Chips Act: EU-plan om tekort aan halfgeleiders op te lossen

In een wereld in crisis door een tekort aan halfgeleiders, wil de European Chips Act de bevoorrading van de EU veiligstellen door de binnenlandse productie te stimuleren.

Microchips zijn belangrijk! De Europese Chipwet uitgelegd

Sinds eind 2020 is er wereldwijd een ongekend tekort aan halfgeleiders. De toeleveringsketen van halfgeleiders is zeer complex en kwetsbaar voor gebeurtenissen zoals de Covid-19-uitbraak. Als gevolg heeft de industrie moeite om de schok van de pandemie te boven te komen. Daarom neemt de EU maatregelen om haar bevoorrading veilig te stellen.

De European Chips Act heeft tot doel de productie van halfgeleiders in Europa te verhogen. Het Europees Parlement heeft zijn standpunt over de voorgestelde wetgeving goedgekeurd en is klaar voor onderhandelingen met de EU-regeringen.

In februari 2023 hebben de EP-leden ook de Gemeenschappelijke Onderneming voor Chips aangenomen - een investeringsinstrument dat de groei van de sector moet ondersteunen en het EU-leiderschap in deze sector op middellange tot lange termijn moet bevorderen.

Waarom zijn microchips zo belangrijk?

Elektronische microchips, ook wel geïntegreerde schakelingen genoemd, zijn essentiële bouwstenen voor digitale producten. Ze worden gebruikt in alledaagse activiteiten zoals werk, onderwijs en amusement, voor essentiële toepassingen in auto's, treinen, vliegtuigen, gezondheidszorg en automatisering, alsook in energie, data en communicatie.

Een mobiele telefoon bevat bijvoorbeeld ongeveer 160 verschillende chips, en hybride elektrische auto's wel 3.500.


Microchips zijn ook cruciaal voor technologieën die de digitale transformatie stimuleren, zoals kunstmatige intelligentie (AI), computergebruik met een laag stroomverbruik, 5G/6G-communicatie, alsook het internet der dingen (Internet of Things) en edge-, cloud- en krachtige computerplatforms.

Wat zijn de oorzaken van het tekort aan halfgeleiders?

De productie van microchips is afhankelijk van een uiterst complexe en onderling afhankelijke toeleveringsketen waaraan landen over de hele wereld deelnemen. Een groot halfgeleiderbedrijf kan een beroep doen op wel 16.000 hooggespecialiseerde leveranciers in verschillende landen.

Dit maakt de wereldwijde toeleveringsketen kwetsbaar. Het wordt gemakkelijk beïnvloed door wereldwijde geopolitieke uitdagingen, wat vooral duidelijk werd na de uitbraak van de Covid-19-pandemie.

Recente ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne hebben tot extra bezorgdheid voor de chipssector geleid. Maar ook andere gebeurtenissen zoals branden en droogte hebben grote fabrieken getroffen en de tekortencrisis verergerd.


Het huidige tekort aan microchips zal waarschijnlijk gedurende het hele jaar 2023 aanhouden, aangezien de meeste oplossingen een lange aanlooptijd hebben. Het duurt bijvoorbeeld twee tot drie jaar om een nieuwe chipfabriek te bouwen

De Europese levering van halfgeleiders veiligstellen

Gemiddeld is bijna 80% van de leveranciers van Europese bedrijven in de halfgeleiderindustrie buiten de EU gevestigd. Met de goedkeuring van de Chips Act wil de EU haar capaciteiten op het gebied van de halfgeleiderproductie versterken om het toekomstige concurrentievermogen te waarborgen en haar technologisch leiderschap en voorzieningszekerheid in stand te houden.

Momenteel bedraagt het aandeel van de EU in de wereldwijde productiecapaciteit minder dan 10%. De voorgestelde wetgeving wil dit aandeel verhogen tot 20%.


De maatregelen onder de chipswet zullen voornamelijk worden uitgevoerd via de Gemeenschappelijke Onderneming voor Chips, een publiek-privaat partnerschap van de EU in het kader van het programma Horizon Europe. De EU wil ongeveer 11 miljard euro uit EU-financiering, lidstaten, partnerlanden en de particuliere sector bundelen om bestaand onderzoek, ontwikkeling en innovatie te verbeteren.

Meer over de Chips Act en het tekort aan halfgeleiders

Meer artikelen over dit onderwerp