Przyszłość Europy: panele obywatelskie zabierają głos

Panele obywatelskie spotkają się w nadchodzących miesiącach, aby sformułować swoje zalecenia na temat przyszłości UE. Dowiedz się więcej o uczestnikach, tematach i datach paneli.

Przyszłość jest w Twoich rękach - para młodych ludzi patrzy w kierunku horyzontu.
Panele obywatelskie to okazja do wypowiedzenia się na temat przyszłości Europy.

Podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy to obywatele są w centrum dyskusji na temat zmian, jakie powinna przejść UE, aby stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom. Panele obywatelskie odgrywają ważną rolę: uczestnicy omówią pomysły zebrane podczas wydarzeń w całej UE i propozycje zgłoszone za pośrednictwem platformy Konferencji; przygotują również zalecenia, które zostaną omówione z instytucjami UE i innymi zainteresowanymi stronami.


Kto bierze udział w panelach?

Przygotowano cztery europejskie panele obywatelskie; w każdym z nich weźmie udział po 200 obywateli. Uczestnicy paneli zostali wybrani losowo, ale w sposób odzwierciedlający różnorodność UE. Na przykład w każdym panelu weźmie udział taka sama liczba mężczyzn i kobiet, a także proporcjonalna reprezentacja Europejczyków z obszarów miejskich i wiejskich. Młodzież w wieku od 16 do 25 lat stanowi jedną trzecią uczestników.


Co będzie tematem dyskusji?

Każdy panel zajmie się jednym z obszarów, na których temat obywatele zgłaszali swoje pomysły. Są to:

  • Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie; edukacja, kultura, młodzież i sport; transformacja cyfrowa

  • Demokracja europejska; wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo

  • Zmiana klimatu i środowisko; zdrowie

  • UE w świecie; migracja


Członkowie paneli mogą również poruszać dodatkowe kwestie. W spotkaniach wezmą też udział niezależni eksperci, którzy będą służyć radą.


Kiedy odbędą się panele?

Każdy z paneli spotka się trzykrotnie. Pierwsze tura spotkań odbędzie się podczas czterech weekendów pomiędzy 17 września a 17 października w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Druga tura odbędzie się online w listopadzie, a trzecia w grudniu i styczniu w różnych miastach w całej UE, jeśli pozwoli na to sytuacja związana z koronawirusem.


Harmonogram spotkań czterech paneli obywatelskich:

Panel

Tematy

Pierwsza sesja

Druga sesja

Trzecia sesja

1

Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie; edukacja, kultura, młodzież i sport; transformacja cyfrowa

17-19 września

5-7 listopada

25-27 lutego (Dublin)*

2

Demokracja europejska; wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo

24-26 września

12-14 listopada

10-12 grudnia

(Florencja)

3

Zmiana klimatu i środowisko; zdrowie

1-3 października

19-21 listopada

7-9 stycznia

(Warszawa)

4

UE w świecie; migracja

15-17 października

26-28 listopada

11-13 lutego (Maastricht)*

*Trzecia sesja paneli 1 i 4, pierwotnie zaplanowana na 3-5 grudnia w Dublinie i 14-16 stycznia w Maastricht, zostały przełożone z powodu sytuacji związanej z COVID-19. 

Jaki będzie rezultat paneli?

Panele sformułują rekomendacje, które zostaną omówione na sesji plenarnej Konferencji skupiającej obywateli, przedstawicieli instytucji UE i parlamentów narodowych oraz innych zainteresowanych stron. Dwudziestu przedstawicieli każdego z paneli weźmie udział, aby zaprezentować wyniki prac paneli.


Rekomendacje paneli zostaną uwzględnione w końcowym raporcie Konferencji, który zostanie sporządzony wiosną 2022 r. przez Zarząd Konferencji. W skład Zarządu wchodzą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej - instytucji, które będą musiały wprowadzić zalecenia w życie - a także obserwatorzy reprezentujący wszystkie strony Konferencji. Raport zostanie przygotowany przy pełnej współpracy z sesją plenarną Konferencji i będzie musiał uzyskać jej akceptację.

Jak śledzić pracę paneli?

Transmisje z sesji z udziałem wszystkich członków paneli będzie można obejrzeć online. Więcej szczegółów na ich temat można znaleźć na platformie Konferencji.