10 działań UE w walce z koronawirusem

Dowiedz się, co robią instytucje europejskie, aby złagodzić skutki epidemii COVID-19, chronić ludzi i gospodarki oraz promować solidarność.

10 działań prowadzonych przez UE w celu zwalczania koronawirusa

Sprawdź oś czasu działań UE w walce z koronawirusem

Instytucje europejskie walczą z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i udzielają pomocy państwom członkowskim potrzebującym sprzętu i wsparcia. W dłuższej perspektywie, Unia Europejska pracuje nad złagodzeniem społecznych i gospodarczych skutków kryzysu wywołanego prez pandemię.

Przedstawiamy 10 kroków, które UE podjęła w walce z Covid19.

1. Spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa

Aby pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa w Europie i poza nią, Unia Europejska zamknęła swoje granice zewnętrzne dla podróży, które nie są niezbędne, jednocześnie zapewniając utrzymanie transportu niezbędnych towarów w całej UE dzięki wprowadzeniu priorytetowych pasów ruchu (tzw. ‘green lanes’). Przewidziano również dodatkowe zasoby dla Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, które zapewnia szybkie oceny ryzyka i aktualizacje epidemiologiczne dotyczące pandemii.

2. Zapewnienie sprzętu medycznego

W ramach Mechanizmu Ochrony Ludności, kraje UE mają szybki dostęp do pierwszych w historii zapasów środków medycznych w ramach RescEU, takich jak respiratory i maski ochronne. Ponadto UE ogłosiła ogromny międzynarodowy przetarg umożliwiający państwom członkowskim dokonywanie wspólnych zakupów sprzętu i lekarstw oraz mobilizuje 3,08 mld euro unijnej pomocy na więcej testów i wsparcie personelu medycznego w opiece nad pacjentami. UE zorganizowała także zbiórkę pieniędzy online, która ma na celu pozyskanie 7,5 miliarda euro na szczepionki, leki i diagnostykę do walki z koronawirusem na całym świecie.

3. Wspieranie badań

Unijny program badawczy „Horyzont 2020” finansuje 18 projektów badawczych aby szybko znaleźć lekarstwo na Covid-19, nad którymi pracuje 151 zespołów z całej Europy. Celem jest poprawa diagnostyki, gotowości, zarządzania klinicznego i leczenia.

4. Europejska solidarność

Parlament Europejski poparł nowe przepisy pozwalające państwom członkowskim na zwrócenie się o pomoc finansową z Funduszu Solidarności UE w przypadku sytuacji kryzysowych związanych ze zdrowiem publicznym. Dzięki niedawno rozszerzonemu zakresowi funduszu, do 800 milionów euro będzie dostępne w tym roku dla państw członkowskich na walkę z pandemią koronawirusa.

5. Zapewnienie ożywienia gospodarczego w UE

Aby pomóc UE poradzić sobie z negatywnym wpływem pandemii na gospodarkę i społeczeństwo, Komisja Europejska przedstawi nowy projekt wieloletniego budżetu na lata 2021–2027, który będzie zawierać pakiet stymulacyjny. Posłowie wezwali do ustanowienia ogromnego pakietu na rzecz odbudowy, sfinansowanego ze zwiększonego wieloletniego budżetu, istniejących funduszy UE i instrumentów finansowych, a także obligacji na rzecz ożywienia gospodarczego. Ponadto, KE przedstawiła europejski plan działania dotyczący stopniowego wycofywania środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa, zawierający zwiększanie zdolności przeprowadzania testów oraz środków ochrony osobistej dla obywateli.

6. Wsparcie dla gospodarki

UE przedstawia pakiet wsparcia w wysokości 540 miliardów euro na walkę z kryzysem i wspieranie pracowników, przedsiębiorstw i państw członkowskich. Dodatkowo, Europejski Bank Centralny zapewnia 750 miliardów euro na zmniejszenie długu publicznego w czasie kryzysu, a także 120 miliardów euro na luzowanie ilościowe i 20 miliardów euro na wykup długów. Ponadto, posłowie do PE zagłosowali za udostępnieniem państwo członkowskim 37 miliardów euro z istniejących funduszy strukturalnych UE na rozwiązanie kryzysu wywołanego przez pandemię i wsparcie systemów opieki zdrowotnej, przedsiębiorstw i pracowników.

7. Ochrona miejsc pracy

Aby zapewnić pracownikom utrzymanie miejsc pracy, gdy pandemia koronawirusa uniemożliwia firmom kontynuowanie działalności, Komisja Europejska zaproponowała pomoc dla wspieranych przez państwa programów skróconego czasu pracy (SURE).

Komisja Europejska udostępniła również miliard euro z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który pozwoli Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu (EFI) udzielić specjalnych gwarancji, aby zachęcić banki i innych pożyczkodawców do zapewnienia płynności w wysokości 8 mld euro dla co najmniej 100 000 małych i średnich przedsiębiorstw w Europie.

8. Repatriacja obywateli UE

Kilkadziesiąt tysięcy Europejczyków, którzy przez wybuch epidemii utknęli w różnych miejscach na całym świecie, mogło wrócić do swoich krajów dzięki unijnemu Mechanizmowi Ochrony Ludności.

9. Pomoc krajom rozwijającym się w walce z pandemią

Komisja odblokowała 20 miliardów euro, aby pomóc partnerskim krajom trzecim w walce z kryzysem w ramach pakietu UE na rzecz skoordynowanej globalnej reakcji w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19.

10. Zapewnienie precyzyjnych informacji

Rozprzestrzenianie się dezinformacji na temat koronawirusa to zagrożenie dla zdrowia ludzi. Posłowie wezwali do stworzenia europejskiego źródła informacji, aby zapewnić wszystkim obywatelom dostęp do dokładnych i zweryfikowanych informacji w ich języku i poprosili firmy mediów społecznościowych o walkę z dezinformacją i mową nienawiści.

Więcej informacji

Powiązane artykuły