Versterking van de Europese defensie: samen wapens kopen

De oorlog van Rusland tegen Oekraïne heeft aangetoond dat de EU haar defensiestrategie moet verbeteren en de wapenproductie moet versnellen. Ontdek hoe.

Op 9 mei hebben de Europarlementariërs ingestemd met een versnelde wetgeving om de EU-productie van munitie en raketten te stimuleren, de zogenaamde Act in Support of Ammunition Production (ASAP). Het voorstel voorziet in €500 miljoen financiering om de EU-industrie te helpen de capaciteit te verhogen zodat er meer kan worden geleverd aan Oekraïne en de EU-landen hun voorraden kunnen aanvullen op 13 juli 2023. 

Uitbreiding van de Europese voorraden defensiematerieel

 

Tegelijkertijd werken de Europarlementariërs aan de European Defence Industry Reinforcement through the common procurement Act (EDIRPA) om EU-landen te ondersteunen bij de gezamenlijke aankoop van defensieproducten zoals wapensystemen, munitie en medische apparatuur, om zo de meest urgente en kritische tekorten te helpen aanvullen.


Het voorstel is bedoeld om de Europese industriële en technologische defensiebasis te versterken en de samenwerking op het gebied van defensieopdrachten te bevorderen.

Hoe zal de gemeenschappelijke aankoop van defensieproducten verlopen?Een instrument ter waarde van €300 miljoen


In juni 2023, bereikten het Parlement en de Raad een overeenkomst over de nieuwe regels om EU-landen aan te moedigen gezamenlijk defensieproducten aan te schaffen en de defensie-industrie van de EU te ondersteunen. 


Europarlementariërs stemden op 12 september 2023 in met de European Defence Industry Reinforcement through the common procurement Act.


Het nieuwe instrument heeft een budget van €300 miljoen tot 31 december 2025. Bij gezamenlijke aankopen moeten ten minste drie EU-landen betrokken zijn. Het instrument zal ook beschikbaar zijn voor landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte - IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.Bonussen voor projecten ter ondersteuning van Oekraïne en Moldavië en kleine bedrijven

De EU-bijdrage wordt beperkt tot 15% van de geschatte waarde van het contract, maar dit plafond kan worden verhoogd tot 20% als de producten naar Oekraïne of Moldavië gaan of als ten minste 15% van het contract naar kleine of middelgrote bedrijven gaat.


Het akkoord over de nieuwe regels moet nu formeel door de Raad worden goedgekeurd om als wet te gelden. 


Lees meer over hoe het Europees Parlement Oekraïne steunt