Emisje CO2 z samochodów: fakty i liczby (infografiki)

Zastanawiasz się, ile dwutlenku węgla emitują samochody albo czy pojazdy elektryczne faktycznie stanowią bardziej ekologiczną alternatywę? Dowiedz się z naszych infografik.

Według Europejskiej Agencji Środowiska ok. 1/4 całkowitej emisji CO2 w UE w 2019 r. pochodziło z sektora transportu, z czego 71,7% z transportu drogowego. W ramach działań mających na celu redukcję emisji CO2 i aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, do 2050 r. musimy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 90%, w porównaniu z poziomami z 1990 roku.

 

Infografika pokazująca, jak różne sektory w UE (z wyjątkiem transportu krajowego) zmniejszyły emisję gazów cieplarnianych w latach 1990-2019.
Transport jest jedynym sektorem UE, w którym emisje gazów cieplarnianych wzrosły w latach 1990-2019.

Wzrost emisji z transportu

Transport jest jedynym sektorem, w którym emisje gazów cieplarnianych wzrosły w ciągu ostatnich trzech dekad - w latach 1990-2019 wzrosły o 33,5%.

Znaczne ograniczenie emisji CO2 z transportu nie będzie łatwe, ponieważ wskaźnik redukcji emisji spada wolniej.

Według aktualnych prognoz, spadek emisji z transportu do 2050 r. wyniesie zaledwie 22%, co znacznie odbiega od obecnych ambicji.

Infografika pokazująca, że transport drogowy odpowiadał za 71,7% emisji gazów cieplarnianych z transportu w UE w 2019 r., przy czym największy udział miały samochody.
Transport drogowy odpowiadał za 71,7% emisji gazów cieplarnianych z transportu w UE w 2019 r., w czym największy udział miały samochody.

Samochody zanieczyszczają najbardziej

Transport drogowy odpowiada za około jedną piątą emisji w UE.

Emisje CO2 z transportu pasażerskiego znacznie się różnią w zależności od rodzaju transportu. Samochody osobowe są głównym źródłem zanieczyszczeń, odpowiadając za 60,6% wszystkich emisji CO2 z transportu drogowego w Europie.

Ponieważ europejska średnia w 2018 r. wynosiła 1,6 pasażera na samochód, przerzucenie się na wspólne użytkowanie samochodu lub transport publiczny, jazdę na rowerze i chodzenie pieszo mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji.

Samochody elektryczne są coraz bardziej popularne, ale czy bardziej ekologiczne?

Są dwa sposoby redukcji emisji CO2 z samochodów: zwiększenie wydajności pojazdów lub zmiana wykorzystywanego paliwa. W 2019 r. w większości transportu drogowego w Europie wykorzystywano olej napędowy (66,7%), a następnie benzynę (24,55%).

Jednak samochody elektryczne zyskują na popularności i w 2021 r. stanowiły 17,8% wszystkich nowo zarejestrowanych pojazdów osobowych, znaczny wzrost z 10,7% w 2020 roku.

Sprzedaż pojazdów elektrycznych (pojazdów elektrycznych z zasilaniem akumulatorowym i hybrydowych pojazdów elektrycznych typu plug-in) gwałtownie wzrosła od 2017 r. i potroiła się w 2020 r., gdy zaczęły obowiązywać obecne cele dotyczące emisji CO2. W 2021 r. samochody dostawcze z napędem elektrycznym stanowiły 3,1% udziału w rynku nowo zarejestrowanych samochodów dostawczych.

Oceniając ilość CO2 produkowanego przez dany pojazd należy wziąć pod uwagę nie tylko ilość CO2 emitowaną w trakcie użytkowania, ale także emisje spowodowane jego produkcją i trwałym składowaniem.

Produkcja i trwałe składowanie samochodów elektrycznych są mniej ekologiczne niż samochodów z silnikami spalinowymi, a poziom emisji z samochodów elektrycznych waha się w zależności od sposobu, w jaki elektryczność jest wytwarzana.

Jednak biorąc pod uwagę średni koszyk energetyczny w Europie, samochody elektryczne już teraz okazują się być czystsze ekologicznie, niż pojazdy napędzane benzyną. W związku z tym, że udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w przyszłości będzie rosnąć, samochody elektryczne powinny stać się jeszcze mniej szkodliwe dla środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę plany UE w sprawie zwiększenia ekologiczności baterii.

Tymczasem wysiłki w kierunku poprawy wydajności paliwowej nowych samochodów ulegają spowolnieniu.

Infografika przedstawiająca zmniejszenie emisji CO2 przez nowe samochody osobowe w latach 2010-2019.
Zmiana emisji z nowych samochodów osobowych w CO2 g/KM

Cele UE w zakresie redukcji emisji z transportu drogowego

Unia Europejska wprowadza nowe cele w zakresie emisji CO2, które mają ograniczyć szkodliwe emisje z nowych samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych.

Nowe przepisy wyznaczają drogę do zerowej emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych do 2035 roku. Pośrednie cele redukcji emisji do 2030 r. określono na poziomie 55% dla samochodów osobowych i 50% dla samochodów dostawczych

Parlament i kraje UE osiągnęły porozumienie w sprawie ostatecznego kształtu przepisów w październiku 2022 r.; porozumienie zostało zatwierdzone przez Parlament w lutym 2023 r. i oczekuje formalnego zatwierdzenia przez Radę.

Dowiedz się więcej o nowych docelowych celach emisji CO2 dla samochodów i unijnym zakazie sprzedaży nowych samochodów z silnikami benzynowymi i Diesla od 2035 r.


Inne działania UE dla obniżenia emisji z transportu

UE przyjęła także inne środku dla obniżenia emisji z transportu:


Dowiedz się więcej o odnawialnym wodorze - czystym paliwie, które analizują posłowie.


Oprócz wyznaczenia celów dla emisji pochodzących z samochodów, posłowie analizują inne środki dla samolotów i statków: włączenie transportu morskiego do systemu handlu emisjami, zmianę tego systemu dla lotnictwa oraz projekt bardziej zrównoważonych paliw dla lotnictwa i statków. Mimo że emisje z lotnictwa i żeglugi stanowią jedynie ok. 8% całkowitych emisji w UE, stale rosną.


Zapoznaj się z naszą infografiką na temat postępów UE w realizacji celów związanych ze zmianą klimatu na rok 2020