"Democratie leeft": een terugblik op de Europese verkiezingen van 2024

De Europese verkiezingen van 2024 zijn achter de rug. Van de informatiecampagne van het Parlement tot de verkiezingsuitslag en de volgende stappen, dit is wat je moet weten.

Roberta Metsola op het podium tijdens de verkiezingsavond in het Europees Parlement in Brussel
Roberta Metsola tijdens de verkiezingsavond in het Europees Parlement in Brussel

Op 6-9 juni 2024 hebben miljoenen mensen in de EU gestemd voor de Europese verkiezingen om te beslissen wie hen zal vertegenwoordigen in het Europees Parlement.

De verkiezingen werden afgesloten met een verkiezingsavond in de plenaire zaal van het Europees Parlement in Brussel, waar honderden journalisten verslag deden van de bekendmaking van de voorlopige resultaten.

Nadat de resultaten begonnen binnen te komen, zei Parlementsvoorzitter Roberta Metsola: "De democratie leeft en ons Parlement zal een constructief Parlement zijn dat zich zal blijven inzetten voor alle Europeanen."

Op het einde van de nacht werd een prognose gepubliceerd voor de samenstelling van het nieuwe Parlement op basis van voorlopige resultaten in 23 landen, en schattingen en pre-electorale gegevens voor de overige vier landen.

Voorlopige cijfers die diezelfde avond bekend werden gemaakt, wezen op een geschatte opkomst in de hele EU van ongeveer 51%, vergelijkbaar met de opkomst in 2019.

Verkiezingsuitslagen

Raadpleeg de website met verkiezingsuitslagen voor informatie over zowel individuele EU-landen als totaalcijfers op EU-niveau.

Het Europees Parlement zal gegevens blijven verzamelen en publiceren zodra deze in EU-landen openbaar worden. Het kan enkele weken duren voordat de definitieve resultaten bekend zijn.

Wat gebeurt er nu de Europese verkiezingen voorbij zijn?

Nu de Europese verkiezingen van 2024 voorbij zijn en de voorlopige resultaten bekend zijn, begint het werk om het nieuwe Parlement te vormen, de nieuwe Europese Commissie goed te keuren en verder te gaan met het aanpassen van en stemmen over nieuwe EU-wetgeving.

Tijdens de weken na de verkiezingen van 6-9 juni zullen de nieuw verkozen Europarlementariërs fracties vormen op basis van gedeelde politieke overtuigingen. Van 16-19 juli komen de leden van het Europees Parlement bijeen voor de constituerende zitting om te stemmen over de leiding van het Parlement, inclusief de voorzitter.

Als onderdeel van de verkiezingen hebben de Europese politieke partijen lijsttrekkers voorgedragen voor de functie van voorzitter van de Europese Commissie. De uitslag van de verkiezingen zal een belangrijke rol spelen bij de beslissing wie deze post zal krijgen.

De Europarlementsleden zullen ook stemmen om de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie te kiezen, die wordt voorgedragen door de leiders van de EU-landen.

Het Parlement zal hoorzittingen organiseren met kandidaat-commissarissen om hun geschiktheid voor de voorgestelde portefeuilles te beoordelen. Hierna volgt een plenaire stemming waarbij de leden van het Parlement moeten beslissen of ze de samenstelling van de Commissie als geheel goedkeuren.

Steun van maatschappelijke organisaties en bedrijven

Topfiguren uit het Europese bedrijfsleven, de culturele sector en de non-profitsector sloten zich aan bij de campagne om het belang van de verkiezingen te benadrukken en mensen aan te moedigen om te gaan stemmen.

Meer dan 500 pan-Europese overkoepelende organisaties en vele op nationaal niveau hebben de campagne #UseYourVote (of #GebruikJeStem) gepromoot via hun netwerken, met hun eigen campagnes of op hun sociale mediakanalen.

Op 9 mei, Europadag, werden prominente gebouwen in heel Europa verlicht in de kleuren van de EU-vlag om aandacht te vragen voor de Europese verkiezingen.

Daarnaast hielp de samen.eu-community, die uitgroeide tot meer dan 200.000 leden, om de Europese verkiezingen meer aandacht te geven. Het samen.eu-project wordt beheerd door het Europees Parlement en heeft als doel mensen te betrekken bij het democratische leven van Europa en hen vooral aan te moedigen actief deel te nemen aan de democratie.

Meer informatie

Gebruik je stem-campagne

Het Parlement voerde een campagne genaamd 'Gebruik je stem of anderen beslissen voor jou' om mensen aan te moedigen om te gaan stemmen.

Een belangrijk onderdeel van de campagne was een korte video waarin het belang van stemmen en het waarborgen van de democratie werd benadrukt, en deze werd al meer dan 500 miljoen keer bekeken.

De 'Gebruik je stem'-video toont verhalen van grootouders uit verschillende EU-landen die hun verhaal over democratie doorgeven aan de volgende generaties en onderstrepen dat democratie en stemmen niet vanzelfsprekend zijn.


Bekijk de Gebruik je stem-video hier.

Desinformatie bestrijden

De EU-instellingen speelden ook een actieve rol in de verdediging van de Europese verkiezingen tegen desinformatie en informatiemanipulatie gericht tegen de Europese democratie.


Volgens een Eurobarometer-enquête is 81% van de EU-burgers het ermee eens dat nieuws of informatie die de werkelijkheid verdraait of onjuist is, een probleem is voor de democratie.


Het Parlement heeft samengewerkt met andere EU-instellingen, nationale autoriteiten, media, feitencheckers en maatschappelijke organisaties om inzichten te delen, beste werkwijzen uit te wisselen en reacties te coördineren.

Europese verkiezingen van 2024