Big data: definicja, korzyści, wyzwania (infografika)

Dowiedz się więcej o big data oraz o korzyściach i wyzwaniach jakie ta technologia niesie dla ludzi, biznesu i środowiska.

Coraz częściej korzystamy z urządzeń elektronicznych, a procesy produkcji podlegają coraz większej cyfryzacji. Oznacza to, że codzienne w gospodarce oraz w wyniku prywatnej i społecznej aktywności ludzi generowane są ogromne ilości cyfrowych danych.

Komisja Europejska przewiduje, że do 2025 r. całkowita ilość danych na świecie wzrośnie o 530% w porównaniu z 2018 rokiem.

Dane są ważnym elementem transformacji cyfrowej w UE. Sztuczna inteligencja, będąca priorytetem UE, opiera się na danych, a jej rozwój zależy od sposobu zarządzania danymi w Europie. Dane są również integralną częścią usług cyfrowych, które kształtują nasze codzienne życie i gospodarkę. Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko dotyczące danych, w celu zapewnienia korzyści ze skutecznej strategii w zakresie danych ludziom, przedsiębiorstwom, odbudowie i zielonej transformacji. Aby uwolnić potencjał big data, Parlament pracuje również nad ułatwieniem udostępniania danych.

Przeczytaj więcej o możliwościach sztucznej inteligencji i oczekiwaniach Parlamentu.

Infografika wyjaśniająca, czym jest big data.
Infografika wyjaśniająca, czym jest big data.

Czym jest big data?

Big data odnosi się do zbiorów danych, które są tak duże i złożone, że do przetwarzania wymagają nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja. Dane pochodzą z wielu różnych źródeł. Często są to dane tego samego typu, np. dane GPS z milionów telefonów komórkowych są wykorzystywane do unikania korków drogowych. Dane mogą też być miesznae - np. dokumentacja zdrowotna i dane z aplikacji dla pacjentów. Technologia umożliwia bardzo szybkie gromadzenie danych (w czasie zbliżonym do rzeczywistego) i analizowanie ich w celu uzyskania nowych wniosków.

Jakie są źródła big data?

  • Mogą być tworzone przez ludzi: w aplikacjach mobilnych, w internecie, w tym w mediach społecznościowych i transakcjach handlowych, rejestrach administracji elektronicznej, etc.
  • Mogą być generowane przez urządzenia i gromadzone za pomocą czujników w obiektach podłączonych do internetu rzeczy, w tym inteligentnych samochodach, fabrykach, satelitach GPS i satelitach zbierających dane pogodowe, itp.

Możliwości big data

Big data to ogromne możliwości w wielu obszarach:

Przemysł

Technologia big data umożliwia przedsiębiorstwom wprowadzanie innowacji, czy to poprzez lepszą analizę potrzeb ludzi czy też poprzez oferowanie zupełnie nowych produktów. Podczas gdy dane osobowe mają kluczowe znaczenie dla działania aplikacji i platform, które stały się ważną częścią naszego życia i gospodarki, lepsze wykorzystywanie danych przemysłowych mogłoby przynieść nową falę innowacji w UE. Dane mogą również zwiększyć produktywność i obniżyć koszty, na przykład poprzez przewidywanie sprzedaży lub serwis w inteligentnych fabrykach.

Środowisko

Dane satelitarne mogą usprawnić badania i pomóc UE w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych oraz w zapobieganiu klęskom żywiołowym, takim jak pożary lasów, i reagowaniu na nie. Poprawa wydajności produkcji w przemyśle powinna zmniejszyć emisje gazów i ilość odpadów.

Opieka zdrowotna

Analiza dużych zbiorów danych klinicznych, np. anonimowej dokumentacji medycznej lub danych wprowadzanych przez pacjentów w aplikacjach, może umożliwić lepszą diagnostykę, leczenie i rozwój medycyny, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Rolnictwo

Rolnicy mogą wykorzystywać dane z satelitów i czujników dla lepszego wykorzystywania zasobów, takich jak woda lub światło słoneczne, oraz dostosowywać uprawy do zmieniających się warunków.

Sektor publiczny

Dane i zaawansowana analityka mogą zwiększyć wydajność i skuteczność usług publicznych, aby świadczone usługi były lepiej dostosowane do potrzeb obywateli oraz aby poprawić przejrzystość.

Transport

Big data zebrane z GPS i mediów społecznościowych mogą pomóc w zmniejszeniu korków drogowych. Lepsza regulacja ruchu drogowego przyczynia się również do oszczędności czasu i paliwa oraz zmniejsza emisje CO2.

Infografika - big data
Infografika - big data

Wyzwania związane z big data

Niewykorzystane możliwości

Jeżeli UE nie wykorzysta potencjału big data, może to oznaczać mniej optymalną realizację głównych programów UE, takich jak Zielony Ład, oraz negatywne konsekwencje dla konsumentów, przedsiębiorstw i gospodarki.

Ochrona praw

Ponieważ dostawcy usług cyfrowych mają więcej informacji o użytkownikach niż na odwrót, nieuregulowana nierównowaga sił może spowodować, że preferencje, a nawet słabości, będą wykorzystywane dla korzyści handlowych lub politycznych - np. mocno targetowane reklamy budzą obawy co do możliwej manipulacji konsumentów.

Zautomatyzowane oceny oparte na danych mogą oznaczać kategoryzację osób lub grup, co może prowadzić do wykluczenia ich np. z możliwości zawodowych lub ubezpieczenia medycznego.