Emisje z samolotów i statków: fakty i liczby (infografika)

Emisje gazów cieplarnianych z międzynarodowego lotnictwa i żeglugi gwałtownie wzrosły w ciągu ostatnich trzech dekad. Dowiedz się z naszych infografik.

Chociaż i lotnictwo i żegluga odpowiadają za tylko po ok. 4% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE, emisje z tych sektorów rosły najszybciej, przyczyniając się do zmiany klimatu.


Wynika to głównie z rekordowego wzrostu ruchu spowodowanego rosnącą liczbą pasażerów i wzrostem handlu. Sektory te również dopiero niedawno stały się częścią wysiłków w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zarówno na poziomie UE, jak i globalnym.

Dążąc do ograniczenia emisji o 55% do 2030 r. i osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r., Parlament Europejski pracuje obecnie nad projektami, które mają ograniczyć emisje z samolotów i statków. Wśród nich znajdują się: dodanie transportu morskiego do systemu handlu emisjami (ETS), rewizję systemu dla lotnictwa oraz propozycje dotyczące bardziej zrównoważonych paliw dla samolotów i statków.

Infografika pokazuje udział emisji z transportu w UE w 2019 r., które stanowią 28,5% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE.
Emisje z transportu w UE w 2019 r. stanowią 28,5% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE.

Źródła najszybciej rosnących emisji gazów cieplarnianych

Do 2019 r., emisje z międzynarodowego lotnictwa i żeglugi wzrosły odpowiednio o prawie 146% i 34%, w porównaniu z 1990 roku. Był to najszybszy wzrost w całym sektorze transportu - jedynym, w którym od 1990 roku wzrosły emisje.


W 2020 r. emisje z obu sektorów znacząco spadły ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. Spadek ten będzie jednak prawdopodobnie tymczasowy, a emisje z obu sektorów będą nadal rosły.

Infografika ilustrująca zmianę emisji gazów cieplarnianych z transportu w UE w latach 1990–2019 z prognozami na lata 2019–2030.
Zmiany emisji gazów cieplarnianych w transporcie w UE w latach 1990-2019, z prognozami na lata 2019-2030.

Wzrost ruchu lotniczego i morskiego

Emisje gazów cieplarnianych z lotnictwa i żeglugi są w dużej mierze powodowane wzrostem ruchu lotniczego. Od 1993 r., liczba pasażerów lotniczych w UE stale rośnie, a międzynarodowy handel morski również zanotował znaczny wzrost w ciągu ostatnich trzech dekad.


Liczba pasażerów linii lotniczych w 2020 r. spadła o 73,3% w porównaniu z 2019 r., ale w miarę znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 liczba ta rośnie.


Rosnące obawy związane z zanieczyszczeniem środowiska mogą skłonić więcej osób do zwracania uwagi na ślad węglowy ich wybranego środka transportu. Jak na razie, według badania Eurobarometru, niewiele ponad jedna osoba na dziesięć deklaruje, że to robi. Dowiedz się, ile CO2 emituje Twój lot.

The infographic shows the yearly evolution of number of air passengers in the EU from 2010 to 2020.
PL_aviation_shipping_3.jpg

Więcej informacji