10 manieren waarop het Europees Parlement jouw leven de afgelopen vijf jaar heeft verbeterd

Ontdek de hoogtepunten van wat het Europees Parlement voor jou heeft bereikt tijdens de zittingsperiode 2019-2024.

Samenvatting

  • Nu miljoenen mensen zich voorbereiden om te gaan stemmen voor de Europese verkiezingen van 6-9 juni, is dit het perfecte moment om terug te kijken op een aantal zaken die het Parlement voor jou heeft gedaan in de periode die nu ten einde loopt.
Europarlementariërs in de vergaderzaal in Straatsburg.
Leden van het Europees Parlement in de vergaderzaal in Straatsburg.

Van de strijd tegen klimaatverandering tot het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, bekijk ons overzicht van de belangrijkste initiatieven die een verschil hebben gemaakt in jouw leven.

1. Economisch herstel

Europarlementariërs keurden de regels goed voor de oprichting van de Herstel- en Veerkrachtfaciliteit, het €750 miljard Covid-19 herstelplan. Het biedt grootschalige steun aan EU-landen voor de investeringen en hervormingen die nodig zijn om de economische en sociale gevolgen van de pandemie te verzachten en de EU-economieën voor te bereiden op een duurzame, digitale toekomst.

2. Steun voor Oekraïne

Het Parlement heeft zich ingezet om Oekraïne te helpen sinds Rusland het land binnenviel. Dit hield onder meer in dat Europarlementariërs onderhandelden over een herziening van de langetermijnbegroting van de EU om meer financiering voor Oekraïne (Engels) te garanderen. De  faciliteit voor Oekraïne omvat 50 miljard euro aan leningen (33 miljard euro) en subsidies (17 miljard euro) tot eind 2027.

3. Klimaatverandering

Het Parlement nam de EU-klimaatwet aan, die een doelstelling vastlegt om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen en de EU wettelijk verplicht om de netto-uitstoot tegen 2050 tot nul te verlagen.

Europarlementariërs keurden vervolgens veel voorstellen goed die ervoor moeten zorgen dat de EU haar klimaatdoelstellingen kan halen.

4. Meer duurzame auto's

Europarlementariërs keurden regels goed die bepalen dat alle nieuwe auto's en bestelwagens die vanaf 2035 verkocht worden in de EU geen CO2 meer mogen uitstoten. Het doel is om de wegtransportsector klimaatneutraal te maken.

5. Migratie

In 2024 nam het Parlement een hervorming van het Europese migratie- en asielbeleid aan.

De regels bepalen dat alle EU-landen elkaar moeten helpen bij een plotselinge of grote toestroom van migranten. Lidstaten kunnen bijdragen door asielzoekers of personen die internationale bescherming krijgen te verhuizen naar hun grondgebied, door financiële bijdragen te leveren of door operationele en technische ondersteuning te bieden.

6. Digitale economie

Europarlementariërs hebben belangrijke digitale regels aangenomen om een veiligere, eerlijkere en transparantere online omgeving te creëren.

Het doel van de verordening van digitale markten is om een gelijk speelveld te creëren voor alle digitale bedrijven, ongeacht hun omvang. De regelgeving legt duidelijke regels vast voor grote platforms om te voorkomen dat ze oneerlijke voorwaarden opleggen aan bedrijven en consumenten.

De wetgeving digitale diensten geeft mensen meer controle over wat ze online zien: gebruikers krijgen betere informatie over waarom bepaalde inhoud hen wordt aanbevolen. Sociale media zullen ook online desinformatie moeten aanpakken en illegale inhoud moeten verwijderen.

7. Artificiële intelligentie

Het Parlement keurde de Verordening Artificiële Intelligentie goed die de veiligheid en naleving van fundamentele rechten door AI-tools waarborgt en tegelijkertijd innovatie in de sector ondersteunt. De regelgeving legt verplichtingen vast voor AI op basis van de potentiële risico's en impact.

8. Universele oplader

Het Parlement nam een aantal maatregelen aan om afval te verminderen en een model van circulaire economie te bevorderen waarbij grondstoffen en geproduceerde producten worden hergebruikt en gerecycled. Dit houdt onder andere in dat USB type-C de universele oplaadstandaard wordt voor kleine elektronische apparaten tegen het einde van 2024. Dit maakt het makkelijker voor consumenten en verlaagt de kosten.

9. Recht op reparatie

Het Parlement heeft nieuwe EU-regels aangenomen over het recht op reparatie die tot doel hebben duurzamere consumptie aan te moedigen door het gemakkelijker te maken defecte goederen te repareren, afval te verminderen en de reparatiesector te ondersteunen.

10. Gelijke beloning

Bedrijven in de EU zijn nu verplicht om informatie te verstrekken waardoor werknemers gemakkelijker salarissen kunnen vergelijken en bestaande loonverschillen tussen mannen en vrouwen aan het licht kunnen brengen, op grond van wetgeving die door het Parlement is goedgekeurd.