransitie vergroten we volgens de premier ook onze autonomie. Daarom moeten de ambities van het “Fit for 55”-pakket worden waargemaakt zonder zijn ambitie te verlagen.

De EU heeft in diverse crises laten zien dat ze daadkrachtig kan optreden, aldus Marin. Tegelijkertijd hebben deze crises bepaalde kwetsbaarheden blootgelegd en staat de EU nu voor de taak om haar strategische autonomie te vergroten op het gebied van energie, defensiemateriaal, voedselvoorziening en technologie.

Om crises en uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, heeft de EU voldoende financiële middelen nodig. Een versoepeling van de Europese begrotingsregels is volgens Marin echter niet de beste manier om de Europese Unie te hervormen. Daarnaast pleitte zij voor een verdere verbetering van het op regels gebaseerde economische systeem van de EU. Daarin moet meer aandacht worden besteed aan sociale aspecten, werkgelegenheid en milieu.

De premier verklaarde dat deze crisis niet de eerste in Europa is en zeker ook niet de laatste zal zijn. Ze riep de EU dan ook op niet te zwichten voor de Russische energiechantage, eensgezind te blijven en op te komen voor onze waarden van de rechtsstaat, democratie en mensenrechten.

Reacties van EP-leden

De leden van het Europees Parlement toonden zich tevreden over het Finse besluit om het NAVO-lidmaatschap aan te vragen, en waren benieuwd naar Finlands ideeën voor het ontwikkelen van de Europese markten en netwerken voor energie. Zij deden een oproep om de eenheid in Europa te bewaren en niet toe te geven aan de energiechantage. Ook pleitten ze voor hervorming van de energiemarkten.

Sommige sprekers wezen op het belang van voedselzekerheid om zich tegen Poetins tactiek te wapenen. De Parlementsleden stonden ook stil bij de vruchten die de EU-landen plukken van de Europese interne markt, en betreurden de moeilijkheden waarmee vrouwelijke politieke leiders als premier Marin nog altijd worden geconfronteerd.

Sanna Marin and the This is Europe debates