Ekoprojekt: Urządzenia powinny być nie tylko energooszczędne, ale i łatwo naprawialne

Posłowie chcą, by dyrektywa ws. ekoprojektu obejmowała nie tylko kryteria energooszczędności urządzeń takich jak lodówki czy kuchenki, ale także możliwości ich naprawy i recyklingu.

Ekoprojekt: UE chce bardziej ekologicznych rozwiązań

W sprawozdaniu przyjętym w czwartek, 31 maja, posłowie wzywają Komisję Europejską do włączenia nowych produktów w zakres obowiązywania dytrektywy w sprawie tzw. ekoprojektu, która ma na celu zwiększenie wydajności energetycznej urządzeń takich jak komputery, piece czy czy kuchenki już na etapie projektowania.

Przeciętny konsument w Europie nabywa nowy telefon komórkowy co dwa lata. By zminimalizować negatywny wpływ na środowisko, Parlament Europejski chce, by ekoprojekt dotyczył także telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych. To pomoże nie tylko w podniesieniu ich wydajności energetycznej, ale także zapewni, że metale rzadkie stosowane do ich produkcji będą recyklingowane częściej niż do tej pory, telefony będą lepiej zaprojektowane, a baterie łatwo wyjmowalne i wymienialne.

1–5% metali rzadkich

– takich jak wolfram, kobalt, grafit, ind – wykorzystywanych w produkcji telefonów komórkowych poddaje się obecnie recyklingowi

W sprawozdaniu wzywa się też, by dyrektywa w sprawie ekoprojektu wykroczyła poza wymagania związane z efektywnością energetyczna i uwzględniała w większym stopniu kwestie związane ze składem, trwałością, możliwością demontażu, naprawy i recyklingu produktów. Miałoby to ułatwić przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, w której materiały i produkty są ponownie używane, naprawiane i recyklingowane tak długo, jak to możliwe.

80%

negatywnego wpływu na środowisko i 90% kosztów ponoszonych przez producenta powstaje na etapie projektowania produktów

To nie pierwsze sprawozdanie, w którym posłowie zachęcają do podbnych działań. W lipcu 2017 roku Parlament Europejski wezwał do ustanowienia standardów trwałości produktów, walki z tzw. „planowaną zużywalnością” (czyli projektowania produktów w taki sposób, żeby po określonym czasie przestały działać) oraz zapewnienia konsumentom więcej informacji o tym, ilu lat sprawnego działania urządzeń mogą oczekiwać.

Czym jest ekoprojekt?

Niektóre produkty muszą spełniać minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej, czyli tzw. wymogi ekoprojektu.

Zanim produkt tego rodzaju zostanie wprowadzony na rynek UE, producent musi zagwarantować już na etapie projektu, że jest on zgodny z przepisami dotyczącymi ekoprojektu.

Obecnie przepisy te obejmują produkty, które zużywają energię (kotły, komputery, urządzenia gospodarstwa domowego itp.). Pełna lista.

Przepisy dotyczące ekoprojektu są uzupełnione obowiązkowymi wymaganiami dotyczącymi obowiązkowych etykiet efektywności energetycznej.

Komisja Europejska szacuje, że do 2020 roku ekoprojekt pozwoli zaoszczędzić każdemu gospodarstu domowemu w UE 490 € rocznie.

Obejrzyj wideo i dowiedz się więcej,

Więcej informacji