Regulacje ws. sztucznej inteligencji: oczekiwania Parlamentu

Dowiedz się, jak posłowie i posłanki chcą kształtować unijne przepisy o sztucznej inteligencji, aby wesprzeć innowacyjność i jednocześnie zadbać o bezpieczeństwo i prawa człowieka.

Sztuczna inteligencja to ważna część cyfrowej transformacji. Trudno obecnie wyobrazić sobie życie bez licznych zastosowań sztucznej inteligencji w towarach i usługach, a czeka nas jeszcze wiele związanych z nią zmian w dziedzinie pracy, biznesu, finansów, zdrowia, bezpieczeństwa, rolnictwa i innych. Sztuczna inteligencja ma również kluczowe znaczenie dla Europejskiego Zielonego Ładu i odbudowy UE po COVID-19.

UE pracuje obecnie nad pierwszym na świecie zestawem kompleksowych przepisów regulujących szanse i zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją - aktem o sztucznej inteligencji. Celem jest, aby sztuczna inteligencja w UE była godna zaufania.

Dowiedz się więcej o tym, jak UE pomaga kształtować transformację cyfrową w Europie

Akt o sztucznej inteligencji: pierwsze unijne ramy prawne dla sztucznej inteligencji

On June 14 2023, the European Parliament adopted its negotiating position on the AI act. Parliament’s priority is to make sure that AI systems used in the EU are safe, transparent, traceable, non-discriminatory and environmentally friendly.

14 czerwca 2023 r. Parlament Europejski przyjął stanowisko negocjacyjne w sprawie aktu o sztucznej inteligencji. Priorytetem Parlamentu jest dopilnowanie, aby systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję stosowane w UE były bezpieczne, przejrzyste, identyfikowalne, niedyskryminujące i przyjazne dla środowiska.

Parlament chce również ustanowienia neutralnej technologicznie, wspólnej definicji sztucznej inteligencji, którą można będzie zastosować wobec przyszłych systemach sztucznej inteligencji. Akt o sztucznej inteligencji określa różne zasady dla różnych poziomów ryzyka związanych z AI.


Dowiedz się więcej o akcie o sztucznej inteligencji, nad którym pracuje UE.


Propozycje Parlamentu ws. sztucznej inteligencji

Plan działania UE dla sztucznej inteligencji

Przed przedstwieniem projektu przez KomisjE Europejską, Parlament powołał specjalną Komisję ds. Sztucznej inteligencji w erze cyfrowej (AIDA), której zadaniem jest przeanalizowanie wpływu sztucznej inteligencji na gospodarkę UE. Końcowe sprawozdanie komisji AIDA, które zostało przyjęte na sesji plenarnej w maju 2022 r., zawiera projekt unijnego planu działania w zakresie AI - holistycznego podejście do wspólnego, długoterminowego stanowiska, które podkreśla kluczowe wartości, cele i wartości UE związane ze sztuczną inteligencją. „W tym raporcie jasno pokazujemy, że AI stanie się bodźcem dla cyfryzacji i zmieni reguły gry w globalnej konkurencji w domenie cyfrowej" powiedział eurodeputowany Axel Voss (EPL, Niemcy).

Zakaz dyskryminacji, odpowiedzialność i własność intelektualna

Ponadto, 20 października 2020 r. Parlament przyjął trzy sprawozdania o sposobach na najlepsze uregulowanie sztucznej inteligencji przez UE, aby wspierać innowacje, standardy etyczne i zaufanie do technologii.

Posłowie i posłanki stwierdzili, że przepisy muszą być ukierunkowane na człowieka. Sprawozdanie zawiera propozycje dla zapewnienia bezpieczeństwa, przejrzystości i odpowiedzialności, zapobiegania uprzedzeniom i dyskryminacji, wspierania odpowiedzialności społecznej i środowiskowej oraz zapewnienia poszanowanie praw podstawowych. „Obywatel jest w centrum tego wniosku” powiedział na konferencji prasowej sprawozdawca Ibán García del Blanco (S&D, Hiszpania).

