Koronawirus a prawa pasażera

Lot odwołany z powodu Covid-19? Nie chcesz lub nie możesz podróżować? Dowiedz się o Twoich prawach pasażera w UE w tych nietypowych czasach.

Tablica z odwołanymi lotami ©Synthex/Adobe Stock
©Synthex/Adobe Stock

Wszystkie kraje UE wprowadziły środki mające zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, takie jak ograniczenie podróżowania czy kwarantanna, które mają duży wpływ na sektor transportu. W tej nowej sytuacji upewnij się, że znasz swoje prawa pasażera.


18 marca, Komisja Europejska przedstawiła szczegółowe wytyczne, aby zagwarantować spójne stosowanie praw pasażera w UE i ochronę pasażerów we wszystkich krajach członkowskich.


Odwołano mój lot - co teraz?

Linie lotnicze odwołujące lot mają obowiązek - we wszystkich przypadkach - zaoferować pasażerom trzy możliwości:

  1. Zwrot pieniędzy
  2. Podróż zmienioną trasą w najwcześniejszym możliwym terminie
  3. Podróż zmienioną trasą w późniejszym terminie wybranym przez pasażera

Jeśli wybierzesz opcję podróży zmienioną trasą w najwcześniejszym możliwym terminie, weź pod uwagę, że mogą wystąpić znaczne opóźnienia, z powodu ograniczeń liczby lotów wprowadzonych przez kraje w ramach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.


Czy w przypadku odwołania lotu mam prawo do zakwaterowania w hotelu i posiłków?

Przewoźnicy lotniczy mają obowiązek - bez wyjątku - zapewnić bezpłatne posiłki, napoje i zakwaterowanie w hotelu pasażerom, których lot został odwołany i którzy wybrali opcję podróży zmienioną trasą w najwcześniejszym możliwym terminie.


Czy mam prawo do odszkodowania?

Pasażerowie linii lotniczych mają prawo do odszkodowania, jeśli ich lot został odwołany mniej niż 2 tygodnie przed datą odlotu, chyba że zachodzą „nadzwyczajne okoliczności”. Ten wyjątek może mieć zastosowanie w przypadku pandemii koronawirusa, gdy środki wprowadzone przez władze publiczne uniemożliwiają normalną działalność linii lotniczych.


A jeśli chcę odwołać podróż?

Jeśli anulujesz podróż z własnej inicjatywy, zwrot pieniędzy zależy od rodzaju zakupionego biletu, zgodnie z warunkami zakupu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z linią lotniczą.

Zaproponowano mi voucher zamiast zwrotu gotówki. Jakie są moje prawa?

Pasażerowie mają prawo wyboru między voucherem lub zwrotem kosztów za wszystkie anulowane bilety - w tym na samolot, pociąg, autobus, autokar i prom - oraz za imprezy turystyczne. Zgodnie z wytycznymi UE opublikowanymi 13 maja, okres ważności voucherów powinien wynosić co najmniej jeden rok, a jeśli nie zostaną wykorzystane, muszą zostać zrefundwane po upływie maksymalnie roku. Firmy transportowe powinny być elastyczne, np. umożliwiając pasażerom podróżowanie tą samą trasą na tych samych warunkach świadczenia usług. Vouchery powinny być również możliwe do przekazania innemu podróżnemu.


Unia Europejska jest jedynym miejscem na świecie, w którym wszyscy obywatele podróżujący samolotem, koleją, statkiem i autobusem są chronieni przez pełen zbiór praw pasażerów.

Przeczytaj, co robi Parlament Europejski, by chronić osoby podróżujące w UE


Unikanie pustych lotów

Przepisy obowiązujące porty lotnicze zobowiązują linie lotnicze do wykorzystania większości przydziałów czasu na start i lądowanie (tzw. slotów), jeśli nie chcą stracić ich w następnym sezonie.


W czwartek 26 marca 2020 r. Parlament zatwierdził tymczasowe zawieszenie przepisów UE dotyczących przydziałów czasu na start lub lądowanie na lotniskach, aby powstrzymać tzw. puste loty w trakcie pandemii. Przepisy weszły w życie z mocą wsteczną od 1 marca 2020 r. (od 23 stycznia 2020 r. dla lotów pomiędzy UE a Chinami lub Hong Kongiem).

Ponieważ zawieszenie zasady „wykorzystaj albo strać” wygasa 27 marca 2021 r., 10 lutego Parlament zatwierdził aktualizację przepisów, umożliwiając liniom lotniczym wykorzystanie 50% ich przydziałów czasu na start i lądowanie na sezon 2021 (w porównaniu do 80% przed pandemią). Komisja Europejska może w przyszłości przedłużyć te nowe zasady, ustalając minimalny wskaźnik wykorzystania między 30% a 70%.