70 jaar Europees Parlement

Het Europees Parlement viert 70 jaar democratie in actie - van de eerste vergadering in 1952 tot sterker dan ooit vandaag.

Zeventig jaar geleden vond in Straatsburg de eerste zitting van de Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal plaats, het begin van het Europees Parlement zoals we het nu kennen.


In de loop van de decennia groeiden zes Europese landen uit tot een Unie van 27 lidstaten die democratie, grondrechten, economische stabiliteit en groei bevorderde. Het Parlement speelde een sleutelrol in de ontwikkeling van de EU en groeide van 78 nationale vertegenwoordigers in 1952 tot 705 rechtstreeks verkozen leden van het Europees Parlement vandaag.


"In 70 jaar tijd is de bijeenkomst steeds sterker geworden, van een raadgevend orgaan met beperkte bevoegdheden tot een echte instelling die de Europese democratie en de uitdrukking van de Europese publieke opinie omarmt", zei Roberta Metsola, de voorzitter van het Europees Parlement, tijdens de plenaire vergadering van september.


Als het enige rechtstreeks verkozen, meertalige, transnationale parlement met meerdere partijen ter wereld is het een machtig forum voor politiek debat en besluitvorming met wetgevende en budgettaire bevoegdheden die miljoenen EU-burgers beïnvloeden.


"Met een aanhoudende illegale oorlog in Oekraïne die de politieke wil van het volk vernietigt, doodt en ondermijnt, weten we vandaag meer dan ooit hoe belangrijk het is om de democratische stem van de burgers en de democratische Europese waarden waar dit huis voor staat hoog te houden", aldus de Voorzitter.


Op dinsdag 22 november viert het Parlement tijdens een speciale ceremonie de historische en wetgevende verwezenlijkingen van de afgelopen 70 jaar.

Meer informatie