Umowa handlowa UE-Wietnam: jakie niesie korzyści?

Umowa handlowa między UE a Wietnamem ma na celu zniesienie praktycznie wszystkich ceł w ciągu dekady. Eurodeputowany Geert Bourgeois opowiedział nam o korzyściach z umowy.

Widok na Ho Chi Minh i rzekę Sajgon ©Mongkol Chuewong/Adobe Stock
Nowy świt dla handlu między UE a Wietnamem ©Mongkol Chuewong/Adobe Stock

Parlament Europejski wyraził zgodę na zawarcie umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem i umowy o ochronie inwestycji 12 lutego 2020 roku. Rada dała zielone światło dla umowy o wolnym handlu 30 marca. Po ratyfikacji umowy handlowej przez Wietnam 8 czerwca, wejdzie ona w życie do końca tego lata.


Aby umowa o ochronie inwestycji weszła w życie, musi pierw zostać ratyfikowana przez parlamenty krajów UE.


Przed głosowaniami Parlamentu w lutym, parlamentarny sprawozdawca Geert Bourgeois (EKR, Belgia) wyjaśnił nam płynące z nich gospodarcze, społeczne i środowiskowe korzyści.

Przeczytaj o umowach handlowych nad którymi pracuje UE.

Co przyniosłaby umowa handlowa między UE a Wietnamem?


Celem jest wyeliminowanie 99% ceł na przestrzeni siedmiu lat. To powinno przynieść 15 mld euro rocznie z dodatkowego eksportu z Wietnamu do UE do 2035 roku, a eksport z UE do Wietnamu zwiększyłby się o 8,3 mld euro rocznie. Każdy miliard euro z eksportu z UE oznacza utworzenie ok. 14 000 nowych, dobrze płatnych miejsc pracy w UE. Umowa jest również całkowicie zgodna z naszą ambicją bycia globalnym graczem.


Jak obecnie wyglądają nasze stosunki ekonomiczne z Wietnamem?


Mamy stosunki handlowe i inwestycje, ale niewystarczające. To tętniący życiem rynek z młodą populacją. Przy wzroście gospodarczym wynoszącym 6-7% rocznie, Wietnam jest bardzo interesujący dla europejskich inwestorów.


W 2018 r. Wietnam wyeksportował do UE towary o wartości około 42,5 mld euro. My w drugą stronę wyeksportowaliśmy towary o wartości około 13,8 miliarda euro. Dzięki tej opartej na zasadach umowie o wolnym handlu nastąpi wzrost eksportu w obie strony.

Główne towary eksportowe

  • Wietnam eksportuje do UE przede wszystkim sprzęt telekomunikacyjny, odzież i produkty spożywcze.
  • UE eksportuje do Wietnamu głównie maszyny i urządzenia transportowe, chemikalia i produkty rolne .
Wywiad z eurodeputowanym Geertem Bourgeoisem
Geert Bourgeois

Jakie znaczenie geopolityczne dla UE ma ta umowa o wolnym handlu?


Wietnam sąsiaduje z Chinami i ma również bliskie stosunki z USA. Bardzo ważne jest, abyśmy wzmocnili nasze więzi z tym krajem. Negocjacje trwają od ośmiu lat i istotne jest dojście do porozumienia teraz. Jeśli tak się nie stanie, jestem pewien, że relacje chińsko-wietnamskie zyskają na wadze.

Ponadto, to pierwsza umowa handlowa nowego Parlamentu Europejskiego. Musimy pokazać, że chcemy ustanawiać standardy na całym świecie, jednocześnie kreując dobrobyt i nowe miejsca pracy.


Parlament zagłosuje również nad umową o ochronie inwestycji z Wietnamem. Czy może ją nam Pan przybliżyć?


Ta umowa ma na celu zapewnienie przewidywalności i praworządności dla inwestorów. Ustala ramy prawne w przypadku sporów. Wietnam zaakceptował nowoczesny ICS (system sądów ds. inwestycji), podobny do tego, który UE uzgodniła z Kanadą: z niezależnymi sędziami, kodeksem postępowania i łatwym dostępem dla MŚP. Dzięki temu nasze małe firmy mają zapewnioną stabilność i mogą czuć się bezpiecznie.


Które postanowienia umowy handlowej dotyczą środowiska i standardów pracy?

Rozumiem związane z tym obawy, ale takie umowy handlowe stanowią bodziec do poprawy standardów poza UE. Jeśli chodzi o warunki pracy, Wietnam jest zobowiązany do wdrożenia wszystkich konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i włączenia ich do swojego kodeksu pracy. Co więcej, do tej pory w Wietnamie nie obowiązywała wolność zrzeszania się dla związków zawodowych, ale kraj dostosował swój kodeks karny.


Jeśli chodzi o środowisko, Wietnam jest stroną porozumienia paryskiego. UE dąży do neutralności emisyjnej i musimy stworzyć równe warunki konkurencji z innymi krajami. Jeśli robimy co w naszej mocy [w sprawie klimatu], powinniśmy oczekiwać tego samego od innych, więc umowa handlowa uwzględnia aspekt klimatyczny.


Wiele osób w Parlamencie jest zaniepokojonych kwestiami praw człowieka w Wietnamie. Jak te umowy poprawią sytuację?


Jesteśmy bardzo zaniepokojeni losem więźniów politycznych i w rozmowach z władzami Wietnamu wyraźnie podkreśliliśmy znaczenie ochrony praw człowieka. Wietnam reaguje pozytywnie, a od tego miesiąca delegacja Parlamentu Europejskiego będzie monitorować sytuację. Uzgodniliśmy także utworzenie delegacji międzyparlamentarnej pomiędzy Parlamentem a zgromadzeniem narodowym Wietnamu.


Oczywiście doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że sytuacja nie jest do końca optymistyczna, ale wzywam pozostałych eurodeputowanych do wyrażenia zgody, ponieważ ta umowa to impuls do poprawy sytuacji. Wietnam będzie musiał spełnić warunki dotyczące pracy, środowiska i praw człowieka, a my będziemy to monitorować.

[Dowiedz się więcej o tym, jak polityka handlowa UE promuje prawa człowieka]

Jeśli Parlament zatwierdzi umowy 12 lutego, jakie są następne kroki?


Jeśli chodzi o umowę o wolnym handlu, nie jest wymagana zgoda parlamentów narodowych UE, więc Komisja Europejska może ją wdrożyć natychmiast. Obniżanie ceł do zera oraz redukcja barier pozataryfowych będą zachodzić stopniowo, do 2035 roku.


Umowa o ochronie inwestycji będzie wymagała zgody wszystkich parlamentów UE, ponieważ wymiar sprawiedliwości należy do kompetencji państw członkowskich, a to zajmie trochę czasu.

Więcej informacji o umowach handlowych UE