EU-verbod op de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto's vanaf 2035 uitgelegd

Alle nieuwe auto's en bestelwagens die vanaf 2035 in de EU worden verkocht, mogen geen CO2 meer uitstoten. Wat betekent dit in de praktijk? Lees de veelgestelde vragen om erachter te komen.

Om haar klimaatdoelstelling te bereiken om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, neemt de EU maatregelen om de uitstoot van auto's te verminderen, aangezien het wegvervoer goed is voor één vijfde van de CO2-uitstoot in de EU. In juni 2022 steunde het Europees Parlement het voorstel van de Commissie om tegen 2035 geen CO2-uitstoot van nieuwe auto's en bestelwagens meer te hebben. De tussentijdse emissiereductiedoelstellingen voor 2030 worden vastgesteld op 55% voor auto's en 50% voor bestelwagens.

De Nederlandse Europarlementariër Jan Huitema (Renew), die het rapport over de herziening van de EU CO2-normen voor nieuwe auto's en bestelwagens opstelde, deed in juli mee aan een Facebook live over de nieuwe emissieregels, waarop deze Q&A is gebaseerd.

Wanneer komt het verbod op de verkoop van nieuwe auto's die CO2 uitstoten, zoals benzine- en dieselauto's?

Vanaf 2035 mogen alle nieuwe auto's die op de markt komen geen CO2 meer uitstoten. Dit moet ervoor zorgen dat de vervoerssector tegen 2050 koolstofneutraal wordt.

Wat zal er gebeuren met de huidige benzine- en dieselauto's? Kunnen we er na 2035 nog mee rijden?

Ja, u kunt met uw huidige auto blijven rijden. De nieuwe regels betekenen niet dat alle auto's op de weg in 2035 geen CO2 meer mogen uitstoten. Deze regels hebben geen invloed op bestaande auto's. Als u nu een nieuwe auto koopt, kunt u ermee rijden tot het einde van de levensduur. Maar omdat de gemiddelde levensduur van een auto 15 jaar is, moeten we in 2035 beginnen om ervoor te zorgen dat alle auto's in 2050 CO2-neutraal zijn.

Zal het na 2035 nog mogelijk zijn om tweedehands benzine- en dieselauto's te kopen en te verkopen en er brandstof voor te vinden?

Ja, dit zal allemaal nog steeds mogelijk zijn. Maar de totale eigendomskosten (kosten van brandstof, onderhoud, aankoop en verzekering) zouden kunnen stijgen.

In welk type CO2-vrije auto zullen de meeste mensen rijden?

De trend gaat meestal in de richting van elektrische auto's met batterijen omdat de totale eigendomskosten lager zijn dan die van de alternatieven. De productie van waterstof en e-fuels (gemaakt van elektriciteit en waterstof en omgezet in synthetische benzine) is bijvoorbeeld duurder omdat daarvoor veel elektriciteit nodig is. Batterijen zijn echter zwaar, waardoor sommige vervoermiddelen niet gemakkelijk op batterijen kunnen rijden - daarom kunnen waterstof of e-fuels een goede oplossing zijn voor schepen, vliegtuigen of zware voertuigen.

Zullen elektrische auto's betaalbaar zijn?

Het is voordeliger om elektrisch aangedreven voertuigen te gebruiken omdat de elektriciteitsprijzen momenteel lager zijn dan de benzineprijzen en ze minder onderhoud vergen. Dus na aankoop zijn de totale eigendomskosten van een auto op batterijen even hoog of lager dan die van een benzine- of dieselauto. Momenteel zijn elektrische auto's echter duur. De nieuwe regels moeten meer concurrentie aanmoedigen en fabrikanten ertoe aanzetten te investeren in onderzoek naar en de innovatie van elektrische voertuigen, waardoor de aankoopprijs zou moeten dalen.


Een ander probleem is de markt voor tweedehands auto's, die zich nog niet heeft ontwikkeld voor elektrische voertuigen.

Wat gebeurt er met het afval van elektrische batterijen?

Dit zal worden aangepakt door verschillende andere regelgevingen - zoals de richtlijn hernieuwbare energie en de nieuwe verordening inzake batterijen - die ervoor zorgen dat het productieproces CO2-neutraal is, dat het geen nadelige gevolgen heeft voor het milieu en dat we de batterijen recycleren. Er wordt ook hard gewerkt aan de innovatie van batterijen, en niet alleen voor auto's.

Is er voldoende infrastructuur voor CO2-vrije auto's? Is het alleen voor mensen die in steden wonen?

Fabrikanten werken momenteel aan auto's met een bereik van meer dan 600 km. De efficiëntie wordt verbeterd zodat auto's minder vaak hoeven op te laden of thuis met een gewone stekker kunnen worden opgeladen. Het Parlement heeft onlangs ook zijn standpunt bepaald over de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, zodat er meer elektrische oplaadpunten en waterstoftankstations komen.

Wat zijn de volgende stappen?

Het Parlement en de lidstaten hebben in oktober 2022 een akkoord bereikt over de definitieve vorm van de regels. Het akkoord werd in februari 2023 door het Parlement goedgekeurd en moet nog steeds formeel door de Raad worden goedgekeurd.


Bekijk hieronder een interview met Jan Huitema.

Emissievrije auto's tegen 2035: nieuwe EU-regels toegelicht