Lepsze warunki pracy dla kierowców ciężarówek w UE

Nowe przepisy UE dotyczące transportu drogowego wyeliminują zakłócenia konkurencji w tym sektorze, jednocześnie zapewniając kierowcom lepsze warunki pracy. Dowiedz się więcej.

Aktualizacja przepisów transportu drogowego

8 lipca, na sesji plenarnej posłowie do PE zatwierdzili pakiet mobilności dla transportu drogowego, po przyjęciu go przez parlamentarną Komisję Transportu w czerwcu. Nowe przepisy zostały wstępnie uzgodnione z ministrami krajów UE i zatwierdzone przez Radę 7 kwietnia.

Pakiet zawiera trzy kluczowe elementy: lepsze egzekwowanie zasad kabotażu, delegowanie kierowców i czas odpoczynku kierowców.

Mimo że UE reguluje już wszystkie te obszary, nadal istnieją luki, a trudności w egzekwowaniu sprawiły, że państwa członkowskie UE wdrożyły je w różny sposób. Nowe przepisy zapewnią jasne i wspólne ramy dla sektora transportu drogowego.

Poniżej przedstawiamy przegląd elementów pakietu.

Przeczytaj, jak UE dba o prawa pracownicze i warunki pracy

Więcej odpoczynku i czasu w domu

Dzięki nowym przepisom, kierowcy będą mieli lepsze warunki jeśli chodzi o odpoczynek i spędzanie czasu w domu. Na przykład - tygodniowy odpoczynek dłuższy niż 45 godzin nie będzie mógł być odbyty w pojeździe, ale w odpowiednim mieszkaniu z odpowiednimi udogodnieniami, opłacanym przez pracodawcę. Harmonogram pracy należy planować w sposób dający kierowcom więcej czasu w domu.

Inteligentne tachografy do rejestrowania przekraczania granic i innych czynności zostaną wprowadzone do pomocy w wykrywaniu naruszeń przepisów.

Tachograf

 • Urządzenie rejestrujące wszystkie aktywności pojazdu, na przykład przejechaną odległość, prędkość, czas prowadzenia pojazdu i okresy odpoczynku kierowcy.
 • Zainstalowanie cyfrowego tachografu w nowych pojazdach ciężarowych powyżej 3,5 tony już jest obowiązkowe.

Jasne zasady delegowania kierowców

Ze względu na charakter transportu drogowego konieczne jest lepsze egzekwowanie przepisów sektorowych, aby zachować równowagę między swobodą operatorów do świadczenia usług transgranicznych a odpowiednimi warunkami pracy i ochroną socjalną kierowców.

Kierowcy na ogół nie są delegowani do innego państwa członkowskiego na podstawie umów o świadczenie usług na dłuższy okres czasu, jak to czasami bywa w innych sektorach, a istniejące przepisy są stosowane w nieskoordynowany sposób przez różne państwa członkowskie.

Pracownicy delegowani

 • Pracownicy wysłani przez pracodawcę w celu tymczasowego świadczenia usługi w innym państwie członkowskim, w ramach umowy o świadczenie usług, delegowania wewnątrz grupy lub wynajmu za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.
 • Różnią się od pracowników mobilnych, ponieważ pozostają w przyjmującym państwie członkowskim tymczasowo i nie integrują się z jego rynkiem pracy.
 • Sektor transportu drogowego charakteryzuje się wysoce mobilną siłą roboczą.

Zmienione zasady mają na celu zapobieganie rozbieżnym podejściom krajowym i zapewnienie kierowcom godziwego wynagrodzenia.

Nowe zasady delegowania będą odnosić się do kabotażu, międzynarodowej dzialalności transportowej (z wyłączeniem tranzytu) i operacji dwustronnych (transport z państwa członkowskiego, w którym mieszka kierowca, do innego kraju i odwrotnie).

Sprawiedliwy i konkurencyjny sektor transportu drogowego

Zaktualizowane przepisy dot. kabotażu wprowadzają wspólne kontrole wykonywane przez co najmniej dwa krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa oraz ułatwiają współpracę i wymianę informacji między państwami członkowskimi.

Kabotaż

 • Kabotaż ma miejsce, gdy zagraniczny samochód ciężarowy dokonuje krajowych dostaw na terytorium innego kraju UE bezpośrednio po międzynarodowej dostawie z innego kraju.
 • Ogranicza puste przejazdy ciężarówek i oszczędza paliwo.
 • Wprowadzony po raz pierwszy w 1990 r. w formie kwot.
 • Przepisy UE dopuszczające trzy przewozy kabotażowe w ciągu 7 dni od dostawy międzynarodowej pozostają niezmienione.
 • Aby uniknąć „systematycznego kabotażu”, nowe przepisy wprowadzają czterodniowy okres karencji przed kabotażem w tym samym kraju za pomocą tego samego pojazdu.
 • W 2017 r., prawie połowa kabotażu w UE miała miejsce w Niemczech, a prawie 40% wykonali polscy przewoźnicy.

Aby powstrzymać przewoźników od korzystania z firm przykrywek, które zakłócają konkurencję, oraz aby poprawić warunki zatrudnienia kierowców, zmienione przepisy będą wymagać od przedsiębiorstw transportu drogowego prowadzenia znacznej działalności w państwie członkowskim, w którym są zarejestrowane.

Przepisy wprowadzą także obowiązek powrotu kierowcy do centrum operacyjnego firmy co osiem tygodni.

Przepisy zostaną rozszerzone na przewoźników korzystających z lekkich samochodów dostawczych o masie ponad 2,5 tony, w tym obowiązek wyposażenia samochodów dostawczych w tachografy.

Następne kroki

Nowe przepisy wejdą w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym, co nastąpi w nadchodzących tygodniach. Zasady dotyczące czasu odpoczynku zaczną obowiązywać 20 dni po publikacji, a zasady dotyczące delegowania i dostępu do rynku 18 miesięcy po.

Ciężarówki
©AdobeStock_Dmitry Vereshchagin