Kalendarium: kamienie milowe w walce o prawa kobiet w UE (wideo)

Równe prawa w UE przeszły długą drogę, ale pandemia COVID-19 może im zagrozić. Obejrzyj nasze wideo o kamieniach milowych w walce o prawa kobiet w UE.

Od równych wynagrodzeń po ochronę przed przemocą domową - posłowie do PE starają się, aby kobiety znajdowały się w centrum polityk UE.

Pandemia koronawirusa wywarła nieproporcjonalny wpływ na kobiety, które stanowią większość pracowników sektorów usług podstawowych, takich jak opieka zdrowotna, opieka i sprzedaż.

Infografiki o wpływie pandemii COVID-19 na sytuację kobiet


Równość płci jest jedną z podstawowych wartości UE, ale na drodze do niej stoi jeszcze wiele wyzwań. Parlament Europejski wezwał do podjęcia działań w tym zakresie, zwłaszcza że nierówności pogłębiły się w wyniku pandemii.Jak Parlament walczy o równość płci w UE Parlament obchodzi Międzynarodowy Dzień Kobiet 8 marca, a Ty dowiedz się, jakie działania podjął ostatnio w celu poprawy równości płci:

Należy zapewnić równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym w zakresie zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia.
Artykuł 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej - Równość kobiet i mężczyzn
Źródło "Należy zapewnić równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym w zakresie zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia." Przejdź na stronę źródłową

Jak Parlament walczy o równość płci w UE


Przed obchodami Międzynarodowego Dnia Kobiet w Parlamencie 8 marca, dowiedz się, jakie działania podjął w ostatnich latach w celu osiągnięcia równości płci:

Kobiety są nie tylko w stanie przetrwać wszelkie kryzysy, ale stoją również na czele przyszłej polityki. Uczyńmy wreszcie XXI wiek wiekiem kobiet.
Evelyn Regner
Przewodnicząca Komisji Praw Kobiet
Źródło "Kobiety są nie tylko w stanie przetrwać wszelkie kryzysy, ale stoją również na czele przyszłej polityki. Uczyńmy wreszcie XXI wiek wiekiem kobiet." Przejdź na stronę źródłową

Płeć a odbudowa po COVID-19

Parlament chce, aby Komisja Europejska i kraje UE przeznaczyły środki na pomoc kobietom w wyjściu z kryzysu, zwłaszcza w zakresie zatrudnienia, przemocy i praw zdrowotnych. Chce również, aby równość płci była jednym z priorytetów zbliżającej się konferencji w sprawie przyszłości Europy.


8 marca Parlament obchodzi Międzynarodowy Dzień Kobiet na sesji plenarnej. Kilka dni wcześniej, 4 marca, Parlamentarna Komisja Praw Kobiet będzie gospodarzem wydarzenia pt. Jesteśmy silne: wiodąca rola kobiet w walce z koronawirusem, które możesz oberjzeć na żywo online 4 marca od godz. 9.00.