Axel Voss (EPL, Niemcy) wyjaśnił, że celem systemu odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję jest budowanie zaufania poprzez ochronę obywateli, przy jednoczesnym zachęcaniu do innowacji dzięki zapewnieniu przedsiębiorstwom pewności prawa. „Nie dążymy do rewolucji: powinny obowiązywać jednolite przepisy dla przedsiębiorstw, należy brać pod uwagę obowiązujące prawo” powiedział.

W zakresie praw własności intelektualnej, Parlament podkreślił znaczenie skutecznego systemu dla dalszego rozwoju sztucznej inteligencji, w tym w zakresie patentów i nowych procesów twórczych. Sprawozdawca Stéphane Séjourné (Renew, Francja) stwierdził, że wśród kwestii do rozwiązania jest także to, do kogo należy prawo własności intelektualnej w przypadku czegoś w całości opracowanego przez sztuczną inteligencję.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w różnych sektorach

20 stycznia 2021 r. Parlament zaproponował wytyczne dotyczące wojskowego i niewojskowego wykorzystania sztucznej inteligencji. Zwłaszcza w dziedzinach takich jak wojsko, wymiar sprawiedliwości i zdrowie „Sztuczna inteligencja nie może nigdy zastępować ani zwalniać ludzi z ich odpowiedzialności” - powiedział poseł-sprawozdawca Gilles Lebreton (ID, Francja), odpowiedzialny za przeprowadzenie wytycznych przez Parlament. Posłowie i posłanki podkreślili konieczność nadzoru człowieka nad systemami sztucznej inteligencji wykorzystywanymi w obronie i powtórzyli apel Parlamentu o zakazanie śmiercionośnej broni autonomicznej wykorzystującej sztuczną inteligencję.

Parlament pracuje nad innymi kwestiami związanymi ze sztuczną inteligencją:


Rozwój sztucznej inteligencji zależy również od udanej europejskiej strategii w zakresie danych - Parlament przyjął swój projekt przepisów dotyczących danych 25 marca 2021 roku.


Dowiedz się więcej o możliwościach i wyzwaniach związanych z big data

19 maja 2021 r. Parlament przyjął sprawozdanie w sprawie wykorzystania sztucznej inteligencji w edukacji, kulturze i sektorze audiowizualnym, w którym wezwał do projektowania technologii sztucznej inteligencji w sposób zapobiegający uprzedzeniom płciowym, społecznym lub kulturowym oraz chroniącym różnorodność. „Sztuczną inteligencję należy nauczyć niepowielania dyskryminacji” - powiedziała sprawozdawczyni Sabine Verheyen (EPL, Niemcy).

Dzień później Parlament wezwał Komisję Europejską do dalszej walki z wyzwaniami związanymi z transformacją cyfrową, koncentrując się na sztucznej inteligencji jako technologii, która może umożliwić i wesprzeć europejski sektor publiczny i prywatny w transformacji cyfrowej. „Aby w pełni wykorzystać możliwości sztucznej inteligencji, musimy dać naszym firmom i start-upom przestrzeń dla innowacji i wspierać inwestycje” powiedziała sprawozdawczyni Deirdre Clune (EPL, Irlandia).

6 października 2021 r. posłowie i posłanki zarządali silnych zabezpieczeń w kwestii wykorzystywania sztucznej inteligencji przez organy ścigania, wzywając do stałego zakazu systemów automatycznego rozpoznawania twarzy w przestrzeni publicznej oraz, w celu zwalczania dyskryminacji, przejrzystości algorytmów. „Nie chodzi o to, czy systemy sztucznej inteligencji mogą potencjalnie prowadzić do rasistowskich i dyskryminujących wyników. Wiemy na pewno, że tak się dzieje” powiedział europoseł odpowiedzialny za tę kwestię Petar Vitanov (S&D, Bułgaria).

Transformacja cyfrowa: znaczenie, korzyści i polityka UE


Jak UE kształtuje świat cyfrowy: